Demografiska enkäter

Lär dig förstå din målgrupp med demografiska enkäter

Var bor du? Vad arbetar du med? Hur gammal är du? Hur hälsosam är du? Ursäkta de personliga frågorna men demografiska frågor kan ge dig en hel del bra information om vissa svarsgrupper. Lär dig mer om dina kunder, klienter och marknadssegment med demografiska enkäter och gör mer för att tillgodose behoven hos din målgrupp. Oavsett om du utvecklar produkter, tillhandahåller vårdtjänster, är expert på allmänhetens åsikter, eller till och med säljer bilar, kan du få ut mycket av att lära dig mer om den demografiska sammansättningen hos dina enkätdeltagare.

Skapa en demografisk enkät

Få ett försprång med expertcertifierade mallar, eller skapa dina egna demografiska frågeformulär. Med SurveyMonkey blir det lätt att utforma enkäter, samla in svar och analysera resultat. Kom igång gratis.

Observera att vissa enkätmallar för närvarande bara är tillgängliga på engelska.

Så här använder du demografiska enkäter

Med SurveyMonkeys demografiska enkäter kan användare i branscher både inom den offentliga och den privata sektorn få relevant information om valfri målgrupp. De kan också vara till hjälp för att segmentera målgrupper med olika behov baserat på inkomst, kön, plats och andra faktorer. Här är några områden där demografiska upplysningar kan göra stor skillnad:

 • Marknadsundersökningar. Demografisk och psykografisk information kan hjälpa dig att utforma produkt- och tjänsteerbjudanden, fastställa rabatter och priser samt klassificera kundgrupper utifrån behov och intressen. Unga, ensamstående män och kvinnor tenderar att ha andra intressen och större disponibel inkomst än t.ex. gifta män och kvinnor som nyligen har bildat familj. Om du bedriver din verksamhet i en fysisk affärslokal är det särskilt viktigt att lära dig mer om de som bor i närheten. Om du bedriver verksamhet på nätet blir andra demografiska aspekter viktigare, som yrke, utbildningsbakgrund och språkkunskaper.
 • Akademisk forskning. Vid sammanställning av forskningsprojekt inriktade på särskilda populationer är det en bra idé att använda demografiska enkäter för att bekräfta att du har lyckats identifiera dina målgrupper. Infoga demografiska och psykografiska enkätfrågor i din bredare forskning, fastställ kontrollpopulationer och baslinjedata. Du kan också använda relevanta demografiska data i forskningsförslag och bidragsansökningar.
 • UtbildningFå reda på hur din skola är uppdelad med hjälp av demografiska frågor om kön, inkomst, ras, relation till eleven och mycket mer. Få förståelse för utbildningsbehoven i hela ditt skoldistrikt och se till att skolprogram och finansieringsstöd når alla elever.

Exempel på mallar för demografiska enkäter

Använd enkäter som ett verktyg för att lära dig mer om dina kunder, klienter, medarbetare eller medborgare. Börja med våra enkätmallar eller skapa en egen enkät. Professionella enkätexperter skriver alla våra mallar så det går bra att använda dem som de är. Du kan också anpassa mallarna så att de passar dina behov eller skapa en egen med hjälp av de certifierade frågor som finns i vår frågebank.

Här är några exempel på expertutformade demografiska enkätmallar.

 • Anställningsmall. Med två snabba frågor kan du lära dig mer om svarandens anställningsstatus, vilken typ av arbete de utför och den bransch de arbetar i.
 • Mall för ubildningsdemografi. Få reda på hur din skola är uppdelad med hjälp av 16 grundläggande demografiska frågor om kön, inkomst, ras, relation till eleven och mycket mer.
 • Firmografimall. Läs mer om dina B2B-kunder eller klienter med denna tio frågor långa enkät som ställer frågor om när företaget grundades, var det har sitt huvudkontor, antalet anställda och verksamhetsplatser samt arbetsuppgifter och titel för den individ som besvarar enkäten.
 • Mall för målmarknadsdemografi och mall för normalkundsdemografi. Dessa B2B-enkätmallar med nio frågor kan hjälpa dig att hjälpa dina företagskunder att förstå sina slutkunder. De demografiska frågorna omfattar ålder, kön, utbildningsnivå, anställningsstatus, hushållets årsinkomst, civilstånd och familjeförhållanden, bostadssituation, verksamhet och gårdsinnehav.
 • Vi erbjuder också många andra demografiska enkätmallar, som bl.a. handlar om pendling, hushållsbudget, allmän internetanvändning, språkfärdighet, mobiltelefonanvändning och mycket mer, för att hjälpa dig att få bättre insikt om dina målgrupper.

Så här distribuerar du demografiska enkäter

Webbenkäter är ett bra sätt för att nå en bred publik. Du kan lägga upp demografiska frågeformulär på din webbplats, skicka dem via e-post eller be om svar via Facebook och andra sociala medier.

Använd SurveyMonkey för att skapa automatiserade telefonenkäter för att nå de som kanske inte är online. I en telefonenkät ställer en inspelad röst frågor till deltagarna som svarar med sina telefonknappsatser. Kombinera en trevlig röst och någon av våra enkätmallar för automatiska telefonenkäter för en effektiv och lättillgänglig metod som kan nå alla i närområdet.

Fyra snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Vi tillhandahåller guider om hur man skriver bra enkätfrågor och om hur man skapar och genomför enkäter. Titta gärna närmare på dem! Under tiden kan du prova de här tipsen för hur du kan uppmuntra svaranden till att fylla i din enkät.

 1. Gör svaren anonyma. Många tycker att det är känsligt att tillhandahålla demografisk information de anser är privat, som inkomstnivå, anställningsstatus, ras eller etnicitet. Överväg att låta alla svar vara anonyma och se till att du informerar dina svaranden om det, om ditt syfte är att hitta breda demografiska mönster eller trender.
 2. Förklara syftet med enkäten. Förklara syftet med din enkät i en kort introduktion. Berätta för dina svaranden hur du kommer att använda informationen. Skriv t.ex. “Vi vill veta mer om våra kunder och vad de önskar sig. Den här informationen kommer att hjälpa oss att sätta samman ett produkt- och tjänsteutbud som passar dig så bra som möjligt!
 3. Gör din enkät så lättillgänglig som möjligt. Nå så många människor som möjligt. Alla våra standardenkäter är tillgängliga (enligt standarderna i den amerikanska lagen Section 508) och du kan skicka ut dem på webben på många olika sätt eller per telefon.
 4. Var kortfattad. Det är lättare för de svarande att slutföra korta enkäter. Var noga med att ange hur lång tid din kommer att ta.

Letar du efter fler enkätmallar och enkätfrågor?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.