Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023

Detta regionspecifika sekretessmeddelande (”Meddelande”) gäller för alla produkter, tjänster, webbplatser och appar som tillhandahålls av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Eireli och deras närstående företag (sammantaget ”SurveyMonkey”), såvida inget annat anges. Dessa produkter, tjänster, webbplatser och appar kallas tillsammans för ”tjänster” i denna policy. Såvida inget annat anges tillhandahålls våra tjänster av SurveyMonkey Inc. inom USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Eireli inom Brasilien och av SurveyMonkey Europe UC på alla andra platser. Detta Meddelande är ett tillägg till och utgör en del av SurveyMonkeys huvudsakliga Sekretessmeddelande.

Detta Meddelande beskriver rättigheterna för personer som är bosatta i Kalifornien enligt California Consumer Privacy Act of 2018 (”CCPA”), och invånare i andra stater eller regioner i USA med liknande tillämpliga sekretesslagar som interagerar med SurveyMonkey som en Tjänsteleverantör. Kategorierna nedan beskrivs enligt kraven i CCPA och liknande sekretesslagar, men du kan också gå till vårt Sekretessmeddelande om du vill se exempel och annan information som beskriver vår insamling och användning av data, som vi tidigare har informerat dig om och som inte har ändrats med detta Meddelande.

Detta Meddelande gäller inte personuppgifter som vi samlar in från anställda eller jobbsökande i deras roll som anställda eller jobbsökande. Anställda och arbetssökande bör läsa vårt Sekretessmeddelande för anställda respektive Sekretessmeddelande för kandidater. 

Utom för invånare i Kalifornien gäller det inte heller för personuppgifter som vi samlar in från anställda, ägare, direktörer, tjänstemän eller underleverantörer till företag när vi tillhandahåller eller använder verksamhetsrelaterade tjänster. 

Detta meddelande består av följande avsnitt:

 • Dina sekretessrättigheter
 • Typer av personuppgifter som vi samlar in och källor
 • Typer av icke-anslutna parter med vilka vi delar personuppgifter
 • Syften med insamling, användning och utlämnande
 • Datalagring
 • Dina val för annonseringscookies
 • Kontakta oss

Med förbehåll för vissa begränsningar har du, om du är bosatt i Kalifornien eller en delstat med liknande sekretesslagar, eventuellt rätt att begära att vi:

 • bekräftar att vi behandlar dina personuppgifter eller avslöja vilka personuppgifter vi samlar in om dig
 • radera alla personuppgifter som vi samlat in från eller behåller om dig
 • korrigera felaktiga personuppgifter som vi har om dig
 • välja bort all eventuell "försäljning" eller "delning" av personuppgifter om dig
 • välja bort behandling av personuppgifter i syfte att rikta reklam eller profilering för att främja beslut som har rättsliga eller liknande betydande effekter för dig  
 • begränsa användningen eller utlämnandet av känsliga personuppgifter om de används eller lämnas ut av andra skäl än de som tillåts av CCPA, och 
 • inte diskriminera dig för att du utövar någon av dessa rättigheter.

Tillämpliga lagar kan också ge dig rätt att utse ett ombud som kan utöva dessa rättigheter för din räkning. I detta avsnitt beskriver vi hur du utövar dessa rättigheter och vår process för att hantera dessa förfrågningar, inklusive hur vi verifierar din identitet. Om du vill ha mer information om dina rättigheter enligt gällande lag eller vill utöva någon av dem, kontakta oss här. Det bästa sättet att kontakta oss är via vårt kontaktformulär, men du kan också skicka e-post till privacy@surveymonkey.com.

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter. Enligt CCPA och liknande sekretesslagar kan du även begära att vi informerar dig om vilka typer av personuppgifter vi har samlat in om dig; typerna av källor från vilka personuppgifterna har samlats in; de affärsmässiga eller kommersiella syften i vilka personuppgifterna har samlats in eller “sålts”; typerna av utomstående parter med vilka vi delar personuppgifter; typerna av personuppgifter som kan ha “sålts”, samt typerna av utomstående parter till vilka personuppgifterna har “sålts” (i förekommande fall); samt typerna av personuppgifter som vi lämnar ut i affärsmässigt syfte, och typerna av utomstående part till vilka personuppgifterna lämnades ut (i förekommande fall).

I enlighet med CCPA kan vi emellertid hålla inne viss information om risken för dig eller dina personuppgifter är för stor för att lämna ut informationen, t.ex. finansiell information eller kontolösenord.

Med förbehåll för vissa undantag enligt tillämplig lag har du rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från eller om dig. Vi kan emellertid behålla personuppgifter om det tillåts enligt gällande lag, till exempel personlig information som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, skydda vår verksamhet från bedräglig aktivitet, felsöka och identifiera fel, skydda våra eller andras rätt till yttrandefrihet eller andra rättigheter, uppfylla myndighetsförfrågningar enligt rättsprocesser, genomföra vetenskaplig eller historisk forskning samt för att tillgodose egna interna syften som är rimliga i förhållande till din relation med oss eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Vi behöver vissa typer av information för att tillhandahålla våra tjänster. Om du ber oss att radera den kanske du inte längre kan få tillgång till eller använda våra tjänster.

Med förbehåll för vissa undantag enligt tillämplig lag har du rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter som vi har om dig.

Du kan utöva din rätt att få tillgång till och radera uppgifter genom att skicka in en begäran här. Det bästa sättet att kontakta oss är via vårt kontaktformulär men du kan också skicka e-post till på privacy@surveymonkey.com. Av säkerhetsskäl kan det hända att vi ber dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet när du vill utöva dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter.

Om du har ett onlinekonto hos oss fungerar en inloggning på kontot som bekräftelse på din identitet och din begäran. Om vi har skäl att misstänka att ditt konto hotas på något sätt kommer vi att be dig om ytterligare information, som vi kontrollerar mot våra befintliga register för att bekräfta din identitet beroende på typ av begäran och hur känslig den begärda informationen är.

När du skickar in en begäran om (1) att få tillgång till de typer av personuppgifter som vi har om dig eller (2) att få en kopia av vissa delar av de personuppgifter vi har om dig, kommer vi att be dig bekräfta din identitet genom att logga in på ditt konto med ditt användarnamn och lösenord. Där tillhandahåller vi sedan informationen i ett lösenordsskyddat format.

Om du vill begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från dig måste du först autentisera dig genom att logga in på ditt konto med det användarnamn och lösenord som vi har registrerat och radera ditt konto. När du meddelar oss att du har gjort detta inleder vi raderingsprocessen. 

De flesta personuppgifter kan korrigeras i ditt konto. Om du behöver instruktioner om hur du gör det kontaktar du oss här

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter och inte har ett konto hos oss (exempelvis om du är en auktoriserad agent som skickar in en begäran på uppdrag av en annan person), kontakta oss här så kommer vi att be dig om ytterligare information för att om möjligt bekräfta din identitet.

Om vi helt eller delvis avslår din begäran har du eventuellt rätt att överklaga beslutet. Under sådana omständigheter kommer vi att förse dig med information beträffande överklagandeprocessen. 

Enligt CCPA och liknande sekretesslagar får vi inte diskriminera dig för att du utövat de rättigheter som beskrivs i detta avsnitt. Sådan diskriminering kan innefatta att debitera olika priser för våra tjänster, tillhandahålla eller föreslå att du kommer att få en annan typ eller kvalitet på tjänsterna eller vägra att tillhandahålla tjänster till dig om du utövar dina rättigheter. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Identifierare (till exempel namn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller IP-adress)
 • Lagskyddade klassifikationer (t.ex. kön och civilstånd)
 • Kommersiell information (till exempel transaktionsdata)
 • Finansiella data (till exempel faktureringsinformation)
 • Internet eller annan nätverks- eller enhetsaktivitet (till exempel webbhistorik eller appanvändning)
 • Platsinformation (t.ex. baserat på din IP-adress)
 • Ljudinspelningar (t.ex. telefonsamtal som spelas in för kundtjänst- eller försäljningsändamål) 
 • Yrkesmässig eller anställningsrelaterad information (t.ex. namnet på din arbetsgivare)
 • Utbildningsnivå (om du frivilligt ger oss sådan information i våra Contribute- eller Rewards-produkter)
 • Slutsatser som dras från annan information som vi samlar in
 • Annan information som identifierar eller skäligen kan associeras med dig

Vissa av de personuppgifter vi samlar in kan också behandlas som "känsliga personuppgifter" enligt CCPA. Vi samlar in följande typer av “känsliga personuppgifter”: 

 • Inloggningsuppgifter för ditt konto (användarnamn och lösenord) 
 • Innehållet i en konsuments e-post där SurveyMonkey tillhandahåller e-posttjänster 
 • Information som innehåller hälsotillstånd, etniskt ursprung, politiska åsikter eller tillhörigheter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap eller information relaterad till sexuell läggning (där du frivilligt ger oss sådan information i våra Contribute- eller Rewards-produkter) 

Alla kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig kommer från följande typer av källor: 

 • Från dig, inklusive genom din användning av våra tjänster 
 • Automatiskt insamlat från dig 
 • Våra närstående företag 
 • Andra parter, till exempel när du ger tillstånd till sociala nätverk att lämna ut din information till oss eller när du har gjort dina personuppgifter allmänt tillgängliga online 

Om du interagerar med vår webbplats som en Svarande kontrolleras alla dina svarsdata av den person eller det företag som skickade enkäten/blanketten/ansökan/frågeformuläret till dig (”Innehållsskaparen”) och vi rekommenderar att du kontaktar dem om deras praxis enligt CCPA och liknande sekretesslagar, eftersom SurveyMonkey behandlar dessa svarsdata på innehållsskaparens vägnar och det är Innehållsskaparen - och inte SurveyMonkey - som är ansvarig för att svara på din begäran. 

Vi delar alla typerna av personuppgifter som vi samlar in om dig (enligt vad som anges ovan) med följande typer av utomstående parter:

 • Våra närstående företag
 • Insamlare (t.ex. analystjänster)
 • Utomstående parter (som leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss och våra integrationspartners)
 • Din organisation, genom dess köp av ett Enterprise-konto hos oss, när det gäller identifierare (t.ex. namn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller IP-adress)
 • Andra med ditt samtycke

Vi samlar in, använder och lämnar ut alla typer av personuppgifter och känsliga personuppgifter (enligt beskrivningen ovan) för följande kommersiella eller affärsmässiga ändamål:

 • Tillhandahålla våra tjänster (till exempel kontounderhåll, kundtjänst, annonsering och marknadsföring, analys och kommunikation om våra tjänster)
 • av driftskäl, både för egen räkning och för våra leverantörers och integrationspartners räkning
 • för att förbättra våra befintliga tjänster och utveckla nya (till exempel genom att utföra undersökningar för att ta fram nya produkter eller funktioner)
 • Bidra till att säkerställa säkerhet och integritet i den utsträckning som användningen av konsumentens personuppgifter är rimligen nödvändig och proportionerlig för dessa ändamål
 • Felsökning för att identifiera och åtgärda fel som försämrar befintlig avsedd funktionalitet
 • Granskning relaterad till att räkna annonsvisningar för unika besökare, verifiera annonsvisningarnas positionering och kvalitet samt granska efterlevnaden av denna specifikation och andra standarder
 • för kortvarig tillfällig användning, som att anpassa innehåll som vi eller våra leverantörer visar i tjänsterna
 • Andra användningar som främjar våra kommersiella eller ekonomiska intressen, till exempel tredjepartsannonsering och information till dig om relevanta erbjudanden från tredje part som vi samarbetar med
 • Annan användning som vi informerar dig om

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter för andra ändamål än de ändamål som du inte kan välja bort enligt CCPA. 

Vi behåller dina personuppgifter under de perioder som beskrivs i vårt Hjälpcenter

Enligt CCPA måste företag som “säljer” eller "delar" personuppgifter, så som termerna “sälja” och "dela" definieras enligt CCPA, ge invånare i Kalifornien rätt att välja bort sådan försäljning eller delning. Försäljning och/eller delning sker på ett sådant sätt att reklamleverantörer kan få tillgång till viss information (t.ex. cookie-identifierare, IP-adresser och/eller bläddringsbeteende) för att lägga till en profil (om din enhet, webbläsare eller dig). Sådana profiler kan möjliggöra visning av intressebaserade annonser från sådana annonsleverantörer på deras plattform eller på andra webbplatser. När du besöker vår webbplats kan vi dela följande typer av information för sådan intressebaserad annonsering, som kan betraktas som en "försäljning" eller "delning" enligt definitionen i CCPA: (1) enhetsinformation och identifierare, såsom IP-adress och unika reklamidentifierare och cookies; och (2) anslutnings- och användningsinformation, såsom webbläsarhistorik eller appanvändning. Vi använder oss av sådana metoder för att ge dig mer skräddarsytt marknadsföringsinnehåll (om våra tjänster eller andra tjänster) och för att utvärdera om detta innehåll är användbart eller effektivt. Du kan välja bort sådana annonscookies på en framåtriktad basis i vår cookiebanner eller genom att kontakta oss via vårt Hjälpcenter. Mer information om hur du rensar tidigare placerade annonscookies finns i vår Hjälpcenter-artikel här

Vi "säljer" eller "delar" inte känsliga personuppgifter, i den betydelse som avses i CCPA. 

Observera att vi också svarar på och följer signaler om avregistreringspreferenser som skickas via den globala sekretesskontrollen. Eventuella avregistreringsinställningar som du har gjort genom denna metod gäller endast för den specifika enhet/webbläsare där du gjorde dem. 

Observera att Do Not Track är en annan sekretessmekanism än webbläsarvalet "Global sekretesskontroll" som nämns ovan, vilket är en webbläsarbaserad kontroll som anger om du vill välja bort behandling av dina personuppgifter för beteendestyrd annonsering online. 

Våra tjänster riktar sig inte till konsumenter under 16 år - och sådana minderåriga har inte rätt att använda våra tjänster - så vi "säljer" eller "delar" inte medvetet personuppgifter från konsumenter under 16 år. 

Information om hur du kontaktar oss finns i vårt Sekretessmeddelande.