Ta fram produkter som passar på marknaden med kund-, marknads- och produktinsikter från SurveyMonkey.

Samsung-logotyp
Meta-logotyp
Box logotyp
Verizons logotyp
Sephora-logotyp
Leende man med armarna i kors som står bredvid en skärmbild av SurveyMonkeys lösning för koncepttestning

Samla in viktiga synpunkter från potentiella kunder för att styrka ett koncept och skapa en process för kontinuerlig förbättring, så att det blir enklare att ta fram en produkt som passar marknaden och lyckas med lanseringen.

Utför marknadsundersökningar för att avgöra var produkten står i förhållande till konkurrenterna. Samla in data som gör det lättare att få grepp om marknaden, utforska konsumenternas uppfattningar om konkurrerande produkter, testa prissättningen och mycket mer.

Skärmbild av alternativ för målinriktning på SurveyMonkeys Audience-panel, bland annat kön, hushållsinkomst, land och ålder
Skärmbild av lista med prioritering av funktioner i enkätformat

Fråga kunderna om funktioner och förbättringar de vill ha så att ni kan prioritera arbetet för störst effekt. Kunderna kan enkelt ranka sina önskemål från det viktigaste till det minst viktiga.

Ikon med en karusellbanner

Få feedback tidigt om produkten och bekräftelse från målmarknaden.

Fullträffsikon

Utvärdera marknadsmöjligheterna för nya produkter eller geografisk expansion.

Ikon med förstoringsglas

Få användbar feedback om produkten eller tjänsten innan ni lanserar den.

Ikon med tre ansikten, ett leende, ett neutralt och ett ledset

Mät kundnöjdheten på ett effektivt sätt för att förbättra resultatet.

Ikon med ett stapeldiagram med ett dollartecken intill

Fastställ det bästa priset för produkten eller tjänsten.

Ikon med stapeldiagram

Analysera konkurrenterna för att utvärdera målmarknaden och konkurrensen.

Ikon med en telefon och en pratbubbla

Mät Net Promoter® Score (NPS) för att utvärdera styrkor och svagheter.

En stiliserad glödlampa

Testa och ranka produkter eller kreativa idéer hos din målgrupp i ett tidigt skede.

Bockikon

Testa produktkoncept, funktionsoptimering och idéer på pålitliga målgrupper.

Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.