Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Läs om ett av de mest pålitliga sätten att mäta åsikter, uppfattningar och beteenden på, och hur du kan använda det i din nästa enkät.

SurveyMonkey-logotyp

Har du någon gång svarat på hur mycket du instämmer eller inte om en fråga?

Den typen av frågor ingår i likertskalor. Likertskalor används ofta för att mäta attityder och åsikter, och för att få en bättre nyansering än bara ”ja/nej”-frågor.

Låt oss utforska hur en likertfråga formuleras, hitta exempel, förstå när du ska använda det här verktyget och se hur du kan dra nytta av det i dina enkäter.

För att förstå betygsskalan som ingår i likertskalor måste du först förstå vad en enkätskala är.

En enkätskala representerar en uppsättning svarsalternativ – antingen numeriska eller verbala – som täcker en rad åsikter om ett ämne. Den ingår alltid i  slutna frågor (en fråga där svarande får välja mellan befintliga svarsalternativ).

Så hur ser en enkätfråga med likertskala ut? Det är en fråga som har en skala på 5 eller 7 poäng, och som ibland kallas tillfredsställelseskala, som sträcker sig från en extrem attityd till motsatt extrem. Normalt brukar likertenkäter också ha med ett neutralt svarsalternativ.

Likertskalor (efter upphovsmannen, den amerikanska socialvetaren Rensis Likert) är populära eftersom de är ett av de mest pålitliga sätten att mäta åsikter, uppfattningar och beteenden på.

Jämfört med binära frågor, som bara ger dig två svarsalternativ, ger frågor av likerttyp mer detaljerad feedback om huruvida din produkt bara var ”bra nog” eller (förhoppningsvis) ”utmärkt”. Likertfrågor kan även hjälpa dig att avgöra om personalen efter ett företagsevenemang kände sig ”mycket nöjda”, ”något missnöjda” eller kanske bara neutrala.

Med den här metoden kan du få graderingar i svaren, vilket kan göra en verklig skillnad i hur du förstår feedbacken. Metoden kan också fastställa områden där du kanske vill förbättra din tjänst eller produkt.

Hämta in synpunkter från marknaden med vår enkätpanel online

Betyg med likertskala är uppbyggda så att de ger kvantifierbara svarsalternativ som gör det enklare att analysera data. De svarande får också en rad svarsalternativ som är mer detaljerade om vad de tycker om en produkt eller tjänst.

En bra sak med likertskalan är att den kan hjälpa dig att undvika några av de vanliga fallgroparna när du designar enkäter, som att skapa alltför breda frågor som respondenter kan ha svårt att svara på. Detta kan leda till att de blir frustrerade och börjar svara för snabbt – vilket förstör kvaliteten på dina data.

När man ska designa en enkät och har lite för bråttom tar man ibland till breda frågor, som ”ja/nej”, ”välj alla”, öppna frågor, rangordningsfrågor eller matrisfrågor – som en slags genväg.

En bra tumregel är helt enkelt att lita på likertskalan då den hjälper den svarande att behålla fokus, med ett enkelt och direkt språk.

Det är viktigt att hålla varje omgång frågor i enkäten fokuserad kring samma ämne. Det hjälper dig att få mer exakta resultat. Hur kommer det sig? Jo, för att när det är dags att rapportera data behöver du kunna analysera en poäng som sammanfattar resultaten av några få frågor.

Till exempel kan den första frågan som ställs se ut så här:

Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på den mat du serverades ikväll?

Följ sedan upp med:

Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på kvällens aptitretare?

Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på kvällens huvudrätt?

Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på kvällens efterrätt?

Och här är ett exempel på en fråga som du bör lämna till en annan del av undersökningen:

Hur nöjd eller missnöjd är du med servicen i garderoben ikväll?

Gruppera ihop frågor om ett ämne och lägg ihop svaren för att få en poäng – i det här fallet en poäng för ”matens kvalitet”. Då får du en mer pålitlig mätning av attityderna till den specifika produkt, tjänst eller evenemang du undersöker.

Frågor med likertskala används i många olika typer av enkäter, t.ex. för att försöka ta reda på vad dina anställda tycker om sitt arbete eller vad kunderna tycker om din senaste produkt.

En typisk kundnöjdhetsenkät använder en vanlig skala där kunderna kan rangordna sina synpunkter. Som exempel kan vi ta en likertskala med fem punkter, där kunderna ombeds ange hur mycket de håller med om ett påstående, från mycket till lite, med ett neutralt alternativ i mitten.

Svar med likertskala för kundtjänstenkäter är mycket flexibla och kan användas för att mäta en mängd olika variationer av attityder; från medhåll, till nöjdhet, frekvens och önskvärdhet. Du kan t.ex. vilja veta hur ofta kunder använder din hjälpportal online, och då är frekvenssvar (dvs. Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Mycket ofta) användbart. Här nedanför ser du exempel på en kundtjänstrelaterad fråga med likertliknande skala om ”nöjdhetsgrad”:

Sammantaget, hur nöjd eller missnöjd är du med vårt företag?

 • Mycket nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Mycket missnöjd

Frågor med likertskala kan också vara användbara när du vill se hur personalen mår. Genom att använda samma 5-punkts likertskala för personalproblem kan företag följa med i personalens attityder och engagemang. Till exempel kan företag ta reda på hur väl personalen känner till resurser och IT-policyer eller hur ofta de använder eller drar nytta av nya verktyg. Svar efter likertskala kan också hjälpa företag att upptäcka viktiga tendenser, och/eller att mäta graden av enighet om vad den genomsnittliga anställda tycker om en given fråga. Här är ett exempel:

Jag är nöjd med hur mycket min organisation lägger på utbildning:

 • Instämmer i hög grad
 • Håller med
 • Varken instämmer eller instämmer inte
 • Håller inte med
 • Instämmer inte alls

Marknadsförare och evenemangsarrangörer kan använda sig av en 5-punkts likertskala för att samla in värdefull feedback om hur lyckade evenemang varit. En enkät som man skickar ut efter anordnat evenemang kan ha olika varianter av svar med likertskala. Det är bra om man vill utvärdera den samlade upplevelsen eller undersöka vissa delar av evenemanget lite närmare, som hur sannolikt det är att deltagaren skulle medverka igen, eller hur viktig platsen är för deltagarna. Här är t.ex. en fråga med likertskala om hur viktigt innehållet är på ett evenemang:

Hur användbar var informationen som presenterades på evenemanget?

 • Extremt användbar
 • Mycket användbar
 • Ganska hjälpsam
 • Inte så användbar
 • Inte alls användbar

Det finns många typer av  enkätfrågor – hur vet du när du bör använda likertfrågor?

Likertskalor är bra när du vill gräva djupt i ett visst ämne för att ta reda på vad folk tycker om det. Överväg att använda enkätfrågor med likertskala när du vill ta reda på mer om ...

 • Hur folk reagerar på din nya produkt
 • Vad teamet tycker om nyheter på kontoret
 • Vad kunderna tyckte om kundtjänsten på ditt företag
 • Hur uppskattat evenemanget var av deltagarna

... eller andra frågor där du behöver mäta känsla för något specifikt och du vill ha en djupare detaljnivå i svaren du får in.

Om du vill låta smart så kallar enkätexperter den djupare detaljnivån för varians. Ju mer varians du har, desto bättre får du reda på nyanserna i någons tänkande.

SurveyMonkey Genius hjälper dig att snabbt skapa bra enkäter – välj bara en
svarstyp för att automatiskt lägga till en uppsättning färdigskrivna svarsalternativ till din fråga.

Frågor av likerttyp måste formuleras korrekt för att undvika förvirring och vara så effektiva som möjligt. Om du frågar om hur nöjd någon var med servicen på en restaurang, handlar det då om servicen från servitörer, hovmästare eller bartender? Allihop? Frågar du om kunden var nöjd med hur snabbt hen betjänades, hur trevlig personalen var eller kvaliteten på mat och dryck? Kort sagt: om du kan bli mer specifik i frågorna finns det en större chans att likertfrågorna ger mer värdefulla svar.

När du använder ord i enkäten för att fråga om begrepp måste du vara säker på att de svarande förstår exakt vad du menar. Dina svarsalternativ måste innehålla beskrivande ord som är lätta att förstå. Det ska inte råda någon osäkerhet om vilket betyg som är högre eller bättre än nästa: Är ”ganska mycket” bättre än ”rätt mycket”? Börja från ytterligheterna (”extremt”, ”inte alls”) och gå mot mitten av skalan, och sätt det mittersta alternativet som just medel, (”måttligt”), eller neutralt (”varken håller med eller håller inte med”) och använd sedan mycket tydliga termer – ”mycket”, ”något” – för resten av alternativen.

Vill du ställa frågor där svaren hamnar på olika sidor om det neutrala, t.ex. ”kärlek” kontra ”hat”, eller där en rad svarsalternativ går från ”inget" till ”max”? Det senare kallas för en unipolär skala, och är många gånger det bästa alternativet. Det är till exempel bättre att använda en skala som sträcker sig från ”mycket modig” till ”inte alls modig”, istället för en skala som sträcker sig från "mycket modig" till "extremt blyg". Varför då? Unipolära skalor är helt enkelt lättare för folk att fundera kring och du kan vara säker på att den ena änden är den exakta motsatsen till den andra, vilket ger en bättre metodik.

Uttalanden innebär en implicit risk: de flesta vill hålla med hellre än att inte göra det, eftersom människor oftast är trevliga och respektfulla. (Det här fenomenet kallas samtyckandepartiskhet.) Det är alltså mer effektivt att ställa en fråga än att göra ett uttalande.

 1. Etikettera mera. Numrerade skalor där enbart siffror används som svarsalternativ istället för ord kan vara knepigt för de svarande, eftersom de kanske inte vet vilken ände av skalan som är positiv respektive negativ.
 2. Håll dig till udda antal. Skalor med ett udda antal val har en mittpunkt. Hur många alternativ bör du ge deltagarna? Studier har visat att de svarande har svårt att definiera sin ståndpunkt på en skala som innehåller fler än sju alternativ. Om du ger dem fler än sju svarsalternativ ökar sannolikheten för att deltagarna börjar välja svar slumpmässigt, vilket kan göra dina data värdelösa. Våra metodiker rekommenderar fem poäng för en unipolär skala och sju poäng för en bipolär skala.
 3. Jämnt är bäst. Man kan säga att svarsalternativ i en skala ska följa jämna steg. Det kan vara svårt när man använder ordetiketter istället för siffror, så se till att du vet vad orden står för.
 4. Använd heltäckande skalor. Skalor bör spänna över hela kontinuumet av svar. Om man t.ex. ställer en fråga om hur snabb servitören var och svaren varierar från ”extremt snabb” till ”måttligt snabb” kommer svarande som tyckte att servitören var långsam inte veta vilket svar de ska välja.
 5. Använd frågelogik. Lägg till frågelogik för att spara tid åt dina enkätdeltagare! Du kanske t.ex. vill fråga vad en finansiär tyckte om din restaurang och sedan få mer information bara om de var missnöjda med något. Använd frågelogik så att endast de som är missnöjda förflyttas vidare till en fråga där de ombes komma med förbättringsförslag.

Du har säkert känt till likertskalan länge, men inte vetat att den heter så. Nu vet du inte bara det utan även hur man utformar effektiva likertskalor som kan innebära ytterligare nyanser för huvudfrågorna i enkäten.

Få bästa möjliga insikter genom att anpassa en likertskala med betyg i nästa enkät. Med SurveyMonkey kan du prenumerera på en nivå som är prisvärd. Registrera dig idag.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Använd SurveyMonkeys enkätmallar och få den feedback du behöver.