Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Använd utbildningsundersökningar för att få akademiska insikter

Webbenkäter för utbildning är ett smart sätt att få öppen, ärlig återkoppling som du förmodligen inte skulle få annars. Genom att ge elever, föräldrar och lärare möjlighet att dela med sig av sina åsikter blir det lättare att hålla skolan på rätt spår.

Skolstyrelser och administratörer kan förbättra utbildningsresultaten genom att bedöma instruktörer, samla in deras återkoppling eller genom att skicka enkäter till elever för att förstå deras behov. Men var ska du börja? Här beskriver vi några sätt att använda utbildningsenkäter och skolenkäter för att ta reda på om utbildningssystemet fungerar smidigt på din skola.

Elevens framgång startar hemma. Som lärare eller administratör är du bara medveten om vad som händer i klassrummet. Genom att skicka en skolenkät till föräldrarna kan du få förståelse för hur engagerade de är i sina barn och hur de samverkar med andra föräldrar. Genom mer kunskap kan du ge föräldrarna förslag på hur de kan hjälpa sina barn att uppnå sina akademiska mål.

Se till att barn befinner sig i en hälsosam, stödjande skolmiljö genom att skicka enkäter till både elever och föräldrar. Ta reda på vad föräldrar tycker om sina barns klassrum och själva skolan eller fråga eleverna om deras attityder till skolan. Gör enkäterna tidigt och ofta för att se till att eleverna alltid är nöjda och säkra.

Behåll kvalificerad, duktig personal genom att ställa frågor regelbundet för att ta reda på hur nöjda de är i din skola eller på ditt universitet. Med skolenkäter kan du ta reda på om lärarna känner att de har det stöd de behöver i sin arbetsmiljö och om lärarkåren är nöjd med institutionens ledning.

Program för onlinestudier blir allt populärare bland universitetsstudenter, vuxna och alla som vill lära sig mer. Få återkoppling från eleverna för att säkerställa att dina kurser uppnår inlärningsmålen. Är lektionerna lätta att komma åt och förstå? Är läraren tillgänglig när studenterna behöver hjälp? Skicka en utbildningsenkät för att ta reda på det.

Uppfyller ditt universitet studenternas behov? Med så många faktorer att tänka på – undervisningskvalitet, studentcentrum och säkerhet på universitetsområdet – omfattar vår enkät om universitetsstudentens nöjdhet alla dessa ämnen och mer för att ge en exakt bild av vad dina studenter anser om ditt universitet.

Håll antalet inskrivningar uppe genom att fråga eleverna vad de tycker i slutet av varje termin för att se till att de är nöjda. Vår exempelkurs och lärarenkäter skapade av experter ger dig en bra uppfattning om vad elever tycker om sina lärare och kursmaterialet. Du får också reda på vad studenterna är nöjda med och vad du kan förbättra.

Föredrar dina elever praktiska aktiviteter? Detaljerade föreläsningar? Massor av exempel? Ta reda på om din undervisningsstil matchar det sätt som dina elever lär sig bäst med en webbenkät om utbildning. Se till att du gör allt du kan för att se till att eleverna uppnår bästa möjliga resultat.

Det som händer utanför klassrummet kan ha lika stor effekt på elevens framgång som det som händer i klassrummet. Hur mycket tid tillbringar eleverna online? Tittar de mycket på tv eller spelar videospel under skolveckan? Motionerar de regelbundet? När du har svar på dessa frågor kan du hålla speciella lektioner eller utbildningsprogram som uppmuntrar elevernas välbefinnande.

Vi har startat ett samarbete med det amerikanska utbildningsdepartementet och Harvard Graduate School of Education för att skapa utbildningsinriktade enkätmallar som kan ge er högkvalitativ information för fokuserade förbättringar av er skola. Många av de här mallarna innehåller jämförelsefrågor så att ni kan jämföra resultatet med andra organisationer inom branschen eller av samma storlek.

I stället för att försöka täcka ett brett spektrum av ämnen i enkäten är det alltid bäst att fokusera på ett enda mål. I stället för att fråga om föräldraengagemang, lärarnöjdhet och återkoppling från studenten i en och samma enkät, är det bättre att använda ett ämne per enkät. Det ger högre kvalitet på svaren och lägre bortfall från enkäten. En snabb och enkel enkät uppmuntrar de svarande att ge ärliga svar ända till slutet.

Med en betygsskala kan du gräva djupare, utöver en enkel ja- eller nej-fråga, så att du kan upptäcka olika åsiktsnyanser. Men det är viktigt att vara konsekvent. Använd samma antal poäng på skalan för alla frågor med betygsskala och använd samma definitioner för högt och lågt för alla frågor. Det kan bli förvirrande med olika skalor, vilket i slutändan kan leda till opålitliga svar.

Innan du skickar ut den officiella enkäten, bör du testa den för att se till att den får högsta betyg av personerna i målgruppen. Be andra att ge återkoppling på enkäten så att du kan felsöka förvirrande frågor eller fixa eventuella buggar. Ta reda på om de tycker att enkäten är fokuserad och tillräckligt sammanhängande för att ta itu med det undersökta ämnet.

Utbildning

Med SurveyMonkey lösningar för utbildning kan du ställa rätt frågor till studenter, lärare och andra för att göra utbildningsupplevelsen bättre.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Mall för formulär om förskoleregistrering

Förenkla antagningsprocessen till förskola med vår anpassningsbara formulärmall. Anpassa den efter dina behov med SurveyMonkeys intuitiva formulärverktyg.

Formulärmall för alumnusregistrering

Förenkla registreringen av skolans alumner med vår anpassningsbara formulärmall. Anpassa den efter dina behov med vårt intuitiva formulärverktyg.

We’ve got more than 150 expert-approved templates ready for you to use.