Versioner:

SENAST UPPDATERAT: 10 oktober 2022

Boende i USA: Gå till vårt regionspecifika sekretessmeddelande för mer information om våra sekretessrutiner.

Detta sekretessmeddelande gäller alla produkter, tjänster, webbplatser och appar som erbjuds av Momentive Inc., Momentive Europe UC, Momentive Brasil Internet Eireli, Momentive Netherlands B.V. och andra Momentive-dotterbolag (sammantaget ”Momentive”), såvida inget annat anges. Dessa produkter, tjänster, webbplatser och program kallas tillsammans för ”tjänster” i detta meddelande. Såvida inget annat anges i ditt avtal tillhandahålls våra tjänster av Momentive Inc. i USA, av Momentive Brasil Internet Eireli i Brasilien och av Momentive Europe UC på alla andra platser.

Hänvisningar i det här sekretessmeddelandet till data, personlig information eller bara information är samtliga hänvisningar till personuppgifter. Med personuppgifter avses information om en levande individ som identifieras, eller rimligen kan identifieras, baserat på information, antingen fristående eller i kombination med annan information ("den registrerade").

Om du vill veta vem som är personuppgiftsansvarig, ska du läsa avsnittet ”Vem är personuppgiftsansvarig” nedan.

Du hittar en snabb översikt av hur Momentive behandlar personuppgifter i Grundläggande sekretess.

Vi hänvisar till ”du” och ”dig” en hel del i det här sekretessmeddelandet. För att förstå vilken information som är mest relevant för dig kan du läsa följande praktiska definitioner.

Innehållsskapare: Du har ett konto inom en Momentive-tjänst och du skapar antingen enkäter, formulär, ansökningar eller frågeformulär direkt eller medverkar, kommenterar eller granskar enkäter, formulär, ansökningar eller frågeformulär inom ett konto.

Svarande: Du har fått en enkät, ett formulär, en ansökan eller ett frågeformulär som tillhandahålls av en Momentive-tjänst.

Paneldeltagare: Du har registrerat dig och samtycker till att delta i enkäter som Momentive skickar till dig på uppdrag av enkätskaparna. Paneldeltagare behandlas i ett helt avskilt avsnitt av vårt sekretessmeddelande, som går att läsa här.

Besökare: Du besöker en av våra webbplatser för att du är nyfiken eller har hört talas om oss via våra marknadsförings- eller försäljningskanaler.

 • Kontaktinformation (exempelvis namn eller e-postadress).
  Du kan ge oss dina kontaktuppgifter, oavsett om det sker genom användning av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, en interaktion med vårt försäljnings- eller kundsupportteam eller via ett svar i någon av Momentives egna enkäter eller formulär.
 • Användningsinformation.
  Vi samlar in användningsinformation om huruvida du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Det inbegriper vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför dessa åtgärder, vilken språkpreferens du har, vad du köper osv.
 • Enhets- och webbläsardata.
  Vi samlar in information från enheten och programmet du använder för att komma åt våra tjänster. Enhetsdata betyder främst din IP-adress, version av operativsystemet, enhetstyp, enhets-ID/MAC-adress, system- och prestandainformation samt webbläsartyp. Om du använder en mobilenhet samlar vi även in enhetens UUID (universella, unika identitetsbeteckning).
 • Information från sidtaggar.
  Vi använder första och tredje parts cookie- och spårningstjänster som använder cookies och sidtaggar (kallas även för webb-beacon) för att samla in data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik. E-postmeddelanden som skickas av Momentive eller av användare genom våra tjänster innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelandena och klickat på länkar i dem. Det finns mer information om cookies nedan samt i vår cookiepolicy.
 • Loggdata.
  Liksom många av dagens webbplatser sparar våra webbservrar loggfiler som spelar in data varje gång en enhet kommer åt de servrarna. Loggfilerna innehåller data beträffande typen av åtkomst, inklusive användarnas IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), versioner av operativsystemet, typen av enhet samt tidsstämplar.
 • Information om hänvisande sidor.
  Om du kommer till en Momentive-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande) registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.
 • Information från tredje part och integreringspartner.
  Vi samlar in dina personuppgifter från tredje part när du till exempel ger dessa tredje parter tillåtelse att dela din information med oss, när sådan information är allmänt tillgänglig online eller via dina enhets-/webbläsardata.

Om du skapar innehåll kan vi även samla in:

Kontoinformation

 • Registreringsinformation.
  Du behöver ett Momentive-konto innan du kan använda Momentives tjänster. När du registrerar dig för ett konto samlar vi in ditt förnamn, efternamn, användarnamn, lösenord och e-postadress. Om du väljer att registrera dig med användning av en tredje parts konto (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto), se ”Information från tredje part” nedan.
 • Faktureringsinformation.
  Om du gör en betalning till Momentive, måste du tillhandahålla din faktureringsinformation, namn, adress, e-postadress samt uppgifter om den betalningsmetod du har valt (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum eller bankkontonummer). Om du tillhandahåller en faktureringsadress betraktar vi det som kontoinnehavarens adress när vi avgör vilket Momentive-företag du har ett avtal med och vilken moms som i förekommande fall ska läggas till köpet.
 • Kontoinställningar.
  Du kan göra olika inställningar och ange dina personuppgifter på sidor som din sida med kontoinställningar (eller på sidan med kontoinställningar för andra produkter om tillämpligt). Du kan exempelvis ställa in standardspråk, tidszon och kommunikation (som att välja om du vill ta emot marknadsföringsmaterial från Momentive eller inte).

När du använder våra tjänster kan du också ge oss i uppdrag att samla in följande uppgifter för vissa tjänster:

 • Adressboksinformation.
  Vi kan göra det möjligt för dig att importera e-postadresser och annan kontaktinformation till en adressbok så att du enkelt kan bjuda in människor att delta i dina enkäter eller fylla i ditt formulär via våra insamlare. Vi använder inte dessa uppgifter för våra egna ändamål eller för att kontakta någon, utom på din begäran.
 • Data för enkäter/formulär/ansökningar.
  Vi lagrar dina data för enkäter/formulär/ansökningar (frågor och svar) åt dig och ger dig verktyg som du kan använda för att analysera dessa data.
 • Profilinformation.
  När du registrerar dig för våra tjänster ombeds du tillhandahålla information om dig själv och ge oss mer detaljerade insikter i vem du är. Om du har ett SurveyMonkey Enterprise-konto kan detta inkludera att du tillhandahåller ett profilfoto så att dina administratörer och kollegor kan identifiera dig.
 • 3.1 Den som skapar innehåll
 • 3.2 Svarande
 • 3.3 Besökare

Många av våra tjänster ger dig möjlighet att dela information med andra. Kom ihåg att när du delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer. Våra tjänster ger dig olika alternativ för att dela och radera ditt innehåll, men vi kan inte radera innehåll från sökmotorer så du måste vara försiktig med information som du gör offentlig.

Vi delar inte din information eller dina data med tredje parter utanför Momentive, förutom i följande begränsade fall:

 • Om du är en person som skapar innehåll och använder en SurveyMonkey-teamplan eller en SurveyMonkey Enterprise-plan så delas dina kontouppgifter och dina data med huvudadministratören och dina enkätdata kan också vara synliga för andra medlemmar i ditt team som du delar dina enkäter med eller samarbetar med. Dina administratörer kommer att kunna se dina kontodata, ändra dina lösenord, spärra, föra över eller avsluta ditt konto eller begränsa dina inställningar. Läs din organisations interna policyer om du har några frågor om detta.
 • Om din organisation har köpt ett SurveyMonkey Enterprise-konto och du använder en e-postadress på en domän som ägs av din arbetsgivare eller organisation och som är kopplad till ditt individuella konto så kan du ombes att migrera till SurveyMonkey Enterprise-kontot. Din e-postadress, ditt namn och dina kontodata kommer därefter att vara synliga för den primära administratören/de primära administratörerna för det kontot när du har migrerats. Du får eventuellt ett förhandsmeddelande om denna migrering och ges möjlighet att ändra den e-postadress som är länkad till ditt konto, om du inte använder ditt konto i företagssyfte.
 • Vi använder våra dotterbolag och betrodda partners för att hjälpa oss att tillhandahålla vissa delar av våra tjänster. Vi anlitar i synnerhet tredje parter för att:
  • underlätta för våra insamlare att skicka enkäter via e-post eller sms till svarande. För e-postleverans använder vi SparkPost och för sms-tjänster använder vi Twilio. Vi delar relevant kontaktinformation för svarande (e-postadress eller telefonnummer i förekommande fall) med dessa tredje parter.
  • göra det enklare för kunder att göra betalningar.
  • för att upptäcka bedrägerier (till exempel genom att utföra id-kontroller eller verifiera skadliga IP-adresser).
  • leverera och hjälpa oss att spåra vårt marknadsförings- och reklaminnehåll.
  • hjälpa oss att spåra resultatet av konverteringar på webbplatsen.
  • hantera våra försäljnings- och kundsupporttjänster till dig, inklusive för att lösa eventuella tvister.

Vi tecknar avtal om konfidentialitet och datahantering med våra partners för att säkerställa att de uppfyller höga krav på konfidentialitet och följer bästa praxis när det gäller sekretess- och säkerhetsstandarder och vi granskar regelbundet dessa standarder och processer.

 • På uppdrag från dig delar vi din information eller dina data om du väljer att använda en integrering i samband med Momentive-tjänsterna, i den utsträckning det krävs för att underlätta denna användning. Mer information om våra API-partners finns här.
 • Vi kan också komma att dela information eller data för följande syften:
  • för att följa gällande lagar, förordningar, juridiska processer eller myndighetsförfrågningar;
  • för att genomdriva gällande policyer, inklusive utredning av potentiella överträdelser;
  • för att upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem;
  • för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för våra användare, allmänheten eller Momentive och/eller när det krävs eller är tillåtet enligt lag; och
  • för att underlätta en försäljning, ett samgående eller en förändring av kontrollen över alla eller delar av vårt företag eller för att förbereda för någon av dessa händelser.

När vi anlitar externa leverantörer (underentreprenörer) för att hjälpa till att leverera tjänster till dig (den som skapar innehåll) och de bearbetar data som en del av denna tjänst, skapar vi en lista över dessa externa leverantörer som är tillgänglig här. Listan innefattar alla underentreprenörer som används inom alla tjänster som omfattas av detta sekretessmeddelande, så tänk på att din tjänst kanske bara berörs av en liten del av dessa underentreprenörer.

Vi och våra partner använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser. Mer information finns i vårt cookie-meddelande. Läs mer om vilka cookies som används i våra enkäter under Cookies som används på enkätsidor. Om du är Momentive-kund och separat använder cookies eller liknande tekniker i samband med några av våra produkter eller tjänster är du själv ansvarig för att följa alla lagar som rör användning av dessa tekniker och detta sekretessmeddelande gäller inte för denna användning..

Vi använder vissa cookies (enligt beskrivningen i vårt cookie-meddelande och här i vårt sekretessmeddelande) som du godkänner när du använder våra webbplatser och, när det gäller vissa cookies, även för legitimt intresse av att leverera och optimera våra tjänster (där cookies möjliggör avgörande funktionalitet). Cookies är små datafiler som vi lagrar på enheten du använder för att få tillgång till våra tjänster så att vi kan identifiera återkommande användare. Varje cookie raderas efter en viss tid, beroende på vad vi använder den till. Vi använder cookies och liknande tekniker av flera olika skäl:

 • För att samla in mätvärden.

Vi samlar till exempel in data om antalet klick som den svarande gjorde för att genomföra en enkät, om de lämnade enkäten och kom tillbaka till den senare, om de hoppade över delar av en enkät och hur lång tid det tog för dem att slutföra enkäten samt annan information om ifyllandet av enkäten. Vi registrerar också klick när enkäten skapas för att avgöra om produkten är tillräckligt intuitiv för att förbättra serviceupplevelsen överlag. Denna information samlas in och används endast i samlad och anonymiserad form.

 • För att göra webbplatsen lättare att använda.

Om du skapar innehåll: Om du skapar innehåll och använder funktionen Kom ihåg mig när du loggar in på ditt konto, lagrar vi ditt användarnamn i en cookie för att det ska gå snabbare för dig att logga in när du kommer tillbaka till vår webbplats.

 • Av säkerhetsskäl.

Vi använder cookies för att autentisera din identitet och verifiera om du är inloggad på vår webbplats eller för att fastställa om en incident berör dig.

 • För att ge dig anpassat innehåll.

Vi lagrar användarpreferenser, ditt standardspråk, enhets- och webbläsarinformation, din profilinformation – vilket innefattar användningsnivån för tjänsten och webbsidorna när du besöker vår webbplats – så att vi kan identifiera dig på olika enheter och anpassa innehållet du ser.

 • För att förbättra våra tjänster och spåra våra kampanjer.

Vi använder cookies för att analysera och mäta dina besök och din användning av våra webbplatser och för att spåra data om hänvisande sidor. Denna information hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster (det hjälper oss att fokusera på den del av tjänsten som du verkar vara mest intresserad av), för att optimera innehållet som vi visar online och även för att spåra resultatet av marknadsföringskampanjer.

 • För att visa annonser för dig.

Vi, veller åra tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi arbetar med, aktiverar cookies när du besöker vår webbplats och andra webbplatser eller när du öppnar onlineannonser online eller e-postmeddelanden som vi skickar till dig, för att kunna ge dig mer skräddarsytt marknadsföringsinnehåll (om våra tjänster eller andra tjänster) och för att utvärdera om detta innehåll är användbart eller effektivt. Vi utvärderar till exempel vilka annonser som användarna klickar på oftast och om dessa klick leder till att de får bättre användning av våra verktyg, funktioner och tjänster. Om du inte vill få annonser som är anpassade till dig baserat på din onlineaktivitet kan du välja bort dessa genom att använda avregistreringsfunktionen som inkluderar många av de företag som är involverade i sådan anpassning, genom att gå till https://www.aboutads.info, https://preferences-mgr.truste.com/ eller, om du är bosatt inom EU, till https://www.youronlinechoices.eu. När du använder avregistreringsfunktionen på detta sätt innebär det inte att du inte kommer att få några annonser alls; det betyder bara att du inte kommer att se annonser som har anpassats till dig baserat på dina aktiviteter och härledda preferenser.

 • Google Analytics.

Vi använder Google Analytics för att mäta resultatet av våra reklamkampanjer och hänvisningar via annonspartner (tredje part). Google Analytics-uppgifterna som samlas in för dessa ändamål är samlade och anonyma.

Om du uttryckligen har samtyckt till eller inte har inaktiverat annonseringscookies från tredje part (beroende på din plats) använder vi också Google Analytics-data för displayannonsering, inklusive retargeting. Förutom att anpassa dina inställningar för dessa funktioner med hjälp av anvisningar som finns i våra banners och sekretessmeddelanden kan du också anpassa annonser i Googles Display-nätverk med hjälp av Googles annonsinställningar och läsa mer om hur Google visar annonser genom att gå till deras hjälpcenter för kundannonser.

Du kan också välja att ta bort eller inaktivera cookies via webbläsarinställningarna och beroende på din geografiska plats kan du återkalla ditt samtycke till vår användning av ej nödvändiga cookies genom att interagera med verktyget för cookieinställningar i produkten.

Vi har ett säkerhetsmeddelande som är relaterat till våra självbetjäningstjänster (Momentive, SurveyMonkey och Wufoo) som du kan läsa här. Om du vill ha information om säkerhet när det gäller våra andra verksamheter kan du ta kontakt med en säljrepresentant genom att fylla i formuläret här.

Om du skapar innehåll raderar vi i allmänhet inte informationen på ditt konto så länge kontot är aktivt – du ansvarar för och har kontrollen över hur länge du lagrar denna information. Du kan läsa mer om detta här när det gäller kontoanvändning. Här är några undantag:

 • Om du är SurveyMonkey BAS-användare (gratis) och inte har använt tjänsten aktivt på ett tag förbehåller vi oss rätten att radera ditt konto i enlighet med vår policy för datalagring.
 • Om du har överskridit din svarsgräns på ett SurveyMonkey BAS-konto (gratis) raderar vi de överskridande svaren om du inte uppgraderar kontot inom en fastslagen tidsgräns.

Vi uppmuntrar även personer som skapar innehåll att aktivt se över sina rutiner för datalagring i kontot och se till att bara lagra data så länge som det är absolut nödvändigt.

Det finns också information om hur länge cookies på våra webbplatser lagras i vårt cookie-meddelande.

Våra tjänster är inte avsedda för och får inte användas av minderåriga. ”Minderåriga” är personer under 16 år (eller under en högre ålder om det tillåts av gällande lagstiftning där de är bosatta). Momentive samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga och tillåter heller inte att de registrerar sig. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in personuppgifter från en Minderårig, kan vi ta bort dessa uppgifter utan meddelande. Kontakta supporten om du tror att det har inträffat.

Din information och data kan komma att hanteras och överföras eller utlämnas i USA och i länder där våra dotterbolag är baserade och där våra tjänstleverantörer är baserade eller har servrar. Du kan se var våra dotterbolag är baserade på sidan Våra kontor. ' Vi ser till att mottagaren av dina personuppgifter erbjuder en tillräcklig skyddsnivå, till exempel genom att ingå lämpliga back-to-back-avtal. Vi tillämpar vårt standardavtal för datahantering på alla kundavtal och vi använder standardklausuler för överföring av data enligt godkännande från Europeiska kommissionen.

Vi har också en hjälpartikel som besvarar ytterligare frågor om dataöverföringar till USA.

EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield.

Momentive Inc. deltar i och har certifierat sin efterlevnad med EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield. Momentive förbinder sig att hantera alla personuppgifter och data som mottas från EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz i enlighet med Privacy Shield Framework, enligt ramverkets gällande principer. Om du vill veta mer om Privacy Shield Framework kan du gå till det amerikanska handelsministeriets (U.S. Department of Commerce) Privacy Shield List på https://www.privacyshield.gov/.

Momentive följer också bestämmelserna om ansvar för vidare överföring i Privacy Shield-principerna.

När Momentive får personuppgifter under Privacy Shield och sedan överför dem till en tjänsteleverantör från tredje part som agerar som ombud för Momentive, har Momentive ett visst ansvar under Privacy Shield om både (i) ombudet hanterar uppgifterna på ett sätt som inte överensstämmer med Privacy Shield och (ii) Momentive är ansvarig för händelsen som ger upphov till skadan. I vissa situationer måste Momentive lämna ut personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav för brottsbekämpande ändamål.

När det gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework lyder Momentive under de undersökande och verkställande kontrollbefogenheterna hos U.S. Federal Trade Commission (den federala konkurrensmyndigheten i USA). Kontakta Momentive enligt anvisningarna i avsnitt 14 nedan om du har några frågor eller klagomål. Om du har ett problem som rör sekretess eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår USA-baserade organisation för tvistlösning från tredje part (gratis) på https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Under vissa förutsättningar, som beskrivs i mer detalj på Privacy Shield-webbplatsen https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du begära skiljedom när andra procedurer för tvistlösning har uttömts.

Vi kan då och då göra ändringar av Grundläggande sekretess och detta sekretessmeddelande. Vi kommer att identifiera ändringarna som vi har gjort på denna sida. Vid tillfällen då en ändring väsentligen kommer att ändra sättet på vilket vi samlar in eller använder dina personuppgifter eller data skickar vi ett meddelande till alla våra kontohavare.

Du kan välja bort direkt marknadsföring i ditt konto och vi tillhandahåller möjligheter att välja bort det i alla e-postmeddelande med direkt marknadsföring. Slutligen, om du inte vill se anpassat marknadsföringsinnehåll online som är relaterat till våra tjänster kan du rensa cookies i dina webbläsarinställningar. Se artikeln i vårt hjälpcenter om hur du gör detta här.

Som nämndes ovan – alla svarsdata på individuell nivå kontrolleras av den som skapar innehållet. Momentive kan vara personuppgiftsansvarig för data som rör svarande endast på de mycket begränsade sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur vi använder informationen vi samlar in - Svarande”. I den utsträckning detta är fallet har vi identifierad korrekt ansvarig nedan.

Om du befinner dig utanför USA är Momentive Europe UC personuppgiftsansvarig i den mån de behandlar dina personuppgifter. För vissa andra tjänster, se vår sida om sekretessinformation som är specifik för andra tjänster. Om du har ett SurveyMonkey Enterprise-konto kontrollerar din organisation grundläggande information på kontonivå som du anger när du registrerar ditt konto (som namn, mejladress och profilfoto). Du kan ta kontakt med huvudadministratörerna för kontot om du vill radera, få en kopia av, ändra eller uppdatera den informationen.

Du har rätt att begära att få information om dig själv eller att rätta, uppdatera eller radera denna information. Mer information om dessa rättigheter finns här. Vissa av dessa rättigheter kan ha begränsningar eller undantag i lokal lagstiftning. Observera att dina rättigheter och val varierar beroende på var du är bosatt. Vi vidtar skäliga åtgärder för att verifiera din identitet och kommer att svara på din begäran att utöva dessa rättigheter inom rimlig tid (senast inom 30 dagar efter att ha mottagit begäran) med hänsyn till nedanstående som gäller för vissa typer av användare.

Om du är SurveyMonkey Apply-användare, se information om hur du utövar dina rättigheter här. I detta avsnitt beskrivs de rättigheter som du normalt har som användare av Momentive-tjänster.

 • De som skapar innehåll
 • Svarande
 • Besökare
 • Tredje parter

Andra rättigheter och val

 • Rättigheter och valmöjligheter som är specifika för amerikanska kunder finns i vårt regionspecifika sekretessmeddelande. Obs! Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet och din begärans äkthet enligt beskrivningen i det meddelandet.

Förutom vad som uttryckligen tillhandahålls häri, ber vi dig att använda följande kontaktuppgifter för sekretessfrågor

Momentive Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, California 94403
USA
Du kan också kontakta oss här.

Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Irland
Du kan också kontakta oss här.

Dataskyddsansvarig: Momentives dataskyddsansvarige är registrerad hos Irish Data Protection Commission.  Kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@momentive.ai


Vårt kontaktformulär är det bästa sättet att skicka en rättighetsbegäran till oss.

Klagomål

Om du är bosatt i EU och är missnöjd med hur vi har hanterat ett klagomål som du har skickat till oss har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Eftersom Momentivey Europe UC driver sin verksamhet på Irland faller de under den irländska dataskyddskommissionären (se: webbplatsen för IDPC).

DETTA MEDDELANDE GÄLLER ALLA VÅRA TJÄNSTER, MEN OM DU ANVÄNDER NEDANSTÅENDE TJÄNSTER KAN DU KLICKA PÅ RELEVANT LÄNK FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL INFORMATION SOM GÄLLER SPECIFIKA TJÄNSTER: