10 enkla steg till hur du skapar en enkät som ger värdefulla svar

Enkel metod för att göra egna enkäter

Att besluta sig för att skicka ut en enkät är lätt, men det kan verka svårt att skapa en. Vi på SurveyMonkey jobbar med att göra processen så enkel som möjligt. När allt kommer omkring är det både en konst och en vetenskap att skapa en enkät – men man behöver inte vara hjärnkirurg för att klara av det!

Det första och viktigaste steget är att identifiera exakt varför du vill göra en enkät. Med andra ord, vad är syftet?

Ett avgränsat och tydligt mål kan hjälpa dig att skapa en enkät som ställer precis de frågor du behöver. Det här en några av de saker du kan fråga dig när du funderar över enkätens mål:

Vem mer än jag kommer att se och använda svaren? Vilka insikter hoppas jag få? Vilka beslut är det jag behöver fatta?

När du förstår varför du vill göra en enkät kan du börja skapa den.

Det finns många val att göra när man skriver en enkät, men några grundläggande regler kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Här kommer 10 bra tips på hur du skapar en enkät som ger dig de svar du behöver.

1. Använd formatering. Gruppera liknande frågor för att få en logisk och fokuserad enkät. Sidbrytningar, sidrubriker och instruktioner hjälper folk att förstå vad du frågar om och varför.

Example of grouping similar questions together with page breaks

2. Fråga flera gånger. Att använda samma fråga i en rad enkäter eller till och med använda samma enkät över tid är ett bra sätt att få en utgångspunkt som gör att du kan mäta förändringar i svarandes attityder.

A list of similar questions to test the respondents' attitudes

3. Håll det kort. Svarande gillar verkligen inte för långa enkäter. Så när du funderar över hur du ska skriva en enkät är det bra att tänka på att använda få frågor som möjligt.

4. Gå ut lugnt. Första frågan är ofta den viktigaste. Om du ställer personliga eller känsliga frågor i början kan det skrämma bort folk. Spara de frågorna – om de verkligen är nödvändiga – till slutet.

5. Var specifik. Skapa enkätfrågor som gäller en sak i taget, så att du kan vara säker på att de svarande förstår vad du frågar. Vaga eller allmänna frågor i flera delar kan vara förvirrande och svåra att besvara.

6. Förtydliga, förtydliga, förtydliga. Var extremt tydlig med allt som skulle kunna tolkas på mer än ett sätt. Vill du veta om en person är konservativ i en politisk enkät? Se till att du specificerar om du menar klädsmak, politiskt synsätt, favoritmusik, maträtter eller inställningen till livet (och det är bara några exempel!).

List of very specific questions example

7. Var relevant. Skapa en enkät som håller de svarande fokuserade, genom att bara visa frågor som rör dem. Ett bra sätt är överhoppslogik för att slippa irrelevanta frågor.

Skip logic details

8. Undvik ja-/nej-frågor. Ja-/nej-frågor fångar inte upp när folk är osäkra, eller nyanser i deras åsikter – med andra ord ska du utelämna ja-/nej-frågor!

9. Undvik matriser. När svarande står inför en matris fokuserar de oftare på att fylla i rutorna än på själva frågorna – och det ger sämre kvalitet på svaren.

10. Använd ord, inte siffror. Använd fraser som ”inte särskilt sannolikt” eller ”mycket sannolikt” istället för siffror som ”2” eller ”4” när du utformar svarsalternativ. Svarsalternativ som dessa, som är utformade enligt likertskalan, är lättare att förstå för deltagarna.

Likert scale example

Nu vet du hur du kan göra en enkät som ger dig de svar du behöver för bättre beslutsunderlag!

Om du vill bli expert på enkäter kan du titta närmare på våra stegvisa instruktioner om hur man skriver enkätfrågor. Och om du vill skapa enkäter på ett enklare sätt, då har vi massvis av färdiga enkätmallar som du kan välja mellan. Från mallar för kundnöjdhet och marknadsföring till medarbetarengagemang – vi har en mängd alternativ som kan hjälpa dig att skapa en bra enkät. Och om du vill ha ännu fler tips och tricks om hur man skapar bra enkäter kan du alltid läsa mer i SurveyMonkey-bloggen.

Använd dig av de här praktiska SurveyMonkey-resurserna så kan du skapa en enkät på nolltid.

  • Skapa frågor enkelt och smidigt. Med 15 frågetyper, inklusive betygsskalor, flervalsfrågor och mycket mer är det enkelt att skapa webbenkäter från grunden. Du kan också välja certifierade frågor från frågebanken, vårt bibliotek med frågemallar.
  • Anpassad varumärkning. Anpassa din enkäts utseende. Lägg till din logotyp, företagsnamnet, färger och bilder. Skapa din egen webbadress för enkäten och skicka svarande till en kampanjsida när de slutfört enkäten.
  • Avancerade funktioner. Få de data du behöver med obligatoriska frågor och svarsvalidering. Eliminera snedvridning med slumpvis tilldelning (A/B-testning) och randomisering. Skapa interaktiva enkäter med överhoppslogik och fråge- och svarsminne. (Vi lovar, det är lättare än det låter!)
  • Hitta svarande till enkäten. Nå ut till den perfekta målmarknaden genom att köpa riktade svar av hög kvalitet genom vår snabba gör det själv-lösning för marknadsundersökningar SurveyMonkey Audience.
  • Skapa enkäter med anonyma svar. Vi får ofta frågan: ”Är SurveyMonkey anonymt?” Svaret är ja – om du vill att det ska vara det. Du är oftast bättre på att avgöra om din målgrupp vill lämna anonyma svar eller inte. Vårt fokus är att ge dig den teknik och det kunnande du behöver så att du kan fatta beslut .

Kan man vara anonym i SurveyMonkey-enkäter? Låt folk slippa gissa. Följ de här 3 stegen om du vill att målgruppens svar ska vara konfidentiella.