Kundserviceteamet arbetar dag ut och dag in med att svara i telefon, hantera e-post och kommunicera med kunderna på andra sätt. De är en viktig del av företaget och dess framgångar. Våra undersökningar visar faktiskt att 72 % av kunderna är mycket eller extremt benägna att handla av ett företag som är känt för utmärkt kundservice.

Det är därför det är så viktigt att bedöma hur bra och effektivt kundserviceteamet presterar genom att ställa rätt enkätfrågor om kundservicen. På så sätt får du viktig information om hur kontakten mellan kunder och teamet går till. De uppgifterna gör att du kan fatta bättre beslut när du ska anställa. Du kan även bedöma luckor i kundserviceutbildningen och förbättra företagets slutresultat.

Enkäter för feedback om kundservice kan ge dig bra information om dina kunder. Men du måste ställa rätt frågor för att få rätt resultat. Här följer några smarta sätt som du kan använda dig av när du skapar enkäter om kundservice för att få värdefulla data.

Som marknadsförare kan du få konsumenterna att besöka er affär eller köpa en produkt. Men det är företagets kundservice som får dem att komma tillbaka gång på gång. En enkät för feedback om kundservice ger dig de data du behöver för att förbättra resultatet för den här viktiga avdelningen.

Hatar du att vänta? Detsamma gäller för dina kunder. Enkätsvaren visar hur lång tid dina kunder ägnar åt att lyssna på väntemusik, leta i en e-postinkorg eller stirra på en snurrande förloppsindikator på en webbplats. Bemanningsbeslut du fattar utifrån dessa data kan förändra hela bilden för dina kunder.

Ta reda på varför kunderna skulle kunna tänka sig att lämna er och gå över till en annan leverantör samt vilka grundläggande delar av kundservice du behöver förändra så att de stannar kvar. Med öppna frågor kan de som svarar berätta precis vad de tycker, och du kanske blir förvånad över vad du får veta.

Hur väl lyssnar kundservicepersonalen och hur väl förstår de dina viktigaste kunder? Har de ett varmt sätt eller låter de otåliga? Ta reda på hur kundtjänstteamet arbetar med hjälp av de data du samlar in från enkäter om kundservice. På så sätt kan du sätta ihop en effektiv kundserviceutbildning och omvandla något negativt till positivt.

Med hjälp av en genomtänkt marknadsundersökning får du djupare inblick i kundupplevelsen, så att du vet vad som fungerar och vad som behöver förändras. Vi kan också hjälpa dig att undersöka nya marknader och utforska nya möjligheter.

Använd våra enkätmallar för marknadssegmentering för att få viktiga demografiska data om din målmarknad. Frågor om t.ex. utbildningsnivå och hushållets inkomst ger dig en bättre bild av kunderna, så att du kan anpassa din marknadsföring därefter.

Skicka en av våra enkätmallar för koncepttestning till kunderna innan ni lanserar en ny produkt eller tjänst. Då får du veta vad som är viktigt för kunderna och hur lojala kunderna är gentemot era befintliga produkter och tjänster.

Utvärdera hur webbplatsen fungerar med hjälp av webbaserade enkäter för webbplatsfeedback. Få svar på viktiga frågor om hur kunderna hittade er webbplats, om de fick ett positivt intryck av den och hur snart de tänker komma tillbaka. En sådan undersökning är avgörande om ni planerar att lansera en ny produkt på webben.

Våra exempelmallar för enkäter är strukturerade och anpassningsbara. Du kan använda våra exempelfrågor rakt av för att ta reda på hur nöjda kunderna är och utvärdera ditt teams kompetens inom kundservice, men du kan också lägga till egna frågor så att undersökningarna passar just er verksamhet ännu bättre.

Utvärdera hur väl dina kundtjänstmedarbetare lyssnar, förstår och hanterar kundernas frågor och problem.

Samla in öppen feedback om företagets kundservice och produkter.

Enkätmallar för kundnöjdhet

Spara tid och få bra idéer med en av våra kostnadsfria enkätmallar för kundnöjdhet. Få den feedback du behöver redan idag.

Så här mäter ni kundnöjdheten med hjälp av kundnöjdhetspoäng (CSAT)

Vägen till framgång bygger på att ni kan mäta hur nöjda kunderna är. Ta reda på hur ni mäter kundnöjdheten med hjälp av kundnöjdhetspoäng.

Mät kundinsatspoäng med SurveyMonkey

Mät på ett enkelt sätt hur mycket dina kunder behöver anstränga sig när de har kontakt med ditt företag. Använd intuitiva analysfunktioner för att ta reda på var du behöver lägga fokus.

Ta reda på vad kunderna förväntar sig av köpupplevelsen

Få feedback på köp i butik och på webben snabbt – slipp allt utdraget implementeringsarbete.