Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Ta reda på vad felmarginaler i enkäter handlar om. Få ännu mer tillförlitliga enkätresultat med gratis mallar och funktioner som tagits fram av experter.

SurveyMonkey-logotyp

Kommer enkätresultatet någonsin att matcha den population ni undersöker perfekt? Förmodligen inte.

Men du kan få en bra uppfattning om hur nära du ligger genom att beräkna felmarginalen. Med det här smidiga verktyget får du veta om det antal personer som har deltagit i enkäten är tillräckligt stort för att du ska kunna lita på de data du samlat in.

Det totala antal personer vars åsikter eller beteende provgruppen kommer att representera.
Sannolikheten för att provgruppen korrekt speglar den totala populationens åsikter/beteenden. Branschstandarden är 95 %.
Antalet personer som deltog i enkäten.

0

Felmarginalen talar om i vilken utsträckning du kan förvänta dig att enkätresultatet speglar åsikterna hos den övergripande populationen. Tänk på att enkätarbete är en balansgång, där du använder en liten grupp (de svarande) som representanter för en mycket större grupp (målmarknaden eller den totala populationen).

Du kan se på felmarginal som ett sätt att mäta hur effektiv enkäten är. Ju mindre felmarginal, desto pålitligare resultat. Ju större felmarginal, desto mer kan svaren avvika från synpunkterna hos den totala populationen.

Som namnet antyder är felmarginalen ett antal värden över och under det faktiska resultatet för en enkät. Till exempel betyder 60 % ”ja”-svar med en felmarginal på 5 % att mellan 55 % och 65 % av den allmänna populationen tycker att svaret är ”ja”.

Formel för felmarginal

n = provgruppsstorlek • σ = standardavvikelse för population • z = z-poäng

 1. Ta fram standardavvikelsen för populationen (σ) och provgruppsstorleken (n).
 2. Dela standardavvikelsen för populationen med kvadratroten ur provgruppsstorleken.
 3. Multiplicera resultatet med den z-poäng som matchar önskat konfidensintervall enligt följande tabell:
Önskad konfidensnivåz-poäng
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Vi tittar närmare på formeln för felmarginal med ett exempel.

Tänk dig att du försöker välja mellan Namn A och Namn B på en ny produkt, och målmarknaden består av 400 000 potentiella kunder. Detta är den totala populationen.

Du bestämmer dig för att utföra en enkät bland 600 av de potentiella kunderna. Detta är provgruppsstorleken.

Om du vill beräkna en provgruppsstorlek kan du prova vår beräkningsfunktion för provgruppsstorlek.

När du får resultatet har 60 % av de svarande sagt att de föredrar Namn A. Nu måste du ange en konfidensnivå i beräkningen av felmarginal.

Denna siffra uttrycker hur säker du är på att provgruppen korrekt speglar den totala populationens attityder. Forskare brukar använda 90 %, 95 % eller 99 %.

Prova att föra in siffrorna från det här exemplet i beräkningen av felmarginal här ovanför. Beräkningsfunktionen svarar med en felmarginal på 4 %.

Kom ihåg att 60 % av de svarande valde Namn A. Denna felmarginal betyder att du vet att 56 % till 64 % av den totala populationen (målmarknaden) med 95 procents sannolikhet föredrar Namn A på produkten ifråga.

Vi får 56 och 64 genom att lägga till och dra ifrån felmarginalen från provgruppens svar.

Folk blandar ofta ihop konfidensintervall och konfidensnivå. Konfidensnivån anger hur sannolikt det är att ett värde ligger inom ett konfidensintervall. För att räkna ut det här intervallet använder vi felmarginalen.

Med felmarginalen kan vi avgöra i hur stor grad vår uppskattning kan vara felaktig. En konfidensnivå på 95 % innebär till exempel att chansen för att värdet ligger inom konfidensintervallet är 95 %. Ju högre konfidensnivå, desto större intervall, och det betyder att du måste räkna med en större felmarginal.

Felmarginalen hjälper dig som sagt att förstå om enkätens provgruppsstorlek är lämplig.

Om felmarginalen verkar för stor bör du öka provgruppsstorleken så att attityderna bland de som deltar i enkäten stämmer bättre överens med den totala populationens attityder.

Detta innebär att du måste skicka enkäten till fler personer.

Funktionen för beräkning av gruppstorlek kan hjälpa dig att avgöra hur många personer som behöver delta i enkäten.

Vill du beräkna statistisk signifikans? Kolla in vår beräkningsfunktion för A/B-tester.

Nu när du vet hur felmarginalen beräknas och hur den påverkar resultatet kan vi gå igenom de steg du behöver följa för att använda dessa koncept när du utformar enkäter.

Du kan också läsa en mer ingående förklaring i den här artikeln om hur du gör en uppskattning av populationen.

 1. Definiera den totala populationen
  Detta är det totala antalet personer du vill undersöka med enkäten, de 400 000 potentiella kunderna från det tidigare exemplet.
 2. Bestäm vilken grad av riktighet du vill satsa på
  Du måste bestämma dig för i vilken grad du är villig att riskera att resultatet skiljer sig från hela målmarknadens attityder. Detta innebär att du mäter felmarginalen och konfidensnivån för provgruppen.
 3. Definiera provgruppsstorleken
  När du har vägt den konfidensnivå du vill ha mot den felmarginal du kan godta är det dags att bestämma hur många svarande du kommer att behöva. Och tänk på att det inte är alla som får enkäten som kommer att svara. Provgruppsstorleken är antalet slutförda svar du får.
 4. Beräkna svarsfrekvensen
  Detta är hur många procent av de som fick enkäten som faktiskt svarade på den. Gör en kvalificerad gissning. Om du undersöker en slumpmässig population är en försiktig uppskattning att cirka 10–15 procent kommer att slutföra enkäten. Titta på dina gamla enkäter för att se vilken svarsfrekvens du brukar få.
 5. Du har kommit fram till det totala antalet personer som behöver delta i enkäten
  När du känner till procentandelen från steg 4 vet du också hur många personer du måste skicka enkäten till för att få tillräckligt många slutförda svar. Som vi kan se är felmarginalen (och alla relaterade begrepp som provgruppsstorlek och konfidensnivå) en viktig del i utformningen av en enkät. När du kan räkna ut den kan du fortsätta med tillförsikt.
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Hos SurveyMonkey få du de verktyg du behöver för att skapa, optimera och dela enkäter och samla in de svar du behöver.