Så här skapar du en lyckad enkät

Enkel metod för att göra egna enkäter

Att besluta sig för att skicka ut en enkät är lätt, men det kan verka svårt att skapa en. Vi på SurveyMonkey jobbar med att göra processen så enkel som möjligt. När allt kommer omkring är det både en konst och en vetenskap att skapa en enkät – men man behöver inte vara hjärnkirurg för att klara av det!

Det första steget är att vara klar över vilket syfte man har med enkäten. Varför vill du skicka ut en enkät? Vilka insikter hoppas du få? Vilken information behöver du? Var noga med att klargöra syftet med enkäten så blir enkäten med största sannolikhet lyckad!

De viktiga grunderna

Det är många beslut som ska fattas när man skriver en enkät men det finns några grundläggande regler som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Här kommer tio bra tips för att skapa enkäter som ger dig de svar som du vill ha:

 1. Använd formatering.Samla frågor som liknar varandra i grupper så att enkäten blir logisk och fokuserad. Lägg till sidbrytningar, sidrubriker och anvisningar så att deltagarna förstår vad du ber dem göra och varför.
 2. Ställ frågor ofta. Att använda samma fråga i en serie enkäter eller till och med samma enkät flera gånger över tid är en bra metod för att skaffa sig referensvärden och mäta förändringar av svarandens attityder.
 3. Var kortfattad. Håll frågorna och enkäterna så kortfattade som möjligt för att upprätthålla svarandenas intresse och motivation för att slutföra enkäten.
 4. Börja försiktigt. Ställ inte personliga eller känsliga frågor i början då detta kan skrämma bort människor. Spara dem, om de verkligen är nödvändiga, till slutet.
 5. Var specifik. Skapa enkätfrågor som utforskar en tankegång i taget för att vara säker på att svarandena förstår vad det är du är ute efter. Vaga, allmänt hållna frågor i flera delar kan vara förvirrande och svåra att svara på.
 6. Förtydliga, förtydliga, förtydliga. Redogör noga för allt som kan tolkas på mer än ett sätt. Skapar du en politisk enkät och vill ta reda på om någon av de svarande är konservativ ? Var då noga med att specificera om du menar hur de klär sig, deras politiska åsikter, deras musiksmak eller vad de tycker om att äta eller kanske deras inställning till livet (detta är bara några exempel!).
 7. Se till att enkäten är relevant. Se till att svarandena är fokuserade genom att bara visa dem de frågor som gäller just dem. En bra metod för detta är hoppa över-logik som undanröjer irrelevanta frågor.
 8. Undvik ja/nej-frågor. Ja/nej-frågor fångar inte åsikterna hos de med en avvaktande hållning till det du frågor om och inte heller nyanserna i de tillfrågades åsikter. Du kan med andra ord inte få den information som du behöver med ja/nej-frågor.
 9. Undvik matriser. När svaranden ställs inför en matris fokuserar de för det mesta mer på att fylla i rutorna än på själva frågorna och det ger sämre kvalitet på svaren.
 10. Använd ord, inte siffror. Använd fraser som “något sannolikt” eller “mycket sannolikt” istället för siffror som “2” eller “4” när du utformar svarsalternativ. Denna typ av svar är lättare att förstå för deltagarna.

Klar att sätta igång? Följ de här stegen för att skapa en enkät.

Fler resurser för enkätdesign

Använd dig av de här praktiska SurveyMonkey-resurserna för att komma igång med din enkät på nolltid.

 • Lätt att skapa frågor. De 15 olika frågetyperna, inklusive betygsskalor, flervalsfrågor och mycket annat, gör det lätt att skapa webbenkäter från grunden. Du kan också välja certifierade frågor från frågebanken, vårt bibliotek med frågemallar.
 • Lägg till varumärket. Anpassa dina enkäters utseende och intryck. Lägg till logotyp, företagsnamn, färger och bilder. Skapa egna enkätwebbadresser och skicka de svarande direkt till en reklamsida då enkäten är klar.
 • Avancerade funktioner. Få de uppgifter som du behöver med obligatoriska frågor och frågevalidering. Undanröj snedvridna svar med slumpmässig tilldelning (A-/B-prövning) och randomisering. Skapa interaktiva enkäter med hoppa över-logik och frågeminne. (Det är mycket enklare än det låter, vi lovar!)

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.