Nå din målmarknad med hjälp av marknadssegmentering

Du kan bygga den bästa luftkonditioneraren i världen, men du kommer nog ha svårt att sälja den på Antarktis. Detsamma gäller alla produkter eller tjänster: hur bra de än är gäller det att hitta rätt målmarknad för dem.

Det är här marknadssegmentering kommer in. Denna marknadsföringsstrategi gör att man kan identifiera de olika kundtyper man har och vill ha, och hjälper till att nå ut till dem med rätt produkter och budskap.

Låt oss gå igenom definitionen av marknadssegmentering, vad den har att göra med att hitta rätt målmarknad, och vilka typer av enkäter för marknadssegmentering man kan använda för att verkligen lära känna sina kunder.

Hur relaterar marknadssegmentering till din målmarknad?

Definition av marknadssegmentering: Marknadssegmentering är att dela in en bred population eller målmarknad i undergrupper av konsumenter enligt vissa gemensamma faktorer. Dessa kan bygga på demografi (ålder, kön osv.), geografi, attityder och beteende.

En person kan ingå i flera olika grupper. Hen kan ha gemensamma intressen eller samma behov som en grupp, bo i samma område som en annan, eller vara i samma ålder som en tredje. Varje undergrupp kan vara ett marknadssegment för varumärket eller företaget som utför analysen.

Segmenteringsstrategierna kan skilja sig åt drastiskt för olika verksamheter.

Föreställ dig till exempel att du säljer regnkappor. Demografiska segment som män, kvinnor och barn har antagligen mycket olika preferenser. På samma sätt kan geografisk segmentering visa att människor som bor någonstans där det regnar hela tiden – som Mawsynram – kanske ser på regnkappor på ett annat sätt än någon som bor i öknen.

När du förstår dessa olika segment (och segmenttyper) kan du börja ta fram kundprofiler och ringa in allt ifrån produktutveckling till reklam bättre, så att du är säker på att träffa rätt.

Vi tittar närmare på de vanligaste typerna av marknadssegmentering.

Exempel: typer av marknadssegmentering

Enkäter för marknadssegmentering hjälper dig att snabbt förstå vad de olika personerna i din målmarknad har gemensamt och hur de skiljer sig åt. Här följer några olika marknadssegment du kan använda för att hitta din målmarknad:

Demografisk segmentering

Några av de mest kritiska datapunkterna för befintliga och potentiella kunder är den grundläggande demografin, som ålder, inkomst, kön, utbildningsnivå och så vidare. Demografisk segmentering är ofta ett användbart sätt att dela upp en målmarknad, och ett bra första steg i alla marknadsföringsinitiativ. (Du kan läsa mer ingående om ämnet på vår sida för demografiska enkäter.)

Geografisk segmentering

Var människor bor kan drastiskt förändra hur de interagerar med ditt företag. Lär dig om var dina målkunder bor och skräddarsy marknadsföringen efter deras lokala värderingar.

Psykografisk segmentering

Några av dina mest subtila men kraftfulla insikter kan uppstå ur denna undersökning. Enkäter passar särskilt bra för denna typ av undersökningar. De gör att du kan dela in kunderna i grupper baserat på livsstil – deras inställningar, värderingar, vanor och åsikter. Med hjälp av psykografisk segmentering kan du avkoda de känslomässiga elementen när det gäller att köpa, de som annars kan verka mystiska.

Beteendemässig segmentering

Denna typ av undersökning visar hur kunderna interagerar med din specifika produkt eller tjänst, till exempel hur ofta de köper den och var. Positionera marknadsföringen på olika sätt för de som använder din produkt varje dag och för de som ser den som en lyxvara och endast använder den då och då.

Så här använder du marknadssegmentering för att nå din målmarknad

De olika typerna av marknadssegmentering kan vara användbara för olika typer av affärsprojekt, som marknadsföringskampanjer, produktutveckling och olika initiativ för kundupplevelser och kundsupport. Här följer några exempel på när den här strategin kan komma till användning för ditt företag:

Marknadsundersökningar: När du undersöker potentiella kunder som kan tänkas köpa din produkt eller tjänst har du en chans att segmentera. Om du till exempel skickar ut ett frågeformulär om ett nytt produktkoncept till en bred grupp människor kan du ha hjälp av att lägga till demografiska frågor för att förstå vilka olika saker män och kvinnor tilltalas av, vilken åldersgrupp du bör fokusera marknadsföringen mot, och vilka brister du behöver se över för att öka din marknadsandel. Segmentering kan vara en användbar strategi oavsett om du är intresserad av koncepttestning, varumärkesidentitet eller produktutveckling.

Kundtillfredsställelse: Vare sig du har kunder, klienter eller patienter kommer antagligen olika personer att ha olika upplevelser när det gäller ditt varumärke. Lägg till segmenteringsfrågor i dina CSAT- och NPS -enkäter, så blir det lättare att identifiera problem och förbättra kundservicen.

Andra möjligheter: Segmentering är inte bara begränsad till dessa scenarion. Eventplanerare kan segmentera sponsorer från deltagare. Pedagoger kan titta på skillnaderna mellan pojkar och flickor eller lärare och stödpersonal. HR-avdelningar kan segmentera enkätresultat efter jobbnivå, anställningstid eller avdelning.

Det som är avgörande är att du funderar över hur du vill segmentera innan du formulerar en enkät. Om du inte ställer rätt frågor kanske du inte kan segmentera marknaden som du skulle vilja när det är dags att analysera resultaten.

Oftast är demografiska data det första man vill samla in om sina kunder. Det är värt att titta närmare på detta.

Få de grundläggande data som behövs för att förstå målmarknaden

Några välriktade demografiska enkätfrågor kan samla in nyckelinformation för din marknadssegmenteringsanalys. Att känna till sin målmarknads ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå (bland andra faktorer) ger en tydligare uppfattning om vilka de är.

Prova de här mallarna för demografiska enkäter för att hitta rätt expertdesignade frågor till din segmenteringsundersökning.

Demografimall – USA

Hur gamla är dina kunder? Vilken inkomst- och utbildningsnivå har de? Använd detta som startpunkt för djupgående analys.

Mall för typisk kunddemografi

Om du marknadsför dig till andra företag kan du fråga dem om deras egna kunder för att förstå deras behov bättre.

Mall för enkät om målmarknadens demografi

För att förstå dina B2B-kunder – titta på hur de definierar sina målmarknader.

Vi vet att du inte är den sortens marknadsförare som skulle försöka sälja luftkonditionering på Nordpolen. Men nu när vi har gått igenom grunderna i marknadssegmentering kan du tryggt definiera dina kundsegment och skräddarsy marknadsföringen därefter.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet