Exempel på frågeformulär och mallar

Vill du ta fram ett frågeformulär, men behöver lite hjälp med vilka frågor du ska använda? Då har du kommit rätt! Med våra färdiga enkätmallar är det enkelt att välja frågor, förstå skillnaden mellan öppna frågor och slutna frågor, bygga själva enkäten och börja samla in data i stort sett direkt.

Sök i vårt bibliotek med mallar för enkäter och frågeformulär

Alla frågor i våra enkätmallar är certifierade av experter på enkätmetodik för att garantera att du ställer frågor på rätt sätt och får tillförlitliga resultat. Du kan skicka ut våra mallar som de är, välja olika variabler, lägga till fler frågor eller anpassa mallarna efter dina behov.

Vilken mer nytta kan du ha av exempelenkäter? Våra exempelenkäter – eller anpassningsbara enkätmallar som täcker alla möjliga användningsområden – kan hjälpa dig över eventuell skrivkramp så att du får fram de frågor du helst vill få svar på. Dessutom får du en känsla för vilka frågetyper du kan använda när du läser igenom en exempelenkät, och även i vilken ordning du ska ställa frågorna och hur du bäst använder enkätlogik.

Hittar du inte den enkät du behöver?

Hos oss kan du enkelt skapa en egen enkät från grunden och få pålitliga och standardiserade svar.

Vår lista med mallar för enkäter och frågeformulär:

Heltäckande feedbackFeedback för kosmetikaprodukter
Feedback från flygpassagerareLedningens prestation
Enkäten ”Innan de var kända”Marknadsundersökning – Produktfeedback
Enkät om varumärkesmedvetenhetMarknadsundersökning – Servicefeedback
Enkät om mobbningMall för marknadsundersökning
B2B-enkätEnkät om mobilappar
Formulär för affärsresorEnkät om film- och tv-tittande
Enkät om CAHPS-tandvårdsplanEnkät om filmtittande
CAHPS®-hälsoplansenkät 4.0Enkät om musiklyssnande
CAHPS-enkätmallEnkät om lokala evenemang
CAHPS-besöksenkätEnkät för feedback om grannskapet
Enkät om barns beteendeFrågeformulärsmall för Net Promoter Score
Enkät om pendlingMall för information om ideell organisation
KundkommentarerEnkät om NPS och varumärkeslojalitet
Enkät om kundnöjdhetEnkät om sociala medier
KundservicefeedbackEnkät om föräldraengagemang
Enkät om kundtjänstEnkät om föräldrastöd
Opinionsundersökning om avdelningsprestationeFrågeformulär om personlig hygien
Enkät om kost och motionEnkät om patientnöjdhet efter läkarbesök
Har du sjukförsäkring?Mall för föräldrafeedback (grundskola)
GivarfeedbackFeedback för arbetsevenemang
Enkät om utbildningsdemografiUtvärdering av mäklare
Enkät om anställningsförmånerEnkät om rekryteringstillfredsställelse
Enkät för slutintervjuEnkät om kundnöjdhet inom detaljhandeln
Mall för prestationsgranskningFormulär för OSA och kontaktinformation
AnställningsfeedbackEnkät om skolmiljö
Feedback för uthållighetsevenemangFrågeformulär om skolaktiviteter
Feedback om underhållningsevenemangMall för medarbetarengagemang
Opinionsundersökning om miljöfrågorFeedback för hudvårdsprodukter
Frågeformulär för evenemangsplaneringEnkät om rökning
Frågeformulär om Facebook-profilEnkät om socialt stöd
Mall för Facebook-enkäterProgramvaruutvärdering
Opinionsundersökning om favoritkändisarUtvärdering av chefsprestation
Enkät om firmografiFrågeformulär för målmarknadsanalys
InsamlingsfeedbackFrågeformulär om målmarknadens demografi
Feedback om allmänna evenemangEnkät om teamprestation
Allmän internetanvändningEnkät om tv-tittande
HCAHPS-enkätmallEnkät för analys av typisk kund
Utvärdering av sjukförsäkringEnkät om typisk kunddemografi
Feedback om sjukvårdskostnaderEnkät om tillfredsställelse med universitetsfakultet
Enkät om längd och viktUtvärdering av universitetslektorer
Gymnasiesporter – studentfeedbackFormulär för universitetsexamen
Utvärdering av sjukhusEnkät om universitetsstuderandes tillfredsställelse
HotellfeedbackUtvärdering av lärarassistenter på universitet
Opinionsundersökning om hushållsbudgetDemografimall (USA)
Kundfeedback för försäkringarMall för demografisk överblick (USA)
Mall för föräldrafeedback (grundskola)Frågeformulär om politisk tillhörighet (USA)
Lärarenkät (grundskola)Feedback om semesterresor
Feedback om inlärningsstödUtvärdering av administrativ personal hos veterinärer
VolontärfeedbackFeedback på webbplats
Frågeformulär för ”Du om 12 månader”