Enkätfrågor

Gör det rätt ända från början. Välj rätt typ av enkätfrågor.

Typer av enkätfrågor, illustration

När du letar efter insikter är det viktigt att du får en bra start. Hur du samlar in information och typen av enkätfrågor som du ställer är avgörande för enkätens framgång. Fråga dig själv hur du tänker använda svaren från din enkät innan du börjar skapa enkätfrågor. Klara målsättningar med din enkät och en uppfattning om hurudan information du vill samla in fungerar som riktlinjer för vilken typ av enkätfråga du ska välja.

Populära enkättyper

Nedan presenteras några av de mest använda typerna av enkätfrågor samt exempel på hur de kan användas för att skapa en bra enkät. Om du vill se hur varje typ av enkätfråga kan se ut går du till sidan med exempel på enkätfrågor.

Flervalsfrågor

Med den här typen av frågor kan de svarande välja ett eller flera alternativ från en lista med svar som du definierar. Du bör använda flervalsfrågor när du har ett bestämt antal alternativ.

Betygsskalor

Vid frågor med betygsskalor väljer de svarande ett enda betyg som svar på din fråga från en sammanhängande enhet med alternativ. I enkätfrågor om kundtillfredsställelse används ofta en likertskala för att mäta kundernas åsikter eller attityder.

Frågor med kommentars-/svarsfält

Med öppna enkätfrågor ska svaranden skriva in sina svar i en kommentarsruta. Frågorna innehåller inte förvalda svarsalternativ. Svaren gås sedan igenom individuellt eller med hjälp av sofistikerade textanalysverktyg såsom SurveyMonkeys analysverktyg för öppna frågor.

Demografiska frågor

Om du till exempel ska samla in information om en svarandes bakgrund eller inkomstnivå är demografiska frågor lämpliga för dig.

När du får kläm på det kommer du snabbt att veta vilken typ av enkätfrågor och svar du ska använda och varför – och de tekniska namnen kommer inte längre att avskräcka dig. Under tiden kan du ta hjälp av SurveyMonkeys verktyg för att skapa enkäter för att välja rätt typ av enkätfrågor.

Sluta gissa angående enkätfrågorna

De flesta av oss är bättre på att tolka resultat än att skapa den perfekta enkäten. Som tur är går det både snabbt och lätt att skapa enkäter med SurveyMonkey. Börja med en av våra enkätmallar.

Letar du efter fler enkätmallar och enkätfrågor?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.