Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Enkäter om ny produktutveckling

Inspiration plus hårt jobb. Det låter som ett bra recept på en ny produkt. Men det fattas två saker: kunskap om kunderna och feedback från kunderna.

I slutänden är det kunderna och målmarknaden som avgör om en ny produkt är en succé eller flopp. Och om de bara får komma till tals efter lanseringen, när alla faser av produktutvecklingen är klara, kanske de visar sitt missnöje genom att helt enkelt inte köpa produkten.

Det kan leda till ekonomisk katastrof för företaget (och vara ganska pinsamt också). Med ett frågeformulär om nya produkter kan ni ge kunderna en röst långt innan ni utvecklar och lanserar något ni vill att de köper.

Låt era viktigaste kunder svara på era frågor så att ni kan vara säkra på att de som redan är lojala gillar era nya idéer. Eller samla in ovärderlig information om konsumentdemografi och synpunkter med vårt verktyg SurveyMonkey Audience, så att ni kan känna nya kunder på pulsen.

Koncepttestning innebär att ni utvärderar potentiella kunders respons på en produktidé innan den introduceras på marknaden. Det är en viktig men ofta förbisedd del av produktutvecklingsprocessen.

Låt oss säga att ni är ett programvaruföretag som planerar att lansera en ny produkt. Ni har jobbat på den i 12 månader och du har just berättat om de viktigaste fördelarna för marknadsföringsteamet. Sedan presenterar ni den för marknaden – och den floppar. När ni undersöker varför inser ni att ni missat det kunderna tycker är viktigt och misslyckats med själva kundupplevelsen. Ni har tagit fram en produkt som inte motsvarar deras behov eller krav.

Hur kunde ni ha undvikit detta? Jo, genom att ställa frågor till kunderna och konsumenterna tidigt och ofta under utvecklingen för att bedöma om ni är på väg åt rätt håll.

Är du osäker på vad ni ska ta med i ett frågeformulär om produktutveckling? Vi går tillbaka till exemplet med programvaruföretaget. Om ni utvecklar en ny produkt kan ni utforska följande med hjälp av enkäter:

Bedöm hur väl er målmarknad känner till er produktkategori eller ert varumärke. Vad skulle de säga om de exempelvis blev ombedda att rekommendera ett bra verktyg för projekthantering? Känner de till flera olika verktyg eller bara några få? Nämner de ert varumärke? Känner de till kategorin ”verktyg för projekthantering” eller skulle de kalla det något annat? Ta reda på vilka ord de använder och hur ni ligger till jämfört med konkurrenterna.

Ta reda på vad som verkligen är viktigt för målgruppen och om er utvecklingsavdelning har prioriterat rätt funktioner. Vart går användarna först? Vad gör de om och om igen? Vad letar de efter utan att hitta det? Vad klagar de över att de saknar? Be användarna rangordna funktionerna efter vad de tycker är viktigast. Se till att de bedömer alla funktioner, både de befintliga och de som är i planeringsstadiet.

I programvarusammanhang är det nästan viktigare hur folk använder vissa funktioner än funktionen i sig, så det är otroligt viktigt att testa användargränssnitt tidigt och ofta. När ni gör kvalitativa undersökningar, som med en fokusgrupp, är det bra att sitta bakom användarna och se när de navigerar i programmet. Vad klickar de på? Var fastnar de? Vad tycker de är irriterande? Skriv ner allt och ställ frågor. Be dem sedan kvantifiera upplevelsen och lämna feedback i en mer strukturerad webbenkät om produkten, så att ni kan jämföra svar mellan användare och över tid.

Ni kanske tror att ni vet allt om vad kunderna gillar och inte gillar, men om ni inte använder enkäter och testar era idéer först kommer stora delar av produktutvecklingen att bygga på gissningar. Använd SurveyMonkey för att ytterligare undersöka underlaget och hämta in data som kan förbättra produktutvecklingsstrategin och göra lanseringen ännu mer lyckad. Med hjälp av resultaten kan ni:

Ska den nya produkten säljas i butiker? Se till att ni har kapacitet för tillströmningen av kunder. Ta reda på hur ofta konsumenterna hittar det de vill ha när de kommer till butiken och låt dem berätta hur de upplevde att det var att handla. Ni kan till och med ta reda på om de skulle rekommendera er produkt till släkt eller vänner. Med vår enkätmall om kundnöjdhet inom detaljhandeln är det lätt.

Frågor, problem och beställningar kan öka när en ny produkt släpps. Utbilda teamet för den större mängden kundkontakter och fatta smarta beslut om personal och schema. Använd vår mall för kundtjänstfeedback eller enkätmallen för kundkommentarer för att få feedback som hjälper er att förbättra teamets kundservicekompetens.

Skaffa värdefulla kunskaper om marknaden med enkäter om produktutveckling. Tidiga insatser under produktutvecklingen hjälper er att skapa något som verkligen fungerar, i god tid innan produkten ska lanseras. Våra expertcertifierade mallar ger er enkla sätt att testa nya produkter på.

Marknadsundersökning – enkät om produktutveckling

Testa före lansering och ta reda på om en ny produkt blir en fullträff hos målmarknaden.

Förhandsgranska mall

Marknadsundersökning – enkät om utveckling av tjänster

Se till att den tjänst ni vill erbjuda är bättre än konkurrenternas, långt innan ni släpper den.

Förhandsgranska mall

Marknadsundersökning

Utvecklar ni både en produkt och en tjänst? Testa båda samtidigt.

Förhandsgranska mall
Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.