Stärk engagemanget, bygg upp förtroendet och förbättra policyer med synpunkter från invånare, väljare och anställda – med skydd av känsliga data.

Town of Breckenridge-logotyp
US Air Force-logotyp
Staden San Joses logotyp
Delstaten Michigans logotyp
California Department of Public Health-logotyp

SurveyMonkey stärker myndigheter att på ett bättre sätt hålla kontakten med medborgarna och samla in, analysera och agera på feedback för att löpande kunna förbättra sina tjänster. Med funktioner som avancerade sms, kioskläge, QR-koder och flerspråkiga enkäter kan du på ett mer effektivt sätt hålla kontakten med dem du representerar.

Leende kvinna som tittar ner på en surfplatta, bredvid syns en skärmbild av en samhällsenkät från SurveyMonkey
Skärmbild med resultat av SurveyMonkeys enkät om medarbetarupplevelse

Vårda en högpresterande kultur med utomordentlig god service genom att lyssna och ta till dig feedback från personalen. Spåra trender i engagemang över tid med inbyggda analysverktyg och samla in riktad feedback inom utbildning och utveckling. Spara tid med färdiga enkätmallar och över 100 integrationer som det bara är att börja använda.

De myndighetsavdelningar som tillhandahåller viktiga tjänster inom utbildning, ungdomsprojekt med mera använder SurveyMonkey för att förenkla hanteringen av bidrags- och stipendie-ansökningar. Automatisera repetitiva uppgifter och förenkla granskningen så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Skärmbild av SurveyMonkey Apply med exempel på en stipendieansökning
Byggnadsikon

Använd synpunkter och upplevelser från medborgarna och tillämpa över hela organisatonen som ett sätt att stärka uppdraget.

Ikon med stad under uppbyggnad

Nå ut med feedbackdrivna program till invånarna, från hälsoinitiativ till juridiska tjänster.

Ikon med grupp av människor

Leverera viktiga tjänster med datadrivna kunskaper om vad väljarna anser är viktigast.

Delstaten Rhode Islands logotyp

”Både hastighet och information är viktigt, och med SurveyMonkey kan vi få båda delar. Elva dagar efter att vi började jobba med SurveyMonkeys team hade vi fått ut enkäter till medborgarna.”


Gina Raimondo, f.d. guvernör för Rhode Island


SurveyMonkey tillhandahåller verktyg som underlättar för myndigheter att snabbare ta reda på vad medborgare och myndighetspersonal behöver, och agera utifrån det.

Skydda känsliga enkätdata med hjälp av enkel inloggning, datakryptering och funktioner som uppfyller kraven för HIPAA och dataskyddsförordningen.

Ikon med hänglås
relaterat-innehåll-mall-amerikansk-myndighet-stödprogram-bransch-myndighet
relaterat-innehåll-mall-amerikansk-demografi-enkät-bransch-myndighet
relaterat-innehåll-lösning-bidragshantering-bransch-myndighet
relaterat-innehåll-lösning-stipendiehantering-bransch-myndighet
Porträttbild av leende kvinna med ett bockmärke bredvid

Be om en demo och ta reda på mer om hur SurveyMonkey kan hjälpa dig:

  • Skapa bättre upplevelser för dina medborgare, invånare och andra, alltmedan känslig data hålls säker.
  • Effektivisera bidrag- och stipendieansökningsprocesser för att lägga mer tid på verksamhetskritiska aktiviteter.
  • Involvera personalen för att öka glädjen och produktiviteten.