Varumärkesidentitet och varumärkesbyggande

Varför väljer konsumenterna ert företags produkter eller tjänster framför konkurrenternas? Det beror troligen på att ert varumärke – ert namn, rykte och vad företaget står för – särskiljer er. Få expertidéer och enkätmallar som hjälper er att utveckla ert varumärke.

För marknadsförare kommer det hela tiden nya sätt att mäta vad som händer med företaget. Ni vet förmodligen redan massor om era kunder, från folkräkningsuppgifter till webbanalys och intäktssiffror, men det är bara implicita data ni samlar in. De talar om hur kunderna beter sig, men ni får inte veta varför och ni får ingen fullständig bild av kundupplevelsen.

Du kanske snabbt ser hur försäljningen ökar efter en annonskampanj, men hur vet du om kampanjen förändrar människors sätt att se på företaget? Eller vad kunderna tycker om konkurrenterna? Eller om befintliga kunder litar på er mer eller mindre än tidigare?

Smarta marknadsförare använder webbaserade varumärkesenkäter för att avgöra hur starkt varumärket är. Det handlar om varumärkets värde utifrån konsumenternas positiva eller negativa uppfattning om det.

Vår forskning visar att 80 % av marknadsförarna anser att det är extremt eller mycket viktigt att bygga upp varumärkesmedvetenheten. Däremot medger 76 % av dem att de inte vet hur många procent av deras målmarknad som känner till deras varumärke. Så här kan du använda varumärkesenkäter för att ta reda på om ni är potentiella kunders första alternativ och hur de ser på ert varumärke.

Hur får ni kunderna att känna igen er och rekommendera era produkter och tjänster till andra? Vi hjälper människor att genomföra marknadsundersökningar varje dag, och vi har lärt oss en hel del om hur ni kan stärka er varumärkesidentitet (särskilt genom enkäter).

Är det ert varumärke konsumenterna tänker på när de ska handla? När ni vet hur synliga (eller osynliga) ni är för konsumenterna kan ni förstå hur starkt ert varumärke är inom ert marknadssegment. På så sätt får ni även veta om ni behöver anpassa er marknadsföring utifrån det. Ställ enkätfrågor för att testa varumärkesigenkänning, alltså konsumenternas förmåga att namnge varumärket på egen hand. Då ser ni om det är er de tänker på först (eller om det är era konkurrenter).

Ställ till exempel öppna frågor som ”Vilka varumärken tänker du på när det gäller strömningstjänster för video på webben?”

Om du vill mäta varumärkesigenkänning, det vill säga konsumenternas förmåga att känna igen ert varumärke bland andra i samma kategori, ska du ställa stängda frågor som ”Vilket av följande varumärken har du hört talas om? (Markera alla som gäller)”. Se till att ta med ert varumärke tillsammans med namnen på andra stora varumärken i listan med svarsalternativ.

Det är en sak att konsumenterna känner till ert varumärke, men det är precis lika viktigt att ni vet vad de tycker om varumärkeskategorin eller vilka varumärkesattribut och -egenskaper de kopplar till er. Om det till exempel handlar om flaskvatten, vilka varumärken inom den kategorin tänker de flesta på? Och vilka är de positiva och negativa saker som de kopplar till flaskvatten?

När ni vet svaret på de här frågorna kan ni forma bilden av ert varumärke för att motverka negativa attribut och lyfta fram de positiva. Börja samla in de här uppgifterna genom att ställa frågor om varumärkeskategorin och genom att be personerna koppla olika egenskaper till ert varumärke.

När kunderna har möjlighet att välja ett annat varumärke och ändå väljer ert, ja då handlar det om varumärkeslojalitet. Ett bra sätt att mäta kundernas lojalitet är att använda Net Promoter® Score (NPS), den standard som företag runtom i världen använder för att se om kunderna rekommenderar dem till andra.

Att ta sitt varumärke på allvar kan betyda allt för ett företag. Se till att varumärkesarbetet prioriteras (och att konkurrenterna alltid ligger efter) genom att regelbundet mäta varumärkets värde via referenspunkter utifrån enkätresultaten. På så sätt kan ni skapa ett utgångsläge som ni sedan regelbundet kan mäta marknadsföringen mot. Resultatet? Ett starkt varumärke som gör att ni alltid sticker ut.

Vill ni jämföra enkätresultat med andra i branschen? Ta reda på om vi har referenspunkter som är relevanta för er organisation.

Är ni osäkra på hur ni får folk att fylla i enkäten? Låt SurveyMonkey Audience hjälpa er med marknadsundersökningarna. Berätta för oss vilka ni vill ha som deltagare i enkäten så hittar vi de konsumenter som bäst uppfyller kraven, så att ni får de resultat ni behöver.

NPS®, Net Promoter® och Net Promoter® Score är registrerade varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company och Fred Reichheld.