Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in
SurveyMonkey Together

Så här gör vi skillnad i samhället.

Med SurveyMonkey Together utgår vi från våra värderingar och engagerar oss i filantropiska och samhällsinriktade insatser. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan uppnå verkliga framsteg för jämlikhet, hållbarhet och social rättvisa. Vi vill hjälpa till att förbättra världen vi lever i och skapa en bättre framtid för alla.

Det är viktigt för oss att förstärka enskilda röster, särskilt de som historiskt sett har tystats. Vårt mål är att stärka samhällen, öka mångfalden och skapa fler möjligheter för människor att må bra och utvecklas. Med SurveyMonkey Together agerar vi för att skapa förändring som gör skillnad.

Antoine Andrews

”Socialt engagemang, mångfald och hållbarhet är ord som vi alla använder för att förklara eller definiera rättvisa, tillgång och allas lika värde. Jag är stolt över att vi med SurveyMonkey Together har åtagit oss att skapa ett tillvägagångssätt som kräver att vi ser det vi gör från dessa olika vinklar. Vi bör ha så många olika synsätt som möjligt, för att kunna skapa en rättvis och jämlik värld.”

Antoine Andrews (han/honom), Huvudansvarig för mångfald och social påverkan

I vår väsentlighetsbedömning ställer vi frågor till våra medarbetare, kunder, ledningen med flera för att fastställa vilka ideal som är viktigast för oss som företag. Här hittar du de frågor som engagerar våra intressenter.

Att skydda våra kunders och medarbetares personuppgifter och att säkra våra nätverk och data i ett snabbt föränderligt tekniklandskap

Att främja vår verksamhet på ett etiskt sätt, däribland med ansvarig teknikutveckling (maskininlärning och AI) och att investera i styrning med social påverkan och samhällsengagemang

Att arbeta medvetet med kundupplevelser och ta fram objektiv forskning så att våra produktinnovationer kan stödja många olika mänskliga perspektiv, förmågor och bakgrunder

Att ta hänsyn till de anställdas upplevelser och professionella utveckling, samlade förmåner, lika löner, psykiska hälsa och vilja att stanna på företaget

Att kunna locka, utveckla och behålla en arbetsstyrka med stor mångfald, samtidigt som vi skapar en kultur för alla och investerar i vårt initiativ för mångfald bland leverantörer

Att redovisa vårt totala fotavtryck av växthusgaser genom ansvarsfull mätning, spårning och minskning av våra utsläpp

Läs mer om våra åtaganden och värderingar i vår uppdaterade rapport om socialt engagemang 2022. Mer information finns i vår rapport om socialt engagemang 2021, rapport om socialt engagemang 2020 och uppdatering 2020.

Vårt mål är att ständigt förbättra vårt sätt att ställa upp för samhället och miljön. Våra ansträngningar är centrerade kring tre faktorer som vi tror är avgörande för en bättre värld.

Skolmaterial

Teknikbolag som vårt måste investera i framtidens ledare. Alla elever förtjänar tillgång till utbildning och resurser som ger dem möjlighet att lära sig och att växa. Vi lovar att utöka möjligheterna för låginkomsttagare och de med bristande tillgång på utbildningsresurser genom att stödja program som ger tillgång till rättvis utbildning av hög kvalitet.

Marginaliserade grupper behöver meningsfull tillgång till jobb, mentorskap och möjligheter till karriärutveckling. Vi vill hjälpa till att avveckla orättvisa system och se till att alla får det de behöver för att nå framgång.

Tre anställda
SurveyMonkey-mugg fylld med komposterbara bestick

Det är upp till oss att minimera både vår organisations påverkan på miljön och vår individuella påverkan. Vi strävar efter att övervaka våra utsläpp av växthusgaser och minska vårt koldioxidavtryck när det gäller allt från våra fastigheter och leverantörsled till våra beslut om resande.

Vi är stolta över företagets filantropi och över den pågående effekten av våra program, partnersamarbeten och strategiska givarinitiativ.

SurveyMonkey Contribute har samlat in mer än 16 miljoner USD till ändamål som social rättvisa, djurskydd, utbildning och mycket mer. För varje enkät som en svarande slutför skänker vi 50 cent till den ideella organisation de väljer.

Programmet Listen4Good hjälper ideella organisationer att skapa högkvalitativa feedbacksystem, att fatta strategiska beslut, tillhandahålla tjänster och skapa bättre partnersamarbeten i de områden de verkar för.

Våra enkäter sätter Pledge 1%-företag i kontakt med resurser som kan hjälpa dem att skänka tid, eget kapital, produkter och vinst. Vi har ett eget löfte om att ge tillbaka och vi är stolta över att kunna främja filantropisk verksamhet i vårt företag.

i produktrabatter till ideella organisationer och i gåvor till och med 2022

har samlats in via SurveyMonkey Contribute under 2022

personalmatchade bidrag till mer än 170 ideella organisationer över hela världen

timmars volontärarbete från våra anställda under 2022

Antoine Andrews

”På SurveyMonkey befinner vi oss i mötet mellan människor och data. Vår förmåga att inte bara samla in erfarenhetsbaserade data, utan vår expertis i att upptäcka de berättelser som data innehåller, gör oss till en unik kraft för systemomvandling runt om i världen.”

Jaime Barclay

”Vårt sociala engagemang omfattar just mångfald, rättvisa och inkludering. Genom att samordna personal, vinst och produkt i vårt unikt datadrivna förhållningssätt till socialt engagemang kan vi ta itu med sociala och etniska orättvisor i samhället.”

Saili Willis

”Det ger energi att veta att min tjänst på SurveyMonkey ger mig möjligheter att påverka och att stärka andra att göra detsamma. Jag känner mig uppmuntrad att tänka kreativt och att vara nyfiken, och jag känner att jag har möjlighet att spela en viktig roll i att forma framtiden.”

Tre anställda med surfplattor

Här på SurveyMonkey tror vi på att göra allt vi kan för att skapa en mer mångfacetterad, inkluderande och rättvis värld. Som företag och som en del av samhället är det lika viktigt att vi uppfyller våra DEI-mål som våra ekonomiska mål.

Med allt från vår rekryteringsstrategi och produktfilosofi till våra partnersamarbeten och våra strategiska bidrag jobbar vi hårt för att säkerställa att DEI ska vara integrerat i allt vi gör. Vi strävar efter att vara teknikbolagens mest inkluderande arbetsplats och att visa exakt hur företag kan fungera som en positiv kraft. Vi har höga mål och vi vet att vårt arbete aldrig kommer att bli klart, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan forma en bättre framtid för alla.