Mallar för fortbildningsenkäter

Använd fortbildningsenkäter som stöd för inlärning och utveckling

Eftersom vår värld förändras snabbt på grund av nya tekniker, globaliseringen och nya genombrott på allt fler forskningsområden, blir utbildning och fortbildning en allt större prioritet.

Vid någon tidpunkt kommer de flesta människor att genomgå någon typ av fortbildning för att snabbt skaffa sig de kunskaper de behöver. Det kan vara för arbetets, familjens eller för skojs skull. Om du är i utbildningbranschen vet du att dessa studenter kommer att ha ett gemensamt mål: de vill lära sig en färdighet som de kan använda effektivt så snart som möjligt. Fortbildning skiljer sig avsevärt från en traditionell studiekurs då deltagarna och studenterna förväntar sig att se bättre resultat nästan direkt efter en lektion. En kund som deltar i ett fitnessprogram, en student på en säljutbildning och en deltagare på en yogakurs avslutar sitt deltagande om de inte gör framsteg.

Frågeformulär är ett oumbärligt verktyg för fortbildning av yrkesmänniskor, särskilt då de används tillsammans med modeller för att bedöma utbildningens effektivitet. Du kan använda den feedback du samlar in via enkäter för att utvärdera utbildningsprogram, kursutbud och instruktörer och rikta in dig på utveckling av särskilda kompetenser för individer eller grupper samt planera fokuserad träning i ett visst ämne eller på ett visst utbildningsområde.

Så här använder du enkäter för att effektivisera fortbildningen

Använd enkäter för att undersöka vilken fortbildning du bör erbjuda, effektiviteten hos den fortbildning du tillhandahåller och om eleverna känner att de får den kompetens som de önskar.

 • Bedömning av kompetens före och efter fortbildningen. Gör en kort kontroll av elevernas kunskaper och kompetenser före och efter utbildningen. Ställ frågor till eleverna när de börjar kursen eller programmet och ge dem sedan samma enkät i slutet av utbildningen för att se hur mycket de har förbättrat sina kunskaper.
 • Fortlöpande framsteg. Ställ frågor till deltagarna i början av ett längre utbildningsprogram för att ta reda på var de befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till sina mål. Rita upp diagram över deras framsteg och be eleverna under utbildningens lopp att utvärdera den egna utvecklingen. Skicka din enkät till mobila enheter i utbildningsmiljön för feedback nästan i realtid eller till sociala medier för att publicera elevernas prestationer på nätverket.
 • Praktikanters tillfredsställelse med en kurs eller ett program. Ta reda på om den fortbildning som du tillhandahåller är engagerande och effektiv. Uppfyller du deltagarnas förväntningar? Får de den information och de kunskaper som de trodde att de skulle få? Använd svaren på frågorna för att förbättra utbildningen fortlöpande.
 • Instruktörers eller lärares effektivitet. Två lärare kan leverera samma kursmaterial på två helt olika sätt – och den mångfalden gör att du kan locka fler elever. Men du vill också vara säker på att alla lärare är bra på att utbilda elever. Med hjälp av enkäter kan du samla in elevernas åsikter om lärarnas effektivitet.
 • Karriärfortbildning och -utveckling. Vad tycker elever eller anställda om din organisations program för arbetsfortbildning och -utveckling? Fungerar de erbjudna utbildningarna som stöd för deras karriärmål och ambitioner? Vilka utbildningsprogram behöver de för att nå sina mål?
 • ‌‌Utbildningsbehov och möjligheter. Behöver pensionärerna i din stad en praktisk kurs i teknik? Finns det nya föräldrar som är intresserade av förlossnings- och föräldraskapskurser? Har medlemmarna i din religiösa organisation behov av avancerad andlig fortbildning? Använd enkäter i ditt bostadsområde, på din arbetsplats eller inom vården för att planera utbildningar och studietillfällen som alla inblandade har nytta av.

Provenkäter för fortbildning (en del innehåll finns endast på engelska)

Listan över möjliga fortbildningar är oändlig. SurveyMonkey erbjuder många enkäter som kan användas som de är eller anpassas för många olika utbildningsområden. Här är några mallar som du kan använda för enskilda individer, kommuninvånare, elever och deras föräldrar eller för anställda.

 • Företagets kundtjänst och kundtillfredsställelse. Vad tycker kunderna om sina erfarenheter av ditt företag eller dina kundtjänstsrepresentanter? Använd svaret på frågan för att utforska potentiella områden för fortbildning av kundtjänst.
 • Utvärdering av lärarassistenter på universitet. Fråga eleverna om deras synpunkter på en lärarassistents kurs. Använd sedan informationen för att ta fram en allmän fortbildning för alla lärarassistenter på universitetet eller specifik fortbildning för de på en viss institution eller i en viss grupp.
 • Personalens och ledningens prestationer. Identifiera möjligheter för att förbättra medarbetares och chefers både tuffa och mjuka sidor. Be cheferna att bedöma centrala aspekter av medarbetarnas prestationer och be om de anställdas feedback på verksamhetens ledningsgrupp. Använd sedan dessa synpunkter för ta fram fortbildningar som passar arbetsplatsen.
 • Insitutionens och teamets prestationer. Ställ frågor till ledningsgrupperna om institutionernas eller teamens viktigaste kompetenser för att belysa vilka utbildningsområden som kräver högre kompetensnivå och var man behöver verka för ökad professionalism, god kommunikation och positiv kund- eller klientinteraktion.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Titta närmare på våra guider om hur du skapar och genomför enkäter. Här kommer några ytterligare tips på hur du kan uppmuntra de svarande till att fylla i dina enkäter.

 1. Var snabb. Om enkäten är kort och trevlig är det större chans att fler svarande slutför den.
 2. Tillhandahåll ett alternativ för ostrukturerad feedback. Ge de svarande möjligheten att dela med sig av ytterligare tankar och mer feedback genom att välja bland de flervalsfrågor som bland annat innehåller öppna frågor med textrutor för ostrukturerade svar.
 3. Använd en avslappnad ton. Använd inte ett komplicerat företagsspråk eller ett alltför högtravande eller tekniskt språk. Ställ frågorna med en avslappnad ton.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.