Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Market segmentation surveys

You can have an awesome product or service, but you’ll probably have a lot of trouble selling it if you focus on the wrong market segment.

Of course, no single ad or pitch will appeal equally to everyone—your customers and your target market bring diverse expectations, needs, and preferences to their relationship with your company. But addressing these differences requires a strategy for market segmentation.

Surveying your potential customers is a great way to really understand who they are and how best to reach them. Once you are able to segment your market, delivering the right product and the right positioning becomes a whole lot easier.

Market segmentation surveys help you understand what different members of your target market have in common—and how they differ. Here are a few different types of segments used by marketers:

Some of the most critical data points on existing and potential customers are their basic demographics. These include income, gender, race, education level, and marital status. Demographic segmentation is often a useful way to divide up your target market.

Where people call home can drastically change how they respond to interactions with your company. Learn where your target customers live, and tailor your marketing efforts to account for their local values, whether they live in an urban or rural area, their climate-specific needs and behaviors, and other traits.

Some of your most subtle but powerful marketing insights can result from informed psychographic segmentation. This research, for which surveys are especially useful, allows you to divide your customers into groups based on their lifestyle—their attitudes, values, habits, and opinions. Psychographic segmentation helps decode the emotional elements of buying that might otherwise seem mysterious.

Behavioral segmentation research reveals how customers interact with your particular product or service. For example, how often do they buy it, and where? Position your marketing differently for those who use your product as a daily necessity versus those who see it as a luxury and use it only occasionally.

Segmentation strategies can vary drastically for different businesses. Say, for example, you sell raincoats. Demographic segments like men, women, and children probably have drastically different preferences. Similarly, types like geographical segmentation might reveal that people who live somewhere where it rains all the time might view raincoats differently from someone who lives in the desert.

When you understand these different segments (and segment types) you can begin to craft customer profiles and positioning, and focus efforts from product development to advertising to make sure you’re hitting the mark.

Segmentation typically occurs as part of a marketing, product, or customer support effort. Here are a few times when you might seek to create segments:

When you survey potential customers who are likely to consider your product or service, you’ll have an opportunity to segment. For example, if you send a survey questionnaire about a new product concept to a broad group of people, adding demographic questions will help you understand the differing appeal to men and women, who you might want to focus your marketing efforts on, and what shortcomings you need to address to increase your market size. Segmentation can be a useful strategy, whether you’re interested in concept testing, branding, or product development.

Whether you have customers, clients, or patients, it’s likely that different people have different experiences with your brand. Adding questions to your CSAT and NPS surveys that allow you to segment your customers makes it easier to pinpoint issues and improve customer service.

But segmentation isn’t limited to these scenarios. Event planners might segment sponsors from attendees. Educators might look at the differences between boys and girls, or teachers and support staff. HR departments might segment survey results by job level or department.

The key is to think about how you might want to segment before writing a survey. If you don’t ask the right questions, you might not be able to segment your market the way you want to when it comes time to analyze your results.

If you need help getting responses from your target market, check out SurveyMonkey Audience. Just give us your criteria, and we’ll find the right people to take your surveys.

Whether you sell directly to individual consumers, provide services to other businesses, or consult on marketing strategy, survey questionnaires with a few well-directed questions can simplify your market segmentation analysis. By asking customers and potential customers about demographic information like their age, gender, income, and education levels, you can get a much better sense of who they are.

How old are your customers? Are they married? What are their income and education levels? These questions are a starting point for more in-depth analysis.

If you market to other businesses, ask them about their own customers to better understand their needs.

To understand your B2B clients, get a broad look at how they define their target markets.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.