Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Beräkningsfunktion för A/B-tester

Är resultatet statistiskt signifikant?

1,00 %

1,14 %

Ett tvåsidigt test tar hänsyn till möjligheten att din variant kan påverka resultatet negativt.
Hur säker du kan vara på att resultaten inte är slumpmässiga.

Omvandlingsfrekvensen för variant B (1,14 %) var 14 % högre än omvandlingsfrekvensen för variant A (1,00 %). Det går att säga med 95 % konfidens att variant B kommer att prestera bättre än variant A.

86,69 %

0,0157

I samband med A/B-tester är statistisk signifikans hur troligt det är att skillnaden mellan experimentets kontrollversion och testversion inte beror på fel eller är slumpmässigt.

Om du till exempel kör ett test med en signifikansnivå på 95 % kan du vara 95 % säker på att skillnaderna är verkliga.

Det används ofta inom företag för att se hur experiment påverkar företagets konverteringsfrekvens. I enkäter används statistisk signifikans normalt som ett sätt att vara säker på att man kan lita på enkätresultaten. Om du till exempel frågar de svarande om de föredrar annonskoncept A eller annonskoncept B i en enkät, måste du vara säker på att skillnaden mellan resultaten är statistiskt signifikant innan du bestämmer vilket du ska använda.

Vi kan ta hand om siffrorna. Få automatiserad statistisk signifikans med en EXTRA-plan. Visa priser.

Det första steget är att utforma en hypotes. För varje experiment finns det en nollhypotes, som innebär att det inte finns någon relation mellan de två sakerna som du jämför, och en alternativ hypotes. En alternativ hypotes försöker normalt bevisa att det finns en relation och är påståendet som du försöker bevisa. Om det gäller ett A/B-test av konverteringsfrekvens kanske din hypotes går ut på att lägga till en knapp, bild eller text för att se om det påverkar konverteringsfrekvensen. När du använder enkäter för koncepttestning, som i exemplet ovan, kan din hypotes gå ut på att testa olika annonsvarianter för att se vilken de svarande gillar bäst.

När statistiker har utformat en nollhypotes och en alternativ hypotes, gör de ibland tester för att kontrollera att deras hypoteser fungerar. En z-poäng utvärderar validiteten av din nollhypotes. Den kan tala om för dig att det i själva verket inte finns någon relation mellan sakerna som du jämför. Med ett p-värde kan du se om bevisen du har för att bevisa din alternativa hypotes är starka.

När du gör tester för statistisk signifikans är det bra att bestämma om testet kommer att vara ensidigt eller tvåsidigt. Ett ensidigt test antar att din alternativa hypotes har en riktningseffekt, medan ett tvåsidigt test också tar hänsyn till om din hypotes kan ha en negativ effekt på dina resultat. Ett tvåsidigt test är normalt sett det mest konservativa valet.

Även professionella statistiker använder program för statistiska modeller för att beräkna signifikans och testerna som backar upp det, så vi går inte närmare in på det. Men om du gör ett A/B-test kan du använda beräknaren längst upp på sidan för att beräkna den statistiska signifikansen av dina resultat. Om du försöker beräkna signifikansen av dina enkätresultat kan SurveyMonkey göra det åt dig automatiskt.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Prova med att skicka en enkät till era kunder för att ta reda på vad de vill ha.