Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Demografiska frågor för enkäter

Förstå era målgrupper bättre med demografiska enkäter

Var bor du? Vad arbetar du med? Hur gammal är du? Hur hälsosam är du? Ursäkta de personliga frågorna, men demografiska frågor kan ge en hel del bra information om vissa befolkningsgrupper. Lär dig mer om kunder och marknadssegment med demografiska enkäter och gör mer för att tillgodose behoven hos målgruppen. Oavsett om ni är verksamma inom produktutveckling, vårdtjänster, opinionsmätning eller bilbranschen tjänar ni på att lära er mer om den demografiska sammansättningen hos enkätdeltagarna.

Få ett försprång med expertcertifierade mallar eller skapa egna demografiska frågeformulär. Med SurveyMonkey är det lätt att utforma enkäter, samla in svar och analysera resultat. Tänk på att vissa enkätmallar bara finns på engelska just nu.

Med SurveyMonkeys demografiska enkäter kan användare i branscher både inom den offentliga och den privata sektorn få relevant information om valfri målgrupp. De kan också vara till hjälp för att segmentera målgrupper med olika behov baserat på inkomst, kön, plats och andra faktorer. Här är några områden där demografisk information kan göra stor skillnad:

Demografisk och psykografisk information kan hjälpa dig att utforma produkt- och tjänsteerbjudanden, fastställa rabatter och priser samt klassificera kundgrupper utifrån behov och intressen. Unga, ensamstående män och kvinnor tenderar att ha andra intressen och större disponibel inkomst än exempelvis gifta män och kvinnor som nyligen har bildat familj. Om ni bedriver verksamhet i en fysisk affärslokal är det särskilt viktigt att lära sig mer om de som bor i närheten. Om ni bedriver verksamhet på nätet blir andra demografiska aspekter viktigare, som yrke, utbildningsbakgrund och språkkunskaper.

Vid sammanställning av forskningsprojekt inriktade på särskilda populationer är det en bra idé att använda demografiska enkäter för att bekräfta att du har lyckats identifiera rätt målgrupper. Om du behöver hjälp med att nå en viss demografisk grupp kan SurveyMonkey Audience hjälpa dig att få rätt svarande. Infoga demografiska och psykografiska enkätfrågor i din bredare forskning, fastställ kontrollpopulationer och baslinjedata. Du kan också använda relevanta demografiska data i forskningsförslag och bidragsansökningar.

Tillhör dina patienter en etnisk grupp med gemensamma hälsoproblem? Vilka socio-ekonomiska faktorer kan påverka patienternas hälsotillstånd? Använd demografiska frågeformulär och hälsoenkäter för att förstå vem du behandlar i relation till en större grupp eller miljö. Kom ihåg att om du vill samla in känslig hälsoinformation måste du se till att enkäterna uppfyller HIPAA-kraven.

Ta reda på sammansättningen i skolan med hjälp av demografiska frågor om kön, inkomst, etniskt ursprung, relation till eleven och mycket mer. Få en förståelse för utbildningsbehoven i hela skoldistriktet och se till att skolprogram och finansieringsstöd når alla elever.

Använd demografiska enkäter för att lära dig mer om hur ert närsamhälle fungerar. Finns det delar av närsamhället med många äldre människor som kan behöva mer ambulansservice eller hemtjänst? Var bor de flesta unga familjer med barn i skolåldern och finns det säkra cykelvägar och närliggande parker? Uppfyller er kyrka eller synagoga behoven i ert närsamhälle? Lär dig mer om etiska förhållningssätt kontra vanliga normer och använd demografiska enkäter med anonyma svar för att få insikter om specifika stadsdelar.

Lär känna de människor som kan ha störst nytta av ert ideella program. Demografisk information kan hjälpa er att ge lindring åt människor i områden som drabbats av naturkatastrofer, fördela resurser till bristområden eller driva program för familjer med allvarliga hälsotillstånd. Många ideella program tillgodoser behoven hos specifika demografiska populationer. Förstår ni er population? Håller dess behov på att förändras? Blir den allt äldre? Rör den på sig? Använd demografiska enkäter då och då för att säkerställa att era program anpassas till de föränderliga behoven hos de ni försöker hjälpa.

Använd enkäter som ett verktyg för att lära dig mer om kunder, medarbetare eller medborgare. Börja med våra enkätmallar eller skapa en egen enkät. Professionella enkätexperter skriver alla våra mallar så det går bra att använda dem som de är. Du kan också anpassa mallarna så att de passar dina behov eller skapa en egen enkät med hjälp av de certifierade frågor som finns i vår frågebank.

Här är några exempel på expertutformade mallar för demografiska enkäter:

 • Demografi (USA), överblicksmall. Den här mallen innehåller sex frågor om kön, ålder, utbildning, anställning, inkomst och etniskt ursprung.
 • Demografi (USA), fullständig mall. Till skillnad från de sex frågor som ställs i överblicksmallen innehåller den här 12 frågor långa mallen frågor om geografisk plats, bostad, civilstånd, etnicitet, innehav av affärsverksamhet eller jordbruk och privat inkomst.
 • Anställningsmall. Med två snabba frågor kan du lära dig mer om de svarandes anställningsstatus, vilken typ av arbete de utför och den bransch de arbetar i.
 • Mall för utbildningsdemografi. Få reda på hur skolan är sammansatt med hjälp av 16 grundläggande demografiska frågor om kön, inkomst, etniskt ursprung, relation till eleven och mycket mer.
 • Firmografimall. Få reda på mer om era B2B-kunder med denna tio frågor långa enkät som ställer frågor om när företaget grundades, var det har sitt huvudkontor, antalet anställda och verksamhetsplatser samt arbetsuppgifter och titel för den individ som besvarar enkäten.
 • Mall för enkät om målmarknadens demografi och Mall för enkät om typisk kunddemografi. Dessa B2B-enkätmallar med nio frågor gör det enklare för er att hjälpa era företagskunder att förstå sina slutkunder. De demografiska frågorna omfattar ålder, kön, utbildningsnivå, anställningsstatus, hushållets årsinkomst, civilstånd och familjeförhållanden, bostadssituation, verksamhet och jordbruksinnehav.
 • Vi erbjuder också många andra mallar för demografiska enkäter, som bl.a. rör pendling, hushållsbudget, allmän internetanvändning, språkfärdighet, mobiltelefonanvändning och USA:s militärtjänst, för att hjälpa dig att få bättre insikt om era målgrupper.

Webbenkäter är ett bra sätt att nå en bred publik. Du kan lägga upp demografiska frågeformulär på en webbplats, skicka dem med mejl eller be om svar via Facebook och andra sociala medier.

Du kan också använda en enkel lösning som SurveyMonkey Audience för att köpa svar från rätt målgrupp med inriktning på demografi, geografi med mera.

Vi tillhandahåller guider om hur du skriver bra enkätfrågor och om hur du skapar och genomför enkäter. Titta gärna närmare på dem! Under tiden kan du prova de här tipsen för att locka de svarande att fylla i era enkäter.

 • Gör svaren anonyma. Många tycker att det är obehagligt att lämna ut demografisk information de anser är privat, som inkomstnivå, anställningsstatus eller etnicitet. Överväg att låta alla svar vara anonyma och se till att du informerar de svarande om det, om syftet är att hitta breda demografiska mönster eller trender.
 • Förklara syftet med enkäten. Förklara syftet med enkäten i en kort introduktion. Berätta för svarandena hur informationen kommer att användas. Till exempel: ”Vi vill veta mer om våra kunder och vad de önskar sig. Den här informationen kommer att hjälpa oss att sätta samman ett produkt- och tjänsteutbud som passar dig så bra som möjligt!”
 • Gör enkäten så lättillgänglig som möjligt. Nå så många människor som möjligt. Alla våra standardenkäter är anpassade enligt standarderna i den amerikanska lagen Section 508 (om tillgänglighet för användare med funktionsnedsättning) och du kan skicka ut dem på många olika sätt.
 • Var kortfattad. Det är lättare för de svarande att slutföra korta enkäter. Var noga med att ange hur lång tid det kommer att ta.
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!