Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper undersökare att snabbt hitta datadrivna insikter som får större genomslag.

Samsung-logotyp
Meta-logotyp
Box logotyp
Verizons logotyp
Sephora-logotyp
Skärmbild av SurveyMonkeys funktioner för avancerad logik med möjlighet att lägga till regler och villkor i enkätfrågor

Med 25 frågetyper, avancerad logik och förgrening, anpassade variabler och mycket mer – allt i ett lättanvänt gränssnitt – har SurveyMonkey alla verktyg undersökare behöver för att snabbt samla in datadrivna insikter.

Distribuera enkäten till rätt målgrupp genom att mejla den till en lista med mottagare, dela den via andra kanaler eller inrikta dig på en viss population med vår globala panel med över 175 miljoner människor i fler än 130 länder.

Skärmbild av SurveyMonkey Audience-lösningen med olika demografialternativ för att välja svaranden, bland annat kön, ålder och hushållsinkomst
Skärmbild av olika diagram och instrumentpaneler för analys

Dra meningsfulla datadrivna slutsatser med SurveyMonkeys analysverktyg. Exportera rådata till en CSV-fil eller integrera dem med kraftfulla BI-verktyg som Tableau eller Power BI för att behandla och analysera informationen.

Ikon med förstoringsglas

Få användbar feedback om hur produkten tilltalar målgruppen.

Diagramikon

Håll koll på den föränderliga marknadsdynamiken för en viss produktkategori över tid.

Ikon med tre personer

Förstå demografin och beteende hos de köparsegment som handlar mest.

Ikon med en person och en chattbubbla med en stjärna i

Lär känna målgruppskunderna och deras tycke, smak, vanor och köpbeteenden.

Ikon med ett stapeldiagram med ett dollartecken

Hitta bästa pris och prisintervall för din produkt eller tjänst.

Ikon med person och kugghjul

Förstå hur kunderna tänker och handlar utifrån deras köpcykelfas.

Ikon av förstoringsglas över stapeldiagram

Hitta konkurrensfördelar och konsumentuppfattningar om produktkategorin.

Diagramikon

Ta reda på vilket värde kunderna sätter på varumärket och produkterna.

Ikon med öppen kartong

Få feedback så att ni snabbt kan göra om och justera förpackningsutformningen.