Skriva bra enkätfrågor

Få tillförlitliga resultat och beslutsunderlag från dina enkäter

Om du tar dig tid att skriva bra enkätfrågor kommer du att vara på god väg mot att få de tillförlitliga svar som du behöver för att nå dina mål.

Det första du måste göra är att välja vilken typ av fråga som du ska använda. Vi erbjuder både öppna frågor, som ber de svarande att skriva kommentarer, och slutna frågor som ger de svarande en fast uppsättning alternativ att välja mellan. Dessa slutna svarsalternativ kan vara enkla ja/nej-frågor, flervalsfrågor, frågor med likertskalor och så vidare.

Men besluten tar inte slut där! Du måste även bestämma hur frågorna ska ställas. Nedan hittar du tips på hur man kan skriva bra enkätfrågor. Läs igenom dessa så kommer du att skriva enkätfrågor som ett proffs på nolltid!

Sju tips för att skriva en bra enkät

1. Fokusera på att ställa slutna frågor

Öppna frågor (kallas även frågor med fritt svar) är svårare att svara på och tar längre tid. Om du ställer för många öppna frågor kan det leda till att de svarande lämnar enkäten snabbare än om de fick slutna frågor istället.

Försök att inte ha mer än två öppna frågor per enkät, och placera dem om möjligt på en separat sida i slutet. På så sätt kan du samla in svar på frågorna på de tidigare sidorna även om en svarande lämnar enkäten.

2. Håll enkätfrågorna neutrala

Om frågan innehåller en åsikt (eller om du ställer en ”ledande fråga”) kan det påverka deltagarna och leda till att de svarar på ett sätt som inte speglar vad de egentligen tycker.

Anta att du ställer den här ledande frågan:

”Vi tycker att vår kundtjänst är helt fantastisk. Hur fantastisk tycker du att den är?” 

Frågan ger intryck av att ge en åsikt som du vill att de svarande ska hålla med om. Du kan göra tonen objektiv genom att redigera den på följande sätt:

”Hur hjälpsam eller inte hjälpsam tycker du att vår kundtjänst är?”

3. Ha en balanserad uppsättning svarsalternativ

Av samma anledning som ovan behöver de svarande ett sätt att ge ärlig och genomtänkt feedback. Annars finns det risk för att deras svar inte blir trovärdiga.

Svarsalternativen som du väljer kan utgöra en annan risk för snedvridning. Anta att du väljer följande svarsalternativ när du frågar hur hjälpsam eller inte hjälpsam kundtjänsten är:

  1. Extremt hjälpsam
  2. Mycket hjälpsam
  3. Hjälpsam

Som du ser finns det ingen möjlighet för de svarande att säga att kundtjänsten inte är hjälpsam. Här måste du också göra tonen objektiv, men den här gången genom att använda en mer balanserad uppsättning svarsalternativ:

  1. Mycket hjälpsam
  2. Hjälpsam
  3. Varken hjälpsam eller inte hjälpsam
  4. Inte speciellt hjälpsam
  5. Inte alls hjälpsam

4. Fråga inte två saker på en gång

Att förvirra de svarande är nästan lika illa som att försöka påverka deras svar. I båda fallen kan de välja ett svar som inte speglar deras verkliga åsikter och preferenser.

En vanlig orsak till förvirring är att ställa två frågor i en. Du ber då de svarande att bedöma två olika saker på samma gång. Till exempel:

”Hur skulle du betygsätta vår kundservice och produkttillförlitlighet?”

Kundservice och produkttillförlitlighet är två olika ämnen. Om du har med båda i samma fråga kan de svarande antingen bedöma en av dem eller hoppa över frågan helt och hållet.

Som tur är går detta lätt att fixa. Det är bara att dela upp dessa två ämnen i två slutna frågor:

”Hur skulle du betygsätta vår kundservice?”

Och …

”Hur skulle du betygsätta tillförlitligheten för vår produkt?”

5. Se till att alla frågorna är olika

Tänk dig om någon frågade dig samma sak igen och igen och igen.

Det skulle vara irriterande, eller hur?

Det är hur svarande kan känna om du ställer många liknande frågor eller frågor med samma svarsalternativ. Det leder till att de antingen lämnar enkäten eller, lika illa, använder ”straightlining” – svarar på frågorna utan att tänka efter speciellt mycket.

Du kan förhindra detta genom att variera den typ av frågor du ställer, hur du ställer dem och genom att inte placera frågor som påminner om varandra i följd.

6. Gör de flesta av frågorna valfria

De svarande kanske inte kan svara på alla dina frågor. Och det kanske finns vissa frågor som de helt enkelt inte vill svara på.

Ha båda dessa saker i åtanke när du bestämmer vilka frågor som ska vara obligatoriska. Och om du inte är säker på om en fråga ska vara obligatorisk eller inte, gör den helst till en tillvalsfråga. Vi har kommit fram till att om du tvingar de svarande att svara på dina frågor är det mer sannolikt att de lämnar enkäten eller väljer ett slumpmässigt svar.

7. Testa enkäten

När du har skapat en enkät finns det inget värre än att hitta misstag i den när du redan har skickat ut den.

Se till att det inte händer genom att dela enkäten med kollegor,vänner och andra i förväg. Det räcker ofta att någon annan tittar på den för att upptäcka eventuella misstag.

Att skriva en bra enkät innebär att ställa frågor på ett sätt som låter de svarande ge ärliga svar. Det är också viktigt att se till att deltagarna kan genomföra enkäten snabbt och enkelt.

Ju bättre enkäten är, desto bättre blir svaren. Så börja använda de här tipsen när du skriver dina enkäter redan idag!

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet