Ta reda på vad som är viktigast för patienter och sjukvårdspersonal så att du kan förbättra upplevelsen för var och en.

McKesson-logotyp
Abbott-logotyp
Athena Health-logotyp
Wellstar-logotyp
Tufts Medicine-logotyp
Skärmbild av en analys av en SurveyMonkey-sjukvårdsenkät där man undersöker kvaliteten på patientvård

SurveyMonkey hjälper hälso- och sjukvård att på ett smidigt sätt samla in tankar och synpunkter under hela hälso- och sjukvårdsprocessen för att förbättra vården för patienterna, stärka lojaliteten hos personalen och öka deras engagemang. Det amerikanska kravet på HIPAA-efterlevnad medför att SurveyMonkey säkerställer att skyddad sjukvårdsinformation (PHI) hanteras i enlighet med amerikanska federala regleringar.

Sjukförsäkringsbolag använder sig av SurveyMonkey för att enkelt ta reda på medlemmarnas synpunkter och leverera bättre helhetsupplevelser för medlemmarna. Våra lösningar för marknadsundersökningar ger organisationer de nödvändiga verktygen för att samla in insikter inför utvecklingen av nya produkter och för att öka medlemsantalet.

Skärmbild från en mobil som visar en enkätfråga om hur enkelt det var att hitta den information man letade efter, med fyra stjärnor bredvid
Enkätfråga om hur nöjd en användare var med att använda en app, med fem stjärnor bredvid

Ta fram bättre produkter som ökar antalet användare och användningen, med hjälp av insikter från målmarknaderna: patienter, vårdgivare, sjukhus och kliniker med flera. Med SurveyMonkey blir det enkelt att samla in feedback, mäta hur nöjda kunderna är med hjälp av CSAT- och Net Promoter® Score-enkäter, och att följa upp varumärkesprestanda över tid.

Öka forskningstakten och nå framgång på marknaden genom att lyssna på vad målmarknad, kunder, sjukhus och kliniker behöver. Med SurveyMonkey kan du enkelt samla in synpunkter och tankar från marknaden, få användbara mätdata om varumärkesmedvetenhet och användning, och knyta ihop allt med kraftfulla analyser och flexibla integreringar.

Skärmbild av SurveyMonkey Audience-lösning, där en användare ombeds välja inriktningsalternativ
Skärmbild av en enkät där en användare tillfrågas om sin upplevelse som patient, med en symbol av ett hänglås bredvid

Se till att dina enkätdata skyddas med hjälp av enkel inloggning, datakryptering och funktioner som uppfyller kraven för HIPAA och dataskyddsförordningen.

Carrot-logotyp och en gravid kvinna som ler

”Med hjälp av enkäterna kan vi visa att vi på ett positivt sätt påverkar våra medlemmars beslutsprocesser och lättar bördan för dem när de står inför komplexa beslut som kan förändra livet.”


Laura Lee, produktchef, Carrot


Ansökningsformulär som uppfyller kraven på HIPAA och expertgodkända mallar hjälper organisationer som Carrot att bättre ta hand om sina medlemmar.

Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om patientnöjdhet efter läkarbesök
Använd mall
Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om utvärdering av sjukförsäkring
Använd mall
Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om utvärdering av CAHPS-besök
Använd mall
Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om utvärdering av sjukhus
Använd mall
Porträttbild av leende kvinna med ett bockmärke bredvid

Be om en demo och ta reda på mer om hur SurveyMonkey kan hjälpa dig:

  • Förbättra patientupplevelsen
  • Främja välmående bland anställda
  • Ge organisationen riktlinjer, förbättra prestanda och motivera till lojalitet


Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.