Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in
Fyra anställda med olika bakgrund
Fyra anställda med olika bakgrund

I arbetet med att utveckla SurveyMonkeys interna företagskultur och bli bättre på att sätta människan i centrum prioriterar vi alltid mångfald, rättvisa och inkludering.

Att mångskiftande företag får många olika perspektiv på saker och ting – vilket leder till bättre beslut – är ingen nyhet för oss. Vid det här laget står det klart att rättvisa arbetsgivare får mer kreativa och innovativa medarbetare än de som står och stampar på samma ställe. Inkluderande kulturer är friska, tåliga och produktiva.

Idag är det ett minimikrav att verka för en arbetsplats där alla känner sig hemma och behandlas rättvist. Vi anser att alla företag måste ta ställning. Vi måste alla använda våra resurser och röster för att bidra till ett bättre samhälle.

Hos SurveyMonkey tycker vi att det är lika viktigt att nå målen vad gäller mångfald, rättvisa och inkludering som att nå de ekonomiska målen. Vi anser att det är ett ovillkorligt affärsmål. Och vi anser att det ligger på vårt ansvar att skapa en mer mångfacetterad, inkluderande och rättvis värld för alla.

Medarbetare med hörlurar

Våra representationsmål speglar vår tro på att en mångskiftande arbetsstyrka har en positiv effekt på verksamheten. Vårt arbete med att främja detta upphör aldrig.

Våra aktuella representationssiffror är en ögonblicksbild av var vi står just nu – med plats för att växa.

Stapeldiagram över genus bland alla SurveyMonkey-anställda: 2 % trans och icke-binära, 51 % cismän, 43 % ciskvinnor
Stapeldiagram över etniskt ursprung/ras bland SurveyMonkey-anställda i USA och Kanada
Antoine Andrews

”Mångfald, rättvisa och inkludering är inte bara ord som vi använder, de är ett filter genom vilket vi granskar våra team, vår verksamhet och – viktigast av allt – vårt sätt att påverka samhällsstrukturer.”

Antoine Andrews (han/honom), Huvudansvarig för mångfald och social påverkan

Läs om de frågor som är viktigast för SurveyMonkey och vad vi gör för att ta itu med dem.

SurveyMonkey måste vara en plats där alla, oavsett bakgrund, kan göra sitt bästa arbete. Vi siktar på att vara den mest inkluderande arbetsplatsen bland alla teknikföretag, och vårt arbete med det pågår oupphörligt.

Våra produkter levererar ett svårfångat nyckeltal: människors attityder. Vi hjälper organisationer att omvandla goda avsikter till mätbara affärsresultat.

För att bidra till hållbar förändring anser vi att vi måste försöka påverka. Vi tar ställning i politiska frågor som påverkar vår community och stöder ideella organisationer som har samma värderingar som vi.

Våra medarbetargrupper hjälper oss att skapa samhörighet över hela världen. De här frivilliga och medarbetarledda grupperna utgår från ett gemensamt intresse eller mål och är ett sätt att kommunicera, formellt eller informellt, för alla som jobbar hos SurveyMonkey.

SurveyMonkeys BUILD-logotyp för medarbetargrupper

BUILD (Blacks United in Leadership and Development) har som syfte att främja hälsa och kontinuerlig vidareutbildning för SurveyMonkeys svarta medarbetare med hjälp av communitypartnerskap, ledarskapsutveckling och utbildningsmöjligheter.

SurveyMonkeys CARE-logotyp för medarbetargrupper

CARE (Community, Advocacy, Respite, Education) har som syfte att hjälpa anhörigvårdare och skapa en känsla av samhörighet för dem på arbetsplatsen genom att ge dem stöd och resurser så att de får lättare att hitta rätt balans mellan arbete och vårdansvar.

SurveyMonkeys Mosaic-logotyp för medarbetargrupper

Mosaic har som syfte att förbättra förutsättningarna för asiatiska medarbetare och medarbetare från önationer i Stillahavsområdet genom att öka medvetenheten om deras varierade och mångkulturella samhällen och främja nya kontakter samt fortbildning.

SurveyMonkeys Neurotopia-logotyp för medarbetargrupper

Neurotopias syfte är att stärka SurveyMonkeys arbete med mångfald och inkludering för neurodivergenta medarbetare samt för de som har neurodivergenta familjemedlemmar eller andra närstående med neurodiversitet.

SurveyMonkeys The Queerious-logotyp för medarbetargrupper

Den här gruppen har som syfte att skapa en accepterande och inkluderande miljö som tillgodoser behov och intressen hos alla SurveyMonkeys anställda och tillhörande grupper, oavsett genusidentitet och sexuell läggning.

SurveyMonkeys Unidos-logotyp för medarbetargrupper

Unidos syfte är att sammanföra medarbetare av latinamerikanskt ursprung, hedra deras varierade kulturella bakgrunder och samtidigt stödja dem på arbetet och utbilda övriga team om viktiga frågor för just denna grupp.

SurveyMonkeys WIN-logotyp för medarbetargrupper

Syftet med WIN (Women IN SurveyMonkey) är att stärka kvinnor på arbetsplatsen med hjälp av utbildningsprogram, partnerskap och evenemang som tillför information, kontakter, resurser och möjligheter.

Vi har särskilda grupper för mångfald, inkludering och påverkan på olika kontor runt om i världen, som anordnar lokala evenemang, program och kurser för att främja en inkluderande arbetsmiljö både på kontoret och i det lokala samhället.