Så här skapar du en lyckad enkät

Skapa enkäter snabbt och lätt.

Skapa en enkät idag

Att besluta sig för att skicka ut en enkät är lätt, men det kan verka svårt att skapa en. Vi på SurveyMonkey jobbar med att göra processen så enkel som möjligt. När allt kommer omkring är det både en konst och en vetenskap att skapa en enkät – men man behöver inte vara hjärnkirurg för att klara av det!

Det första steget är att vara klar över vilket syfte man har med enkäten. Varför vill du skicka ut en enkät? Vilka insikter hoppas du få? Vilken information behöver du? Var noga med att klargöra syftet med enkäten så blir enkäten med största sannolikhet lyckad!

De viktiga grunderna

Det är många beslut som ska fattas när man skriver en enkät men det finns några grundläggande regler som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Här kommer tio bra tips för att skapa enkäter som ger dig de svar som du vill ha:

 1. Använd formatering. Samla frågor som liknar varandra i grupper så att enkäten blir logisk och fokuserad. Lägg till sidbrytningar, sidrubriker och anvisningar så att deltagarna förstår vad du är ute efter och varför.
 2. Ställ frågor ofta. Att använda samma fråga i en serie enkäter eller till och med samma enkät flera gånger över tid är en bra metod för att skaffa sig referensvärden och mäta förändringar av svarandens attityder.
 3. Fatta dig kort.  Svarande gillar inte enkäter som är för långa. Håll frågorna och enkäterna så kortfattade som möjligt så att svarandena inte tappar intresset eller motivationen för att slutföra enkäten.
 4. Börja försiktigt. Den första frågan är ofta den viktigaste. Ställ inte personliga eller känsliga frågor i början då det kan skrämma bort människor. Spara sådana frågor till slutet, om du verkligen måste ställa dem.
 5. Var specifik. Skapa enkätfrågor som fokuserar på en sak i taget för att vara säker på att svarandena förstår vad du är ute efter. Vaga, allmänt hållna frågor i flera delar kan vara förvirrande och svåra att svara på.
 6. Förtydliga, förtydliga, förtydliga. Var tydlig och förklara allt som kan tolkas på mer än ett sätt. Skapar du en politisk enkät och vill veta om någon av de svarande är konservativ? Var då noga med att berätta om du menar konservativ med tanke på klädsmak, politiska åsikter, musiksmak, mat eller allmän inställning till livet (detta är bara några exempel).
 7. Se till att enkäten är relevant. Se till att svarandena är fokuserade genom att bara visa dem de frågor som gäller just dem. En bra metod för detta är hoppa över-logik som undanröjer irrelevanta frågor.
 8. Undvik ja/nej-frågor. Med ja/nej-frågor får du inte veta vad de som är tveksamma egentligen tycker och du fångar inte nyanserna i de tillfrågades åsikter. Du kan med andra ord inte få den information som du behöver med ja/nej-frågor.
 9. Undvik matriser. När svaranden ställs inför en matris fokuserar de för det mesta mer på att fylla i rutorna än på själva frågorna och det ger sämre kvalitet på svaren.
 10. Använd ord, inte siffror. Använd fraser som ”inte särskilt sannolikt” eller ”mycket sannolikt” istället för siffror som ”2” eller ”4” när du utformar svarsalternativ. Svarsalternativ som dessa, som är utformade enligt likertskalan, är lättare att förstå för deltagarna.

Redo att sätta igång? Här hittar du stegen för att skriva enkätfrågor. Vill du att det ska vara ännu enklare att skapa enkäter? Vi har massor av färdiga enkätmallar att välja mellan. Vill du prova en av våra mest populära enkätmallar? Prova att använda mallen för kundtillfredsställelse, marknadsföring eller medarbetarengagemang. Du hittar ännu fler tips och råd om hur du skapar effektiva enkäter i SurveyMonkeys blogg.

Fler resurser för enkätdesign

Använd dig av de här praktiska SurveyMonkey-resurserna för att komma igång med din enkät på nolltid.

 • Lätt att skapa frågor. De 15 olika frågetyperna, inklusive betygsskalor, flervalsfrågor och mycket annat, gör det lätt att skapa webbenkäter från grunden. Du kan också välja certifierade frågor från frågebanken, vårt bibliotek med frågemallar.
 • Lägg till varumärket. Anpassa dina enkäters utseende och intryck. Lägg till logotyp, företagsnamn, färger och bilder. Skapa egna enkätwebbadresser och skicka de svarande direkt till en reklamsida då enkäten är klar.
 • Avancerade funktioner. Få de uppgifter som du behöver med obligatoriska frågor och frågevalidering. Undanröj snedvridna svar med slumpmässig tilldelning (A-/B-prövning) och randomisering. Skapa interaktiva enkäter med hoppa över-logik och frågeminne. (Det är mycket enklare än det låter, vi lovar!)

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här hittar du några tips på hur du kan se till att de svarande fyller i din enkät.

1. Var snabb

Om enkäten är kort och koncis är det större chans att fler svarande slutför den.

2. Erbjud belöningar

Små belöningar som en rabatt eller en lott kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen.

3. Köp en specifik målgrupp

Med SurveyMonkey Audience kan du köpa tillgång till en målgrupp som uppfyller specifika demografiska kriterier för din enkät. Det är ett bra sätt att få riktade svar från en specifik grupp.

Det här är skälen till att miljontals människor använder SurveyMonkey

Obegränsat antal enkäter

Skicka så många enkäter och frågetävlingar du vill – även med gratisplaner.

Snabba svar

Skapa och skicka enkelt professionella enkäter. Få tillförlitliga resultat snabbt.

Expertgodkännande

Få tillgång till färdiga frågor och mallar godkända av våra enkätexperter.

Resultat i realtid

Se resultaten på valfri enhet var du än är. Upptäck trender i takt med att svaren kommer in.

Nya idéer

Enkäter ger dig inte bara svar. Få feedback och nya perspektiv.

Åtgärdbar information

Utvinn och dela insikter från inkomna data med ditt team.