Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Att ställa rätt frågor är nyckeln till att få insikter och användbara svar från dina enkäter och undersökningar. Ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till hjälp genom att registrera dig för ett gratis konto.

SurveyMonkey-logotyp

Om du tar dig tid att skriva bra enkätfrågor kommer du att vara på god väg mot att få de tillförlitliga svar som du behöver för att nå dina mål. Det är inte svårt att skriva bra enkätfrågor. Vi har tagit fram den här guiden så att du kan ta till dig de bästa metoderna och få smidiga tips som hjälper dig att skapa bra frågor till enkäter och undersökningar som leder till användbara insikter och data.

Om du använder färdiga mallar med enkätfrågor kan du snabbare skapa enkäter med bra frågor som får fram användbara svar från din målgrupp och den demografiska grupp du är intresserad av. Sedan kan du analysera och presentera dina enkätresultat i en rad olika format, till exempel ordmoln, som skapar en visuell representation av de vanligaste orden och meningarna i de inkomna svaren. Hur lyckade enkäterna blir beror i första hand på vilken typ av enkätfrågor som används.

SurveyMonkey Audience använder sin tillförlitliga panel med svarande från hela världen för att få in svar på dina enkäter.

Med öppna frågor kan de svarande lägga till personliga kommentarer i en textruta och med slutna frågor får de svarande förutbestämda alternativ att välja mellan. Dessa slutna svarsalternativ kan vara enkla ja-/nej-frågor, flervalsfrågor, frågor med likertskalor och så vidare.

Skaffa dig ingående kunskap om skillnaden mellan öppna och slutna frågor, så att du känner dig trygg med hur de används.

I den här guiden får du lära dig hur du ställer frågor för att få de mest användbara svaren. För att hjälpa dig att skriva ett förstklassigt frågeformulär tar vi upp:

 • Sätt att skriva bra enkätfrågor med neutrala svarsalternativ
 • Exempel på hur du kan se till att dina enkäter erbjuder balanserade svarsalternativ
 • Sätt att undvika att fråga om två saker på en gång
 • Hur man skriver bra, slutna enkätfrågor
 • Hur man utformar en enkät med många olika frågor
 • Hur man kan säkerställa att man skickar en bra enkät

Bra enkätfrågor kan hjälpa dig att nå dina mål, men dåligt skrivna frågor kan undergräva dina insatser och potentiellt snedvrida resultat, speciellt vid enfrågeundersökningar. Svaga frågor kan vara allt från frågor som förvirrar de svarande till partiska frågor eller frågor som leder de svarande till ett visst svar.

Svaga frågor kan sänka deltagarantalet i enkäter och göra det svårare att få in tillförlitliga uppgifter. Enkla flervalsfrågor kan fungera som en bra grund för att skapa bra enkätfrågor som genererar solida data. Man kan helt enkelt säga att om du ska lansera en webbundersökning som bara har en fråga måste den bli rätt.

Proffstips: Använd anpassningsfunktioner för att sätta ditt varumärke på undersökningar så att de blir mer trovärdiga för de svarande. Genom att utforma undersökningar med din logotyp, dina varumärkesfärger eller ett anpassat tema kan du se till att din målgrupp känner igen frågeformuläret.

Oavsett om du genomför marknadsundersökningar, samlar in stora mängder data för analys, samlar in feedback från medarbetare eller genomför webbundersökningar kan du följa de här tipsen för att skapa enkäter, undersökningar eller frågeformulär som ger resultat.

Om du vill ha data som är enkla att samla in och analysera kan slutna frågor vara vägen till framgång. Med slutna frågor genereras kvantitativa data som kan användas för att mäta variabler. Svaren på slutna frågor är alltid objektiva och entydiga. En annan fördel är att uppgifterna från den här frågetypen kan presenteras i tillgängliga format som visar i svaren i procent – diagram är bäst.

Öppna frågor genererar kvalitativa data och de svarande måste lägga mer tid och energi på att svara på dem jämfört med slutna frågor. Kvalitativa data är ofta mer tidskrävande att analysera eftersom de inte ger tydliga siffror. När du funderar på hur du ska utforma en bra enkät kan det vara klokt att minimera användningen av öppna frågor. Det kommer också att hjälpa till att öka slutförandefrekvensen, eftersom de svarande kan lämna enkäten i förtid om de tycker att de måste lägga för mycket tid på att skriva in sina svar. 

Generellt sett kan man säga att det är bra att inte ha mer än två öppna frågor per enkät eller undersökning. Placera dem om möjligt på en separat sida i slutet. På så sätt kan du använda svaren från de tidigare sidorna även om en svarande lämnar enkäten. Öppna frågor kan utan tvekan generera mycket användbara insikter, men det gäller att vara strategisk i sättet du använder dem på, för att maximera resultatet.

Få fler enkätriktlinjer som kan hjälpa dig när du skapar enkäter.

Om du har med åsikter i din fråga ställer du en ledande fråga. Det kan skada dina enkätdata eftersom det kan påverka de svarande att svara på ett sätt som inte speglar vad de verkligen tycker. Anta att du ställer denna ledande fråga:

”Vi tycker att vår kundtjänst är fantastisk. Hur fantastisk tycker du att den är?” 

Frågan verkar förmedla en åsikt som du vill att svarandena ska hålla med om. Vet du om dina svarande verkligen tycker att er kundtjänst är fantastisk? Om du vill få ärlig feedback om er kundtjänst kan det här vara ett allvarligt problem eftersom formuleringen kan få de svarande att hålla med i stället för att dela sin verkliga åsikt. 

Du kan göra enkäten mer objektiv genom att formulera frågan på följande sätt:

”Hur hjälpsam eller ohjälpsam tycker du att vår kundtjänst är?”

De svarande behöver få möjligheten att ge ärlig och genomtänkt feedback. Annars finns det risk för att deras svar inte blir trovärdiga.

De svarsalternativ du väljer riskerar också att snedvrida resultatet. Anta att du väljer följande svarsalternativ när du frågar hur hjälpsam eller ohjälpsam kundtjänsten är:

 1. Extremt användbar
 2. Mycket användbar
 3. Hjälpsam

Som du ser finns det ingen möjlighet för de svarande att säga att kundtjänsten inte är hjälpsam. Om man ska skriva bra enkätfrågor behöver man använda en objektiv ton. Detta innebär att du måste erbjuda en mer balanserad uppsättning svarsalternativ, som följande:

 1. Mycket användbar
 2. Hjälpsam
 3. Varken hjälpsam eller ohjälpsam
 4. Ohjälpsam
 5. Mycket ohjälpsam

Att förvirra de svarande är nästan lika illa som att försöka påverka deras svar. I båda fallen kan de välja ett svar som inte speglar deras verkliga åsikter och preferenser.

En vanlig orsak till förvirring är att ställa två frågor i en. Du ber då de svarande att bedöma två olika saker på samma gång. Till exempel:

”Hur skulle du betygsätta vår kundtjänst och produkttillförlitlighet?”

Kundservice och produkttillförlitlighet är två olika ämnen. Om du har med båda i samma fråga kan de svarande bli tvungna att bedöma bara den ena eller hoppa över frågan helt och hållet. Oavsett vilket kommer det att bli svårt för dig att få ett svar som är användbart eller relevant. Dina produkter må vara mycket tillförlitliga, men en svarande kanske nyligen har haft har en dålig upplevelse av kundtjänsten och svarar utifrån den.

Som tur är går detta lätt att fixa. Du delar helt enkelt upp de båda ämnena i två slutna frågor:

 • ”Hur skulle du betygsätta vår kundtjänst?”
 • ”Hur skulle du betygsätta tillförlitligheten för vår produkt?”

Det här hjälper dig att upptäcka problemområden och få en tydlig uppfattning om hur ni ligger till med att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar.

Tänk dig att någon frågar dig samma sak om och om igen. Irriterande, eller hur? Det är precis så de svarande känner om du ställer många likartade frågor eller har många likartade svarsalternativ. Det leder till att de antingen lämnar enkäten eller, lika illa, markerar samma alternativ rakt igenom (så kallad ”straightlining”) och svarar på frågorna utan att tänka efter. 

Ett ogenomtänkt svar kan vara mer skadligt än inget svar alls, eftersom det inte representerar den svarandes verkliga syn på saken. Du kan förhindra detta genom att variera den typ av frågor du ställer, hur du ställer dem och genom att placera frågor som påminner om varandra långt isär. Med hjälp av våra expertutformade enkätmallar kan du presentera en rad olika frågor som ställs på olika sätt så att du inte hamnar i den här fällan. 

De svarande kanske inte kan svara på alla frågor. Och det kanske finns vissa frågor som de helt enkelt inte vill svara på. Men du vill ändå att de ska besvara enkäten och ge dig värdefull feedback.

Ha båda dessa saker i åtanke när du bestämmer vilka frågor som ska vara obligatoriska. Och om du inte är säker på om en fråga ska vara obligatorisk eller inte så bör den nog vara valfri. Vi har märkt att om man tvingar deltagarna att svara på frågorna är de mer benägna att lämna enkäten eller välja ett slumpmässigt svar.

När du har skapat en enkät finns det inget värre än att hitta misstag i den när du redan har skickat ut den. I vissa fall kan det här innebära att du måste radera enkäten helt och hållet och börja om från början. Man kan också skicka ut en omarbetad enkät, men det kan minska förtroendet och deltagandet bland de svarande, och kan skapa ett scenario där vissa slutför den ursprungliga enkäten medan andra svarar på den omarbetade versionen. 

Se till att detta inte händer dig genom att dela din enkät i förväg med kollegor, vänner och andra som kan ta en titt på innehållet med nya, fräscha ögon. En objektiv granskare kan vara tillräckligt för att upptäcka misstag i en undersökning. Genom att låta andra granska enkäten kan du också undvika eventuell snedvridning som kan verka stötande eller avhållande för en viss demografisk grupp. 

Med våra samarbetsverktyg kan alla i teamet komma åt enkäter vid olika tidpunkter för att granska, skicka och analysera dem.

Du kan få ut mesta möjliga av dina Zoom-videokonferenser genom att lägga till omröstningar för att engagera deltagarna och få värdefull feedback. Bryt isen och engagera deltagarna med omröstningar eller flervalsfrågor och frågetävlingar.

En ”icebreaker”-omröstning är en enkel och rolig fråga som hjälper till att få alla att engagera sig redan från start. I sådana används ofta frågor som ”Vad är din favorit…”, med inriktning på t.ex. favoritmat, favoritaktiviteter eller favoritfilm. 

Du kan också ge deltagarna olika alternativ som kan vara till hjälp för mötet genom att fråga dem ”Vad skulle du helst välja …?” och ge sedan några alternativ. Nyckeln till att skriva bra Zoom-frågor är att hålla frågorna korta och enkla. Överdriv inte med omröstningarna men inkludera tillräckligt många i mötet för att skapa en interaktiv miljö och samla in information som du kan ha nytta av framöver.

Omröstningar är ett enkelt men effektivt sätt att samla in deltagarnas attityder och ge alla chansen att göra sin röst hörd. När svaren kommer in visas de i Zoom-chatten så att du kan utvärdera deras upplevelser direkt.

Läs mer om hur du kan använda SurveyMonkey ihop med Zoom för att leda virtuella möten som är ännu mer produktiva. 

Bli tryggare med att skriva bra enkätfrågor

Att skriva en bra enkät innebär att ställa frågor på ett sätt som ger de svarande möjlighet att svara ärligt. Det är också viktigt att se till att deltagarna kan genomföra enkäten snabbt och enkelt. Ju bättre dina enkäter blir, desto bättre svar får du. 

Titta runt bland våra resurser för att skapa och analysera enkäter, vem du än försöker nå.

Sök i vårt galleri med fler än 150 expertutformade enkäter för alla tänkbara projekt – kundnöjdhet, medarbetarengagemang, marknadsundersökningar, utbildning och mycket mer.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Med SurveyMonkey kan du skapa din första enkät på bara några minuter med hjälp av våra verktyg och mallar.