Ta reda på vad som motiverar och engagerar personalen, så att du kan få nöjdare personal som levererar och stannar kvar.

Uber-logotyp
Harvard University-logotyp
Samsung-logotyp
Adidas-logotyp
Kellogg's-logotyp
Ikon med person
Ikon med lista och penna
Uppladdningsikon
Skärmbild av en enkät om medarbetarengagemang som skapats med SurveyMonkey, där användaren tillfrågas hur sannolikt det är att de skulle rekommendera arbetsplatsen

Med över 25 frågetyper, hundratals färdiga frågor och mallar skrivna av experter kan du enkelt skapa enkäter och mäta och förstå vad som påverkar engagemanget.

Hitta varningstecken på när de anställda saknar engagemang och riskerar att lämna organisationen, så att ni kan vidta åtgärder innan det är för sent. SurveyMonkey hjälper dig att snabbt utvärdera viktiga insikter och datatrender, och använder AI för att ta reda på attityder i realtid.

Skärmbild av olika enkätfrågor formaterade som likertskalor, där personalen tillfrågas om de tycker att de har tillgång till allt de behöver för att göra ett bra jobb
Skärmbild av ett linjediagram som visar resultat av en enkät om medarbetarengagemang som skapats med SurveyMonkey

Bygg anpassade rapporter och instrumentpaneler eller integrera enkäterna med verktyg som Google Sheets, Tableau och andra så att ni enkelt kan bevaka och följa upp engagemang över tid.

Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om medarbetarengagemang
Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om personalnöjdhet
Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om personalmotivation
Skärmbild av SurveyMonkeys mall för enkäter om balans mellan arbete och fritid