Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Anordna bättre evenemang genom att använda enkäter för att samla in feedback från deltagarna.

SurveyMonkey-logotyp

Översikt:

Det finns väl inget bättre än att lyckas med ett evenemang? Jo, att förstå varför det lyckades och att veta vad deltagarna tyckte om och inte. Ta reda på hur du skapar enkäter som samlar in synpunkter efter ett evenemang med hjälp av exempelfrågor som passar vanliga enkättyper.

När du har genomfört ett evenemang tycker du nog att du vet på ett ungefär hur det gick. Iallafall tills en kollega en morgon berättar för dig hur mycket hon uppskattade karaoken, som du inte trodde föll i god jord.

Vi upplever alla saker olika, och det är därför det är så viktigt att efter ett evenemang samla in feedback från så många deltagare som möjligt. Att arrangera evenemang är enormt krävande, och ju mer data du kan samla in, desto bättre vet du hur du ska planera framtida evenemang. För att du ska få så värdefull feedback som möjligt har vi sammanställt fem viktiga frågor att ställa efter olika typer av evenemang, som offentliga evenemang, utbildningar och konferenser.

Med en enkät efter ett evenemang kan du samla in viktiga synpunkter från deltagarna, så att du kan få en bild av positiva och negativa attityder till evenemanget. Enkäter efter evenemang innehåller oftast en blandning av olika sorters frågor. Vanligtvis ger de här frågorna värdefull information om vad deltagarna tyckte om exempelvis evenemangets presentationer, plats och mat. Genom att skicka ut en enkät efter ett evenemang kan du enklare ta fram en handlingsplan för att göra nästa evenemang ännu bättre.

Få funktioner för att skapa, skicka och analysera enkäter tillsammans i teamet.

Genom att fråga deltagarna vad de tycker talar du om för dem att du bryr dig om deras upplevelser, och du använder deras synpunkter för att förbättra framtida evenemang.

I stället för att gå på magkänslan att en viss talare inte motsvarade förväntningarna eller var en dundersuccé, får du deltagarnas svar och kan utvärdera hur väl sessionerna och evenemanget faktiskt föll ut. Ta en titt på den här mallen för enkäter om underhållningsevenemang, där du hittar frågor som du kan använda för att förbättra presentationer och framföranden till nästa gång.

Du kan använda en mängd olika enkäter efter evenemang. Om du vill bedöma framtida tillväxt för evenemang finns det en som är särskilt bra, Net Promoter® Score-enkäten (NPS®), där du frågar deltagarna om de skulle rekommendera evenemanget till en vän. Då får du en fingervisning om nästa evenemang skulle kunna få fler deltagare via djungeltelegrafen.

Med konstruktiv feedback kan du enklare avgöra hur du ska planera framtida evenemang för att deltagarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Det kan också bli lättare att finjustera marknadsföringsmetoderna för att locka fler. Tack vare feedback kan du förenkla anmälningsprocessen, förbättra kvaliteten på maten, få mer tillmötesgående personal och till och med minska produktionskostnaderna. Den här mallen för enkäter om evenemangsplanering passar perfekt för att bedöma framtida evenemang.

Du kan anpassa enkäten med ovanstående frågor eller skicka den som den är på några minuter. Läs mer om våra planer och priser eller kom igång gratis

Offentliga evenemang, som insamlingar, butiksöppningar och mässor, hjälper organisationer att nå bortom de vanliga målgrupperna. Maximera deltagandet på framtida evenemang genom att ta reda på vad som får besökarna att komma tillbaka år efter år.

 1. Hur nöjd var du med evenemanget? 

Be deltagarna betygssätta evenemangets tid, plats, talare, leverantörer och mat. Ställ uppföljningsfrågor om evenemangets viktigaste aspekter, till exempel huvudtalaren.

 1. Vad gillade du mest med evenemanget? 

Låt detta vara en öppen fråga. Enkäter efter evenemang passar bra för att identifiera problem, men de hjälper dig också att identifiera det som fungerade bra.

 1. Vad gillade du minst med evenemanget? 

Be deltagarna lämna konstruktiv feedback med en rak fråga som denna. Låt den här frågan vara öppen så att deltagarna kan utveckla sina svar.

 1. Hur sannolikt är det att du skulle delta i ett av våra evenemang i framtiden? 

Det är betydligt enklare att övertyga en tidigare deltagare att komma tillbaka än att övertyga en helt ny att delta för första gången. Ta reda på hur många deltagare som är villiga att delta i framtida evenemang.

 1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera våra evenemang för en vän?

Människor är mer benägna att köpa en produkt som en vän rekommenderat. Av den anledningen påverkas evenemang i hög grad av rekommendationer.

Frågor om evenemang behöver inte vara komplicerade. Du får bäst resultat om du är tydlig och kortfattad. Be om ärliga och konstruktiva synpunkter med enkla frågor som de här.

Yrkesverksamma samlas på konferenser för att dela erfarenheter med varandra, arbeta med branschstandarder och bygga nätverk. Se till att era konferenser är exceptionella genom att ställa nedanstående uppföljningsfrågor till deltagarna efter varje evenemang.

 1. Hur nöjd var du med konferensen? 

Be deltagarna betygssätta konferensens tid, plats, ämnen, sessioner, talare och mat. Med den här frågan kan du utvärdera hur framgångsrikt evenemanget var överlag innan du fördjupar dig i detaljerna.

 1. Uppfyllde konferensen målen enligt din åsikt? 

En konferens utan tydliga mål är ett slöseri med deltagarnas tid och får dem att känna sig frustrerade. Be deltagarna att betygssätta om konferensen uppfyllde konkreta mål, som att definiera en ny branschstandard, eller inte.

 1. Hur välorganiserad var konferensen? 

Inte ens de bästa talarna kan rädda dåligt planerade evenemang. Ta reda på vad deltagarna tyckte om schemat för konferensen.

 1. Fanns det tillräckligt med tid för diskussioner? 

Inget tar död på entusiasmen så effektivt som en långrandig talare. Konferenser behöver en bra balans mellan föreläsningar och samtal.

 1. Vilka ämnen skulle du vilja se mer av på framtida konferenser? 

Skicka ut enkäter efter evenemang, både för att samla in information till nästa evenemang och för att utvärdera det som just avslutats. Använd dem för att få nya idéer eller testa nytt innehåll.

En lyckad konferens tar inte slut när deltagarna åker hem. Den ger dem meningsfulla kontakter som de följer upp senare och berättelser de minns och återberättar i många år. Ta reda på om er konferens är en av de bästa genom att fråga deltagarna efteråt.

En framgångsrik yrkesutbildning utökar deltagarnas karriärmöjligheter genom att ge dem nya och användbara färdigheter. Se till att era kurser håller måttet på dagens föränderliga arbetsmarknad genom att alltid ställa de här fem uppföljningsfrågorna till deltagarna.

 1. Hur nöjd var du med utbildningen? 

Fråga deltagarna vad de tyckte om tid och plats för utbildningen och hur instruktörerna och sessionerna var. Se till att fråga om varje instruktör separat, eftersom deltagarna kan vara nöjda med en men inte en annan.

 1. Hur användbar var informationen på den här utbildningen? 

Helst ska deltagarna ha nytta av informationen från utbildningen direkt, så snart de är tillbaka på jobbet. Utvärdera utbildningens relevans med den här frågan.

 1. Gav kursen dig större färdigheter? 

Be deltagarna att betygssätta om utbildningen förbättrade deras färdigheter inom vart och ett av de områden den var tänkt att göra det.

 1. Fick du möjlighet att ställa frågor under utbildningen? 

Ta reda på om deltagarna var bekväma med att ställa frågor under utbildningens gång – eller om de ens fick chansen att göra det – med den här frågan.

 1. Hur kunde vi gjort utbildningen bättre? 

Var inte rädd för att be om synpunkter rakt ut. Avsluta enkäten med en öppen fråga, där deltagarna kan kommentera och berätta vad de tycker är viktigast.

Utbildningar måste vara relevanta. Fatta inte beslut utan rätt underlag. Använd istället värdefulla data som ni samlar in med enkäter efter evenemang för att fortsätta hålla en hög kvalitet. 

Det är en bra idé att be deltagarna om deras synpunkter både före, under och efter evenemang, men med enkäter efter evenemanget får ni de allra bästa insikterna. Använd frågorna ovan som utgångspunkt när du skriver egna enkätfrågor för feedback efter evenemang.

Gör en djupdykning i deltagarnas upplevelser genom att ställa detaljerade frågor som ger användbar information. 

 1. Vilken del av evenemanget tyckte du bäst om? 

Du kan ställa detta som en sluten rankningsfråga, så att deltagarna enkelt kan tala om vad som gjorde störst intryck på dem, eller som en öppen fråga så att de kan utveckla sina svar.

 1. Fanns det något du inte gillade med det här evenemanget? 

Även om du kanske inte vill be om negativ feedback så är det viktigt att känna till sina brister. Lär av dem inför nästa evenemang.

 1. Hur nöjd var du med möjligheterna till nätverkande? 

En av de viktigaste orsakerna till att branschfolk deltar på konferenser och andra företagsevenemang är nätverkande. Använd den här frågan med betygsskala för att ta reda på om möjligheterna till detta var tillräckliga på evenemanget.

 1. Vad var mest givande för dig på det här evenemanget? 

Deltagarna bör ha nytta av evenemanget direkt. Ta reda på vad de tycker var mest givande med evenemanget.

 1. Skulle du delta i ett liknande evenemang i framtiden? 

Med ja/nej-svaren får du direkt en bild av hur framgångsrikt evenemanget var och hur lojala deltagarna kan tänkas vara. Dessa data är mätbara och värdefulla.

 1. Vilken befattning har du? 

Ta reda på om du når fram till målgruppen med marknadsföringen.

 1. Hur troligt är det att du skulle rekommendera det här evenemanget till en vän eller kollega? 

Svaren ger en bild av hur nöjda deltagarna är överlag och om tillväxtmöjligheterna.

 1. Vilka ämnen skulle du vilja se mer av på framtida evenemang? 

Sätt igång att planera nästa års evenemang med ämnen som deltagarna är intresserade av. 

 1. Var det enkelt att anmäla sig till evenemanget? 

Det här är särskilt användbart om antalet deltagare var färre än väntat. Det kanske visar sig att anmälningsprocessen var för komplicerad.

 1. Motsvarade evenemanget dina förväntningar? 

Ett enkelt ja eller nej talar om för dig om evenemanget levde upp till förväntningarna eller inte.

När du skriver egna frågor ser du till att de är välformulerade, rätt formaterade och noggrant genomtänkta.

Framgångsrik evenemangsplanering bygger på förberedande frågor för att lära känna deltagarna innan själva evenemanget. Enkäter du skickar ut innan ett evenemang kan ge användbar information som du kan använda för att göra evenemanget mer tillgängligt och framgångsrikt för alla. Frågor inför ett evenemang kan också förse dig med viktig information för framtida evenemang.

Strax innan ett evenemang kan du använda en enkät för att samla in information om marknadsföringsmetoder, önskad målgrupp och eventuella särskilda behov hos deltagarna. Skicka enkäten i ett bekräftelsemejl eller visa den som ett popup-fönster när anmälningen slutförs.

 1. Hur hörde du talas om det här evenemanget? 

Ta reda på vilka marknadsföringssatsningar som är effektivast. Använd informationen för att öka räckvidden och nå en större målgrupp för nästa evenemang.

 1. Vilka sessioner är du mest intresserad av? 

Ta reda på hur intressanta vissa talare eller programpunkter är. Du har nytta av detta längre fram när du letar efter sponsorer och utökar målgruppen.

 1. Vilka sociala medier gillar du mest? 

Se till att du vet var målgruppen helst kommunicerar så att du kan inrikta dig på rätt kanaler.

 1. Har du deltagit på det här evenemanget tidigare? 

Det är bra att veta om evenemanget skapar lojalitet bland deltagarna. Då får du siffror på återkommande deltagare, något som potentiella sponsorer brukar vara mycket intresserade av. 

 1. Har du några särskilda behov eller krav som vi behöver känna till? 

Se till att alla kan delta på evenemanget oavsett eventuella funktionsnedsättningar genom att erbjuda lämplig assistans. Lägg till en kommentarsruta så att deltagarna kan lägga till alternativ som du kanske glömt.

 1. Har du några särskilda behov vad gäller maten? 

Oavsett om det beror på allergier, överkänslighet eller kulturella matregler så drar det ner på upplevelsen om en deltagare inte kan äta maten. 

Proffstips: Inkludera viktig matinformation på evenemanget.

 1. Var det enkelt att hitta all information du ville ha om evenemanget?

Se till att anmälningsprocessen inte är förvirrande och att det inte är svårt att hitta information om talare, program med mera.

Olika sorters enkätfrågor efter evenemang

Det finns många olika typer av enkätfrågor, och du kommer att märka att en del av dem överlappar – till exempel är en fråga med likertskala både en betygsfråga och en sluten fråga. Egenskaperna för de olika frågetyperna avgör hur användbara de är i den aktuella enkäten. Fundera på vilken typ av feedback du vill ha så blir det enklare att välja rätt frågor för enkäten. 

En fråga med likertskala är en sluten fråga med en rad svar som rangordnar nöjdhet från den ena ytterligheten till den andra. Det är en särskild sorts betygsskala som har ett udda antal jämnt fördelade svar med ett neutralt val i mitten. En likertskala är en sorts betygsskala, men en betygsskala behöver inte vara en likertskala. Frågor med likertskala har bara svar i ett definierat spektrum.

Du har förmodligen deltagit i den här typen av enkäter och betygsatt hur nöjd du var med en tjänst eller ett evenemang du besökt.

Exempel på frågor med likertskala:

 1. Hur nöjd är du med den mix av ämnen som behandlades på konferensen?
 • Mycket nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Mycket missnöjd
 1. Jag är nöjd med mängden information i dagens session.
 • Instämmer i hög grad
 • Håller med
 • Varken instämmer eller instämmer inte
 • Håller inte med
 • Instämmer inte alls

Öppna frågor undersöker den svarandes åsikter och synpunkter närmare. I de här frågorna ombeds de svarande att med egna ord formulera sina svar. Svaren ger inga statistiska data, men den kvalitativa informationen är ovärderlig.

Exempel på öppna frågor:

 • Vilken del av konferensen tyckte du var bäst?
 • Berätta om det du tyckte var sämst på konferensen?
 • Har du några förslag till nästa års evenemang?

Slutna frågor omfattar flervalsfrågor, listrutor, kryssrutor och rankningsfrågor. Här tillåts inga personliga svar, utan de svarande måste välja i en lista med färdiga svarsalternativ.

Exempel på slutna frågor:

Tänker du komma tillbaka nästa år?

 1. Ja 
 2. Nej 
 3. Jag vet inte

Jag fick värdefull information under evenemanget.

Sant | Falskt

Med tanke på ditt deltagande på konferensen, vilken av följande delar tyckte du var mest värdefull? Rangordna valen från mest till minst värdefull.

Frågor med betygsskala är slutna på så vis att de inte tillåter de svarande att skriva egna personliga svar. Svaren presenteras antingen numrerade (t.ex. 0–10) eller med ord på en skala (mycket nöjd–mycket missnöjd). Med hjälp av frågor med betygsskala kan du mäta evenemangsdeltagarnas åsikter på ett kvantitativt sätt. Till skillnad från frågor med likertskala kan frågor med betygsskala ha vilka sorters betyg som helst, till exempel stjärnor eller numeriska svar.

Exempel på frågor med betygsskala: