Upptäck hur andra använder SurveyMonkey när de ska leverera åt sina kunder.

Ntara logo
Lionbridge-logotyp
Dennemeyer-logotyp
IBM-logga
Ph.Creative-logotyp

Med förändrade förväntningar från konsumenterna är det viktigt att man följer med i vad som sker på kundernas marknad. Ta del av insikter på bara några dagar, och använd dem till att hitta de bästa möjligheterna för kunderna att behålla sina kunder och öka lojaliteten.

Enkät med fråga: vilket betyg skulle du ge tjänstens kvalitet?
Poängkort med översikt

De kreativa teamen är under tryck att leverera vinnande idéer snabbt och enligt budget. Ranka idéer och testa annonser för att få insikter – på bara en timme – om vilka produkter, budskap och annonser som fungerar på kundens målmarknad. Få kunderna att snabbare välja ert förslag genom att bevisa hur bra det är.

Få viktiga insikter snabbt med en integrerad panel på över 175 miljoner svarande från fler än 130 länder, med 30 språk och över 200 inbyggda målgruppsalternativ. Ge rätt kundrekommendationer utifrån bästa marknadsdata.

Bild på en världskarta bredvid alternativ för demografiska data (ålder, kön, plats och inkomst)

Ta reda på vad som uppskattas av målgrupperna och stresstesta kreativa idéer före pitchen.

Ha data nära till hands så att du kan fatta strategiska beslut och bli den partner kunderna känner sig trygga med.

Utgå från insikter vid strategiska beslut och hantera frågor när de uppstår.

Ntara


Samara Bolling, Vice President, Strategic Services på Ntara

Skärmbild av SurveyMonkeys mall för enkät om varumärkesmedvetenhet

Skärmbild av SurveyMonkeys mall för enkäter om marknadsstorlek

Skärmbild av SurveyMonkeys mall för enkäter om målmarknad

Skärmbild av SurveyMonkeys enkätmall för Net Promoter® Score (NPS)

SurveyMonkey Enterprise har ytterligare funktioner som IT-administration, enkel inloggning, användarkontroller och behörigheter, HIPAA-efterlevnad med mera.

Låsikon

Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.