Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Använd SurveyMonkeys samling med exempelfrågor och enkätmallar för att skapa den perfekta enkäten.

SurveyMonkey-logotyp

Du har bestämt dig för att du vill veta vad andra tycker, men du tycker att det verkar svårt att skapa en enkät. Därför vill vi berätta att det inte stämmer – med SurveyMonkey går det faktiskt riktig lätt, tack vare våra exempelfrågor, färdiga enkätmallar och automatiska tabeller och diagram.

Du vill samla in information eller synpunkter från en grupp. Hur gör du det bäst? Med en enkät så klart. En enkät är det enklaste, mest effektiva sättet att få insikter som hjälper dig att förbättra verksamheten. Men det viktigaste att tänka på när det gäller enkäter är att frågorna måste utformas på ett visst sätt för att du ska få den information du behöver.

En webbenkät är precis vad det låter som – ett sätt att ställa fokuserade frågor till en utvald grupp människor via internet. Du kan använda de här åsikterna och insikterna som underlag för affärsbeslut.

Det finns flera fördelar med att använda webbaserade enkäter, frågetävlingar och frågeformulär, och även några nackdelar. Men det är inget du behöver bekymra dig om, vi hjälper dig. Vi har tagit fram 10 steg för att underlätta arbetet med att skapa en webbenkät. Först går vi igenom lite nyttig information om webbenkäter i största allmänhet.

Anpassa utseendet på enkäterna och skicka dem på många olika sätt. Ta en titt på vad andra använder.

Du kanske har erfarenhet av att delta i enkäter på papper, i telefon eller på internet. Men när det handlar om att analysera svaren i andra änden, så är fördelarna med en webbenkät uppenbara.

Det har hänt mycket sedan de första pappersenkäterna som fylldes i för hand kom. Webbenkäter får ofta högre svarsfrekvens eftersom de går att fylla i på alla enheter. Få fler tips för att förbättra svarsfrekvensen på dina enkäter >

Teknikutvecklingen har medfört att webbenkäter blivit ett mer överkomligt alternativ till byråer och marknadsundersökningsföretag. Du behöver inte ha en stor budget för att skapa, skicka ut och samla in enkäter – du kan göra allt från en enda plattform, som alla i teamet eller organisationen kommer åt. 

När du skapar en webbenkät blir data från de svarande tillgängliga direkt. Med SurveyMonkey kan du enkelt analysera resultatet och omvandla det till användbara insikter. När du slipper samla in pappersenkäter får du svaren i realtid. Felmarginalen minskar avsevärt, eftersom svaren förs in direkt i webbenkätsystemet. Så här fungerar det.

Det är enkelt att skapa webbenkäter. Till och med SurveyMonkeys mest grundläggande planer har exempelfrågor och mallar för i stort sett alla användningsområden, från evenemangsplanering till kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Med våra enkätteman och anpassningar kan du ta fram attraktiva, perfekt formaterade enkäter på nolltid. Du får resultatet i realtid och plattformen använder maskininlärning och AI för att analysera det automatiskt åt dig. Och det är lika lätt att använda våra avancerade filter och korstabellrapporter. Det är smidigt för de svarande också, eftersom de kan fylla i enkäten på vilken enhet de vill.

Med vår plattform är det enkelt att formatera webbenkäter. Du skapar den layout du vill ha med de frågor du behöver. I vår Frågebank finns det till och med svarsalternativ som är färdiga att användas direkt. Du behöver inte kunna programmera. Möjligheten att skapa exakt det du vill ha är en enorm fördel. 

Vissa enkätdeltagare kan känna sig illa till mods med att vara helt uppriktiga när de pratar med någon öga mot öga eller på telefon. Det är betydligt enklare att tala ut när man svarar i enrum, så att säga. Med webbenkäter slipper du också den snedvridning som ofta är en bieffekt av den personliga intervjun. Läs mer om hur du undviker snedvridning i enkäter.

En webbenkät behöver inte skrivas ut, du slipper köpa frimärken och hitta en postlåda att posta den i och du behöver inte anlita någon för att intervjua deltagarna. Du slipper mata in data för hand i en databas – de samlas in automatiskt. Detta är en enorm fördel, eftersom det är betydligt billigare att skicka ut webbenkäter än att ha personal som utför personliga intervjuer.

Med hjälp av SurveyMonkey kan du skapa tillgängliga enkäter som uppfyller kraven i Section 508 och WCAG 2. Vi har en checklista för tillgänglighet för enkäter som du kan använda för att försäkra dig om att enkäten fungerar med en skärmläsare. Vi har också användningsklara enkätutformningar som garanterar att enkäterna är tillgängliga för personer med nedsatt syn.

Risk för osanna svar

Om enkäten innehåller för många frågor, eller frågor som är förvirrande, eller om den är för komplicerad överlag kanske deltagarna inte svarar ärligt. De besvarar enkäten i enrum, så de kanske inte känner att de måste ta sig tid att svara ärligt, utan de kanske bara klickar var som helst för att komma vidare och slutföra enkäten. Detta är vanligt om de bara deltar i enkäten för att få en utlovad belöning.

Begränsat urval och begränsad tillgång för svarande

Vissa grupper har begränsad internetuppkoppling eller är mindre benägna att delta i webbenkäter. Detta kan påverka antalet svarande, men även demografin för resultatet. Om du behöver fler svar för en enkät kan du använda SurveyMonkey Audience.

Möjliga samarbetsproblem

Det är enkelt att radera eller ignorera webbenkäter. Många vanliga e-postklienter sorterar mejlen åt mottagarna, och då kan det hända att enkäter som skickas ut med mejl sorteras bort från Inkorgen eller rent av hamnar i skräppostmappen.

Dålig översikt och ingen moderator

Avsaknaden av en intervjuare är en fördel på vissa sätt, men det är också en nackdel. En intervjuare kan förklara förvirrande frågor eller be svarande om mer information för att förstå svaret. Utan intervjuaren kan deltagarna göra felaktiga antaganden som leder till missvisande svar.

De här fyra vanliga typerna av webbenkäter – kundnöjdhet, medarbetarengagemang, marknadsundersökningar och kundfeedback – förser företag med viktig information som ligger till grund för framtida mål och tillväxt. Alla förser företaget med data som är centrala för affärsplaner, personalavdelningar, produktutveckling och kundrelationer.

Ta reda på vad kunderna tycker om era produkter, tjänster och affärsmetoder med hjälp av en enkät om kundnöjdhet. Du kan använda den information du får med den här sortens enkät för att förändra och förbättra verksamheten så att kunderna förblir nöjda, trogna och engagerade i ert varumärke. 

Använd enkäter om kundnöjdhet för att:

 • Ta reda på hur effektiv kundtjänstpersonalen är
 • Ta reda på hur nöjda kunderna är med varumärket
 • Identifiera produkter eller tjänster som tilltalar kunderna
 • Identifiera områden som kan förbättras
 • Mät kundlojalitet
 • Förbättra kundupplevelsen

Ta reda på vad medarbetarna tycker om olika aspekter av varumärket, tjänsterna, företaget och ledningen med en enkät om medarbetarengagemang. Svaren på de här enkätfrågorna ger dig en bättre bild av hur era system fungerar och lyfter fram områden som behöver förbättras. Se till att medarbetarna förblir engagerade, glada och produktiva med hjälp av enkäter om medarbetarengagemang.

Använd enkäter om medarbetarengagemang för att:

 • Skapa en mer inkluderande arbetsplats
 • Få en förståelse för medarbetarnas attityder vad gäller löner och förmåner
 • Utvärdera jobbtillfredsställelse
 • Undersöka ledningens effektivitet
 • Genomföra avgångsintervjuer

Läs mer om SurveyMonkey Enterprise, som hjälper organisationer att skapa trivsammare och mer produktiva arbetsplatser. 

Både småföretag och stora Fortune 500-företag använder marknadsundersökningar för att få beslutsunderlag. Med en marknadsundersökning får du en bild av vad målmarknaden vill ha och förväntar sig, oavsett om det gäller en produkt, en tjänst eller varumärket som helhet. Förlita dig inte på magkänslan för de där viktiga affärsbesluten, ta dig tid att göra förarbetet.

Använd marknadsundersökningar för att

 • Ta reda på vad målgruppen tycker om varumärket, produkten eller tjänsten
 • Bedöma vad som saknas på marknaden och vilka tillväxtmöjligheterna är
 • Lansera nya produkter
 • Utvärdera hur framgångsrik en annonskampanj är
 • Mäta varumärkeskännedomen.
 • Ta reda på hur företaget står sig jämfört med konkurrenterna

Fatta bättre beslut genom att identifiera marknadsbehov, spåra branschtrender och hämta in synpunkter från köpare. Utforska SurveyMonkeys lösningar för marknadsundersökningar

Kunderna kan hjälpa er att förbättra verksamheten med hjälp av enkäter för kundfeedback. Samla in feedback längs hela kundresan för att utvärdera varumärkesmedvetenhet, köpupplevelse samt antalet lojala och återkommande kunder.

Använd enkäter för kundfeedback för att

 • Få en bättre förståelse för kundernas beteenden, uppfattningar och attityder
 • Mäta varumärkesmedvetenhet och -åsikter
 • Identifiera problem i köpflödet
 • Optimera er kundservice
 • Förbättra kundlojaliteten

Nu är du redo att dra nytta av alla fördelar med webbenkäter. Men det är några saker du måste göra innan du sätter igång med att skapa själva enkäten:

Det första och viktigaste steget när du funderar på hur du ska göra enkäten är att identifiera exakt varför du vill göra den. Med andra ord, vad är syftet med enkäten?

Ett kort och koncist mål kan underlätta arbetet med att ta fram en enkät som bara ställer just de frågor du behöver svar på. Det här är några saker du bör fundera på när du ska formulera syftet:

 • Vem mer kommer att se och använda svaren? 
 • Vilka insikter hoppas jag få? 
 • Vilka beslut vill jag fatta?

När du väl förstår varför du vill göra en enkät kan du gå vidare med att bygga den. På den här sidan får du viktiga tips om hur du skapar en enkät som förser dig med ovärderliga insikter. 

Vad är syftet? Exakt vad vill du ta reda på med den här enkäten? Se till att du har ett tydligt syfte i åtanke innan du börjar formulera några frågor, så att de data du samlar in är relevanta. Då blir det lättare att utforma enkäten så att du når målet.

Vilken målgrupp riktar du dig till? Definiera klart och tydligt vem du ska få data från – är det från kunderna? Personalen? Definierade demografiska grupper? Fastställ vilka grupper som kommer att ge dig den information du behöver. Om du vill veta mer om varumärkesmedvetenhet bör målgruppen vara marknaden, kanske till och med en specifik demografisk grupp som redan är bekant med företaget. Om du däremot vill veta hur det går för en produkt ska du rikta dig till de som använder den, det vill säga kunderna.

Använd så få enkätfrågor som möjligt, bara så många som krävs för att samla in de data du vill ha. Överväldiga inte de svarande med onödiga frågor. Korta, koncisa frågor ger fler och bättre svar. Du bör använda högst 10 frågor. Och om du ändå måste ha fler än tio, så kanske du ska fundera på att erbjuda deltagarna något som tack för hjälpen, till exempel rabattkuponger.

Det är viktigt att enkäten är klar och tydlig. Det innebär att du måste skapa enkäten på flera språk om det behövs, och du bör också använda ett språk som speglar målgruppens kulturella normer. Undvik företagsjargong som ”tankeledarskap” och ”ligga i framkant”. Presentera enkäten på ett klart, tydligt och naturligt språk.

Test enkäten innan du skickar ut den. Låt någon i teamet eller ett antal utvalda personer i målgruppen fylla i enkäten. Då får du en chans att hitta problem eller frågor som är otydliga och kan rätta till dessa innan du skickar ut enkäten till alla. Läs mer om att samarbeta på enkäter som ett team

Beroende på enkät och målgrupp kan du få högre svarsfrekvens om du erbjuder någon form av belöning. De flesta gillar att få något för den tid man ändå tar sig. SurveyMonkeys undersökningar har visat att belöningar kan förbättra svarsfrekvensen med i genomsnitt 50 %. Försök att erbjuda en belöning som står i proportion till det du ber om. Om belöningen är för stor kan resultatet bli missvisande, eftersom några kanske deltar flera gånger för att få belöningen.

Du kan förbättra svarsfrekvensen genom att skicka ut påminnelser till de som inte har svarat än. Skicka en påminnelse 48–72 timmar efter att du skickade ut enkäten. Om du behöver skicka ut ytterligare påminnelser bör du begränsa dem till fyra. Se till att du har angett ett slutdatum för när enkätsvaren måste vara inne, och skicka inga påminnelser efter det.

Du hittar fler resurser om hur du skapar webbenkäter i vår blogg och i vårt hjälpcenter, som du kan besöka när du vill om du behöver hjälp med att skapa enkäter.

Det är många beslut som ska fattas när man skriver en enkät men det finns några grundläggande regler som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Här kommer tio bra tips för att skapa enkäter som ger dig de svar som du vill ha:

Samla frågor som liknar varandra i grupper så att enkäten blir logisk och fokuserad. Lägg till sidbrytningar, sidrubriker och anvisningar så att deltagarna förstår vad du är ute efter och varför.

Exempel på gruppering av likartade frågor med sidbrytningar

Att använda samma fråga i en serie enkäter, eller till och med samma enkät flera gånger under en längre tid, är ett bra sätt att skaffa sig referensvärden och mäta förändringar i svarandens attityder.

En lista med likartade frågor för att testa de svarandes attityder

Svarande gillar inte enkäter som är för långa. Så när du funderar på hur du ska utforma enkäten är det bra att komma ihåg att använda så få frågor som möjligt. Du kan kika på hundratals exempelfrågor och enkätmallar för att få inspiration till den perfekta enkäten för dina behov.

Använd våra samarbetsfunktioner för att arbeta på enkäten tillsammans med teamet. En undersökning från 2019 av TechValidate visade att mer än 80 % av våra kunder skapar bättre enkäter och får bättre resultat när de samarbetar. Stärk teamet, förbättra effektiviteten och dela data snabbare genom att samarbeta.

Skaffa ditt egna sociala bevis i stor skala . TechValidate samlar in och förvandlar kundfeedback till fallstudier, statistik, rekommendationer och mer. 

Skapa enkätfrågor som fokuserar på en sak i taget för att vara säker på att svarandena förstår vad du är ute efter. Vaga, allmänt hållna frågor i flera delar kan vara förvirrande och svåra att svara på.

Förklara allt som kan tolkas på mer än ett sätt. Skapar du en politisk enkät och vill veta om någon av de svarande är konservativ? Var då noga med att berätta om du menar konservativ med tanke på exempelvis klädsmak, politiska åsikter, musiksmak, mat eller allmän inställning till livet.

Lista med mycket specifika exempelfrågor

Skapa en enkät som gör det lätt för de svarande att fokusera genom att bara visa frågor som rör dem. Ett bra sätt att göra det är att använda överhoppslogik för att slippa irrelevanta frågor.

Information om överhoppslogik

Med den här sortens slutna frågor får du inte veta vad de som är tveksamma egentligen tycker och du fångar inte nyanserna i de tillfrågades åsikter. Ja-/nej-frågor passar bäst för att samla in allmän statistik om något, som att 75 % av de tillfrågade uppgav att de tycker om pizza. Men detta säger inget om hur mycket de tycker om pizza eller vilken sorts pizza de gillar. Den här sortens frågor kan vara värdefulla, men du får inte särskilt mycket information om enkäten består enbart av ja-/nej-frågor. Läs mer om slutna frågor jämfört med öppna

När svaranden ställs inför en matrisfråga fokuserar de för det mesta mer på att fylla i rutorna än på själva frågorna, och det ger sämre kvalitet på svaren. Läs igenom våra tips om hur du skriver matrisfrågor och lär dig hur du använder dem på rätt sätt.

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Använd vårt bibliotek med enkätmallar för att hitta den perfekta enkätstilen och de idealiska frågorna. 

Nu vet du hur du skapar en enkät som ger dig de svar du behöver för att fatta bättre beslut.

Om du vill bli en riktig expert på enkäter kan du titta närmare på våra stegvisa instruktioner om hur du skriver enkätfrågor. Och om du vill skapa enkäter på ett enklare sätt, så har vi massor av färdiga enkätmallar att välja mellan. Du hittar bland annat mallar för kundnöjdhet, marknadsföring och medarbetarengagemang som du kan använda för att skapa ännu bättre enkäter. Om du vill ha ännu fler tips och tricks om hur du skapar enastående enkäter kan du läsa mer i SurveyMonkey-bloggen.

Använd dig av de här praktiska SurveyMonkey-resurserna så kan du skapa en enkät på nolltid.

 • Lätt att skapa frågor – Med 15 olika frågetyper, inklusive betygsskalor, flervalsfrågor och mycket annat, är det lätt att skapa webbenkäter från grunden. Du kan också välja certifierade frågor från frågebanken, vårt bibliotek med frågemallar.
 • Lägg till varumärket – Anpassa utseendet på enkäterna. Lägg till logotyp, företagsnamn, färger och bilder. Skapa egna webbadresser för enkäter och skicka de svarande direkt till en reklamsida när de slutför en enkät.
 • Avancerade funktioner – Få den information du behöver med obligatoriska frågor och svarsvalidering. Undvik snedvridna svar med slumpvis utdelning (A/B-test) och randomisering. Skapa interaktiva enkäter med överhoppslogik och fråge- och svarsminne.
 • Hitta svaranden – Nå ut till den perfekta målmarknaden genom att köpa välinriktade svar av hög kvalitet via vår lösning för snabba marknadsundersökningar, SurveyMonkey Audience.
 • Samla in svar anonymt – Vi får ofta frågan om SurveyMonkey är anonymt. Svaret är ja – om du vill att det ska vara det. Oftast vet du bättre än vi om målgruppen vill att deras synpunkter ska vara anonyma eller inte. Vi fokuserar på att utrusta dig med den teknik och kunskap du behöver för att fatta rätt beslut i den frågan. Följ de här 3 stegen om du vill att målgruppens svar ska vara konfidentiella.

Nu när du vet hur du skapar en webbenkät är det bara att sätta igång med SurveyMonkey.

Sök i vårt galleri med fler än 150 expertutformade enkäter för alla tänkbara projekt – kundnöjdhet, medarbetarengagemang, marknadsundersökningar, utbildning och mycket mer.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Utforska SurveyMonkey Enterprise-funktionerna

Hantera feedback i stor skala med SurveyMonkeys säkerhetsfunktioner i företagsklass, sekretess- och efterlevnadsstandarder samt dataintegreringar.

Läs mer om hur ledande varumärken skapar tillväxt med SurveyMonkey

Gör som de främsta varumärkena som använder SurveyMonkey för att skapa vinnande produkter och upplevelser som ökar tillväxten.

Lyft varumärkesstrategin med vältajmade insikter om varumärkesspårning

Skaffa verktyg för varumärkets hälsa, varumärkesmedvetenhet och varumärkesuppfattning. Registrera dig och prova våra enkäter om varumärkesspårning.

Med SurveyMonkey kan du skapa din första enkät på bara några minuter med hjälp av våra verktyg och mallar.