Använd styrkan i feedback från personalen, strömlinjeforma HR-processer och gör skillnad med SurveyMonkey.

Samsung-logotyp
Meta-logotyp
Box logotyp
Verizons logotyp
Sephora-logotyp
Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om rekrytering, bredvid ett ordmoln med ord som Utmärkt och Hjälpsamt

Rekrytera smartare genom att ta hjälp av enkäter. Samla in feedback så att ni kan leverera bättre upplevelser som lockar de rätta talangerna. Skapa enkäter på bara några minuter och skicka dem till jobbsökande, var de än befinner sig i anställningsprocessen.

Ta fram en bättre introduktion för nyanställda med hjälp av feedback från de som redan varit med om processen och använd frågetävlingar i utbildningssyfte. Fortsätt stödet för de nya på jobbet med schemalagda kortfattade enkäter som kan följa upp och spåra hur effektiv introduktionen varit.

Två personer som tittar på en surfplatta, bredvid en skärmbild av SurveyMonkeys enkätmall för introduktion av nyanställda
Leende man bredvid en skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om heltäckande utvärderingar av medarbetare

Skapa heltäckande utvärderingsprocesser, förbättra inlärnings- och utvecklingsprogram och följ upp hur det går för att identifiera vilka som presterar på topp samt vilka team som behöver fler resurser och mer utbildning.

Mät medarbetarengagemanget och se till att alla team är på samma planhalva när det gäller organisationens syfte och mål för att maximera produktiviteten. Använd slutintervjuenkäter för att ta reda på varför personal lämnar, så att ni kan vidta åtgärder för att motverka det.

Skärmbilder av diagram som visar medarbetarengagemang och tillfredsställelse på jobbet, med uppåtgående trender
Ikon med två personer

Lyft fram sådant som kan stärka medarbetarnas engagemang, glädje och produktivitet.

Ikon med labyrint med rätt väg utritad

Få feedback på medarbetarna så att ni kan stötta deras utveckling.

Bockikon

Mät hur nöjda folk är inom olika områden, som ansvar på jobbet, möjlighet att växa, balans mellan arbete och fritid med mera.

Ikon med tre ansikten, från glad till sur

Få uppriktig feedback av de som slutar och få viktiga insikter i hur ni kan behålla talanger och minska andelen som går vidare till andra jobb.

Ikon med en person och en chattbubbla med en stjärna i

Samla in information från sökande om hur de uppfattade ansöknings- och rekryteringsprocessen och vidta åtgärder utifrån den.

Chattbubbleikoner

Samla in feedback från nyanställda som ett sätt att förbättra introduktionen för framtida anställda.

Ikon med två personer som gör high-five

Ta reda på hur personalen ser på de förmåner ni erbjuder.

ID-kortsikon

Samla viktig information om de sökande på ett och samma ställe – som kontaktuppgifter, CV med mera.

Ikon av frågetecken

Hjälp nyanställda att befästa det de fått lära sig under introduktionen med en enkel frågetävling.