15 evenemangsfrågor att ställa vid nästa evenemang

När du har genomfört ett evenemang tycker du nog att du vet på ett ungefär hur det gick. Iallafall tills en kollega en morgon berättar för dig hur mycket hon uppskattade karaoken, som du inte trodde föll i god jord.

Vi upplever alla saker olika, och det är därför det är så viktigt att efter ett evenemang samla in feedback från så många deltagare som möjligt. Nedan följer några listor på fem viktiga frågor att ställa efter olika typer av evenemang, som offentliga evenemang, utbildningar och konferenser, för att få värdefull feedback.

Du kan anpassa enkäten med ovanstående frågor eller skicka den som den är på några minuter. Använd den här mallen nu.

Offentliga evenemang, som insamlingar, butiksöppningar och mässor, hjälper organisationer att nå bortom de vanliga målgrupperna. Maximera deltagandet på framtida evenemang genom att ta reda på vad som får besökarna att komma tillbaka år efter år.

 1. Hur nöjd är du med evenemanget? Fråga deltagarna vad de tyckte om datumet och platsen för evenemanget och hur talarna, försäljarna och maten var. Ställ uppföljningsfrågor om de viktigaste aspekterna av evenemanget, som huvudtalaren.
 2. Vad tyckte du bäst om? Låt den här frågan vara öppen. Enkäter efter ett evenemang är perfekta för att ta reda på vad som behöver förbättras, men de hjälper dig också att identifiera det ni gjort rätt.
 3. Vad tyckte du var sämst med evenemanget? Uppmuntra deltagarna att ge konstruktiv kritik genom att ställa enkla frågor som denna. Låt frågan vara öppen, så att de kan utveckla sina svar.
 4. Hur troligt är det att du deltar på ett av våra evenemang i framtiden? Det är betydligt enklare att övertyga en tidigare deltagare att komma tillbaka än att locka en helt ny besökare. Ta reda på hur många deltagare som är villiga att komma tillbaka fler gånger.
 5. Hur troligt är det att du rekommenderar vårt evenemang till en vän? Eftersom 65 procent hellre köper en produkt som en vän delat med dem är det ganska troligt att människor låter sig påverkas att delta om de blir rekommenderade att göra det.

Frågor om evenemangsfeedback behöver inte vara komplicerade. Du får bäst resultat om du är tydlig och kortfattad. Be om ärliga och konstruktiva synpunkter med enkla frågor som de här.

Samla in feedback och betalningar med evenemangsenkäter.

Yrkesverksamma samlas på konferenser för att dela erfarenheter med varandra, arbeta med branschstandarder och bygga nätverk. Se till att era konferenser är exceptionella genom att ställa nedanstående uppföljningsfrågor till deltagarna efter varje evenemang.

 1. Hur nöjd är du med konferensen? Fråga deltagarna vad de tyckte om datumet och platsen för evenemanget och hur talarna, ämnena, föreläsningarna och maten var. Utvärdera hur lyckat evenemanget var överlag med den här frågan innan du fördjupar dig i detaljerna.
 2. Uppnådde konferensen målet enligt din åsikt? En konferens utan tydliga mål är bara ett slöseri med deltagarnas tid. Be deltagarna att betygssätta om konferensen uppfyllde konkreta mål, som att definiera en ny branschstandard, eller inte.
 3. Hur välorganiserad var konferensen? Inte ens de bästa talarna kan rädda dåligt planerade evenemang. Ta reda på vad deltagarna tyckte om schemat för konferensen.
 4. Fanns det tillräckligt med tid för diskussioner? Inget tar död på entusiasmen så effektivt som en långrandig talare. Konferenser behöver en bra balans mellan föreläsningar och samtal.
 5. Vilka ämnen skulle du vilja få mer av på framtida konferenser? Använd frågor för att samla in information för nästa evenemang såväl som för att utvärdera den förra. Använd dem för att få nya idéer eller testa nytt konferensinnehåll.

En lyckad konferens tar inte slut när deltagarna åker hem. Den ger dem meningsfulla kontakter som de följer upp senare och berättelser de minns och återberättar i många år. Ta reda på om er konferens är en av de bästa genom att fråga deltagarna efteråt.

En framgångsrik yrkesutbildning utökar deltagarnas karriärmöjligheter genom att ge dem nya och användbara färdigheter. Se till att era kurser håller måttet på dagens föränderliga arbetsmarknad genom att alltid ställa de här fem uppföljningsfrågorna till deltagarna.

 1. Hur nöjd är du med kursen? Fråga deltagarna vad de tyckte om datumet och platsen för kursen och hur instruktörerna och sessionerna var. Se till att fråga om varje instruktör separat, eftersom deltagarna kan vara nöjda med en men inte en annan.
 2. Hur användbar är informationen i den här kursen? Helst ska deltagarna ha nytta av informationen från kursen direkt, så snart de är tillbaka på jobbet. Utvärdera kursens relevans med den här frågan.
 3. Gav kursen dig större färdigheter? Be deltagarna att betygssätta om kursen förbättrade deras färdigheter inom vart och ett av de områden den var tänkt att göra det.
 4. Fick du möjlighet att ställa frågor under kursen? Ta reda på om deltagarna var bekväma med att ställa frågor under kursens gång – eller om de ens fick chans att göra det – med den här frågan.
 5. Hur kunde vi gjort kursen bättre? Var inte rädd för att be om synpunkter rakt ut. Avsluta enkäten med en öppen fråga, där deltagarna kan kommentera och berätta vad de tycker är viktigast.

Utbildningar måste vara relevanta. Fatta inte beslut utan rätt underlag. Använd istället värdefulla data som ni samlar in med enkätfrågor efter evenemang för att fortsätta hålla en hög kvalitet. Det är en bra idé att be deltagarna om deras synpunkter både före, under och efter ett evenemang, och med den här typen av enkäter får ni de bästa insikterna. Använd frågorna ovan som utgångspunkt när du skriver egna enkätfrågor.