Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Samla in demografisk information från enkäter

Var bor du? Vad jobbar du med? Hur mycket tjänar du? Det är lite närgångna frågor, men insamling av demografisk information från frågor som dessa är ett bra sätt att förstå en målgrupp bättre.

Med demografisk information får du en bättre förståelse för vissa egenskaper hos en målgrupp, till exempel ålder, etnisk tillhörighet, inkomst, arbete, civilstånd och så vidare. Genom att ställa demografiska frågor i enkäter kan ni samla in stora mängder demografisk information om befintliga och potentiella kunder, vilket kan hjälpa er att utforma en strategi för marknadssegmentering för att nå rätt kunder.

Hur definieras demografiska enkätfrågor? Och framför allt, hur ska du använda dem i enkäter? Få svar på dessa frågor och mycket mer i den här artikeln, som innehåller detaljerade tips om hur du implementerar dem liksom verktyg för att analysera demografisk information. Du hittar också specifika exempel på enkätfrågor som du kan använda i ditt eget frågeformulär.

Enkelt uttryckt är demografiska frågor en typ av frågor som försöker få en bättre bild av vem en viss svarande är.

Demografiska enkäter (enkäter som använder demografiska frågor) samlar in grundläggande information om svarande, så att den som utformar enkäten får en bättre bild av i vilken del av den allmänna befolkningen varje person passar in.

Exempel på demografisk information är ålder, etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, inkomst, utbildning och jobb. Du kan enkelt och effektivt samla in denna typ av information med enkätfrågor.

Vad har alla dessa exempel gemensamt? De är konkreta egenskaper som hjälper dig att bestämma vilket marknadssegment personerna i din målgrupp passar bäst in i. Det innebär att du kan dela upp en större grupp i undergrupper, baserat på till exempel inkomst eller utbildningsnivå. Demografiska frågor är avgörande för den här processen, men vad är marknadssegmentering egentligen bra för?

Marknadsförarna är en yrkesgrupp som har mycket att vinna på att ställa demografiska frågor.
Ju mer de vet om målpopulationen, desto större är chansen att budskapet tilltalar den önskade målgruppen.

Tänk hur annorlunda marknadsföringen skulle vara om du visste att de flesta i målgruppen är gifta män med hög inkomst snarare än ogifta kvinnliga universitetsstuderande. Eller om du vill rikta dig till manliga pensionärer i Stockholm snarare än kvinnliga chefer i Umeå? Att veta lite om målgruppen kan göra stor skillnad.

Den här typen av information är användbar i många olika sammanhang. Du kan dra nytta av den för att utveckla produkter, mäta hur effektiva annonser är, tillhandahålla vårdtjänster, förstå folkopinionen – till och med för att sälja bilar.

Alla – oavsett sektor eller bransch – har nytta av att få relevant information om sina målgrupper med SurveyMonkeys demografiska enkäter.

Med frågorna i SurveyMonkeys mallar för demografiska enkäter kan du segmentera målgrupper baserat på inkomst, kön, plats och andra faktorer.

Klicka på den här länken så kan du läsa mer om hur du använder demografiska undersökningar.

SurveyMonkey har många expertutformade enkätmallar som du kan använda som de är eller som utgångspunkt för att skapa ett eget anpassat frågeformulär.

Du kan också använda de certifierade frågorna i frågebanken. Det är ett bra alternativ om du bara behöver ta med ett fåtal demografiska frågor i en större enkät, vilket är ganska vanligt.

Här är några exempel på bra demografiska enkätfrågor:

Ålder

Vilken åldersgrupp ingår du i?

 • 17 eller yngre
 • 18–20
 • 21–29
 • 30–39
 • 40–49
 • 50–59
 • 60 eller äldre

Kön

Vilket kön tillhör du?

 • Kvinna
 • Man
 • Annat (ange)

Observera att den sista frågan måste inkludera en textruta som den svarande kan fylla i.

Civilstånd

Är du gift, änka/änkeman, skild, separerad eller aldrig gift?

 • Gift
 • Änka/änkeman
 • Skild
 • Separerad
 • Aldrig gift

Utbildning

Vilken är den högsta utbildning du har genomfört eller den högsta examen som du har tagit?

 • Lägre än gymnasie
 • Gymnasie eller motsvarande
 • Universitetsstudier men ingen examen
 • Kandidatexamen
 • Magisterexamen
 • Doktorsexamen

Jobb

Vilken av följande kategorier beskriver bäst din jobbstatus?

 • Anställd, jobbar 1–39 timmar i veckan
 • Anställd, jobbar 40 timmar i veckan eller mer
 • Inte anställd, söker jobb
 • Inte anställd, söker INTE jobb
 • Pensionär
 • Funktionsnedsättning, kan inte arbeta

Hushållsinkomst

Hur mycket tjänade alla medlemmar av ditt hushåll totalt 2010?

 • $0–$9,999
 • $10,000–$19,999
 • $20,000–$29,999
 • $30,000–$39,999
 • $40,000–$49,999
 • $50,000–$59,999
 • $60,000–$69,999
 • $70,000–$79,999
 • $80,000–$89,999
 • $90,000–$99,999
 • $100,000 eller mer

Nu när du har sett hur demografiska frågor ser ut kan du titta på några färdigutformade mallar för demografiska enkäter.

Nedanstående mallar inkluderar demografiska enkätfrågor, direkt från SurveyMonkeys experter på enkätmetodik:

* Tänk på att vissa enkätmallar bara finns på engelska just nu.

Den här mallen innehåller sex frågor om kön, ålder, utbildning, anställning, hushållsinkomst och etnisk tillhörighet.

Utöver de sex frågor som ställs i överblicksmallen innehåller den här mallen ytterligare sex frågor om geografisk plats, bostad, civilstånd, etnisk tillhörighet, verksamhets- eller jordbruksinnehav och privat inkomst (12 frågor totalt).

Med två snabba frågor kan du lära dig mer om svarandens jobbstatus och vilken typ av jobb de har.

Få reda på hur er skola är uppbyggd med hjälp av 16 grundläggande demografiska frågor om kön, inkomst, etnicitet, relation till eleven och mycket mer.

Ta reda på mer om företagen på kundlistan med denna tio frågor långa enkät som ställer frågor om när företaget grundades, var det har sitt huvudkontor, antalet anställda, verksamhetsplatser med mera.

Med de här B2B-enkätmallarna blir det lättare för era företagskunder att förstå sina slutkunder. De demografiska frågorna omfattar ålder, kön, utbildningsnivå, anställningsstatus, hushållets årsinkomst, civilstånd och familjeförhållanden, bostadssituation samt verksamhets- och jordbruksinnehav.

SurveyMonkey har också många andra mallar för demografiska enkäter, som bland annat tar upp pendling, hushållsbudget, allmän internetanvändning, språkfärdigheter och mobiltelefonanvändning.

Webbenkäter är ett bra sätt att nå en bred publik. Du kan lägga upp demografiska frågeformulär på en webbplats, skicka dem med mejl eller be om svar via Facebook och andra sociala medier.

Om du behöver hjälp att nå rätt målgrupp kan du använda en tjänst som ger dig tillräckligt med svarande för att genomföra en framgångsrik enkät med den rätta demografiska mixen. Med SurveyMonkey Audience är det lätt att hitta svarande till enkäter, och de behöver inte ens svara på demografiska frågor.

Hur? Vi kan skicka ditt frågeformulär till en utvald grupp svaranden baserat på den demografiska målgrupp du vill nå. SurveyMonkey Audience vet vem som genomför enkäten och kan därför automatiskt lägga in fem typer av demografisk information (kön, ålder, hushållsinkomst, enhet som användes för att genomföra enkäten samt plats) direkt i resultatet. Detta sparar tid för de svarande och garanterar att du når rätt personer.

Med hjälp av filter och jämförelseverktyg i SurveyMonkey Analyze kan du enkelt jämföra hur olika demografiska grupper svarar på frågorna, och därmed blir demografisk segmentering och dataanalys med SurveyMonkey Audience ännu lättare.

Du är nästan redo att skapa ett eget demografisk frågeformulär … men först, vad sägs om att läsa några tips om hur du bäst går tillväga på ett metodiskt sätt?

 1. Tänk på målet med enkäten … Alla enkäter behöver ett mål innan de skickas ut. Om du har huvudmålet i åtanke är det lättare att bestämma vilka demografiska frågor du behöver ta med.
 2. …men ta bara med de demografiska frågor du behöver. Ta inte med för många frågor annars kanske de svarade tröttnar på enkäten.
 3. Ha målgruppen i åtanke. Formulera de demografiska frågorna med respekt, eftersom många har att göra med personliga saker som kön, etnisk tillhörighet med mera.
 4. Bli inte personlig i förtid. Precis som vid vanliga möten öga mot öga måste du bygga upp en relation till de svarande innan du kan ställa mer personliga frågor. Läs mer i detta inlägg om känsliga frågor.
 5. Se till att inga siffror överlappar varandra. Se till att samma siffra inte förekommer i flera svarsalternativ, som i inkomstfrågan i exemplet ovan. Om en åldersgrupp till exempel täcker 50 till 59 år ser du till att nästa grupp börjar på 60 – inte på 59.
 6. Gör svaren anonyma. Många människor är tveksamma till att uppge personlig information. Exempel på detta är bland annat inkomstnivå, jobbstatus och etnisk tillhörighet. Om målet med enkäten är att hitta breda demografiska mönster eller trender bör du överväga att göra svaren anonyma – och glöm inte att tala om det för de svarande.
 7. Förklara syftet med enkäten. Ha en kort inledning där du talar om för de svarande hur du kommer att använda informationen. Till exempel: ”Vi vill veta mer om våra kunder och vad de vill ha. Informationen kommer att hjälpa oss att ta fram rätt mix av produkter och tjänster för att få nöjda kunder.”
 8. Gör enkäten så lättillgänglig som möjligt. Nå så många personer som möjligt. Alla SurveyMonkeys enkätdesigner uppfyller de amerikanska standarderna för tillgänglighet enligt Section 508, och du kan publicera dem online på en rad olika sätt.
 9. Fatta dig kort. Kortare enkäter är enklare för de svarande att slutföra. Tala om för dem hur lång tid det tar att genomföra enkäten.

Med den här detaljerade guiden till demografiska frågor i enkäter är du redo att be din målgrupp om all information du behöver för nästa projekt. Starta en egen enkät nu→

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!