Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Använd vårt verktyg för beräkning av provgruppsstorlek och ta reda på hur det fungerar. Vill du veta mer? Utforska funktioner och enkätmallar som är utformade för att ge tillförlitliga resultat.

SurveyMonkey-logotyp


Hur många personer behöver delta i enkäten? Det kan vara svårt att fastställa provgruppsstorleken för en enkät även för en statistiker. Med vårt verktyg för beräkning av gruppstorlek är det enkelt att få rätt antal svar för enkäten.


Det totala antal personer vars åsikter eller beteende provgruppen kommer att representera.
Sannolikheten för att provgruppen korrekt speglar den totala populationens åsikter/beteenden. Branschstandarden är 95 %.
Det intervall (mätt i procent) med vilket svaren från din population kan avvika från provgruppens.

0

in-article-cta

SurveyMonkey Genius går igenom och sätter betyg på ditt utkast, hittar problem med enkätstrukturen eller frågeformaten, och ger sätt att förbättra slutförandefrekvensen.

Provgruppsstorlek är det antal slutförda svar enkäten får. Det kallas så för att det bara representerar en del av den grupp med personer (eller målgrupp) vars åsikter eller beteende du är intresserad av. Ett slumpmässigt urval är en typ av provgrupp, där de svarande väljs ut helt slumpartat från hela populationen.

Med den här definitionen i åtanke tittar vi lite närmare på följande:

  • Olika sätt att tolka resultatet av provgruppen på
  • Formeln för hur man beräknar provgruppsstorlek
  • Skälen till att en lämplig provgruppsstorlek för enkäter är viktig
  • Hur vikten av provgruppsstorlek varierar beroende på enkättyp

Här beskrivs tre viktiga termer som du behöver förstå för att beräkna provgruppsstorleken och sätta den i dess rätta sammanhang:

Populationsstorlek: Det totala antalet personer i den grupp ni vill undersöka. Om du ska fråga en slumpmässig provgrupp i USA så är populationsstorleken cirka 317 miljoner. Om du undersöker det egna företaget så är populationsstorleken det totala antalet anställda.

Skicka enkäten till en stor eller liten grupp människor med vår Audience-panel online.

Felmarginal: Ett procenttal som talar om i vilken utsträckning ni kan förvänta er att enkätresultatet speglar åsikterna hos den övergripande populationen. Ju mindre felmarginal, desto närmare ett exakt svar med angiven konfidensnivå är ni.

Konfidensnivå för provgrupp: Ett procenttal som visar hur säker du kan vara på att populationen skulle välja ett svar i ett visst intervall. En konfidensnivå på 95 % anger till exempel att du kan vara 95 % säker på att resultatet är mellan x och y.

Om du vill räkna ut felmarginalen kan du prova vår funktion för beräkning av felmarginal.

Undrar du hur du ska beräkna provgruppsstorleken? Om du vill göra det för hand kan du använda den här formeln:

Formel för provgruppsstorlek

N = populationsstorlek • e = felmarginal (procenttal i decimalformat) • z = z-poäng

Z-poängen är antalet standardavvikelser som en viss andel är från medelvärdet. Använd tabellen nedan för att hitta rätt z-poäng:

Önskad konfidensnivåz-poäng
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58
  • Om du vill ha en mindre felmarginal behöver du en större provgruppsstorlek om populationen är densamma.
  • Ju högre konfidensnivå du vill ha för provgruppen, desto större måste provgruppsstorleken vara.

Är det viktigt att ha en statistiskt signifikant provgruppsstorlek? I allmänhet gäller att ju större provgruppsstorlek, desto mer statistiskt signifikant är den, vilket betyder att det är mindre risk för att resultatet är en tillfällighet.

Vill du beräkna statistisk signifikans? Kolla in vår beräkningsfunktion för A/B-tester.

Men du kanske undrar om en statistiskt signifikant provgruppsstorlek är viktig eller inte. Sanningen är att det beror på. Du kan få värdefulla svar i en enkät utan att ha en provgruppsstorlek som representerar den allmänna populationen. Kundfeedback är en sådan enkät, oavsett om du har en statistiskt signifikant provgruppsstorlek eller inte. Det är alltid nyttigt att höra vad kunderna har att säga för att kunna förbättra verksamheten.

Å andra sidan måste man i politiska enkäter vara mycket noga att ha rätt provgruppsstorlek, så att den korrekt speglar hela populationen. Nedan beskrivs några specifika användningsexempel som kan hjälpa dig att avgöra om en statistiskt signifikant provgruppsstorlek är viktig eller inte.

Värdet har ökatVärdet har minskat
PopulationsstorlekNoggrannhet minskarNoggrannhet ökar
ProvgruppsstorlekNoggrannhet ökarNoggrannhet minskar
KonfidensnivåNoggrannhet ökarNoggrannhet minskar
FelmarginalNoggrannhet minskarNoggrannhet ökar

Jobbar du med en enkät om medarbetartillfredsställelse? Alla personalenkäter ger viktig feedback om vad de anställda tycker om arbetsmiljön på företaget. Med en statistiskt signifikant provgruppsstorlek får ni en mer heltäckande bild av personalen överlag. Men även om provgruppsstorleken inte är statistiskt signifikant är det ändå viktigt att genomföra enkäten. Personalenkäter ger er viktig information om hur ni bör förbättra arbetsplatsen.

Som redan nämnts behöver enkäter om kundnöjdhet inte ha en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Det är förstås viktigt att svaren är korrekta och speglar kundernas åsikter, men ni bör ändå granska alla svar i en enkät om kundnöjdhet noga. Alla synpunkter, positiva såväl som negativa, är viktiga.

Om ni genomför en marknadsundersökning som ger er mer information om kunderna och er målmarknad, kan det göra stor skillnad om ni har en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Då hittar ni enklare insikter om den övergripande målmarknaden och får också den mest korrekta informationen.

När det gäller utbildningsenkäter rekommenderar vi att ni använder en statistiskt signifikant provgruppsstorlek som representerar populationen. Om ni funderar på att genomföra förändringar som bygger på feedback från studenterna, om exempelvis institutionen eller lärarna, får ni med en statistiskt signifikant provgruppsstorlek svar som hjälper er att förbättra verksamheten. Om ni vill få synpunkter från eleverna bara för att få höra vad de tycker i allmänhet (och inte för att förändra verksamheten) så är det kanske inte nödvändigt att ha en statistiskt signifikant provgruppsstorlek.

För vårdenkäter är det enklare att få veta vilka hälsofrågor som är viktigast för patienterna om ni har en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Det kan också vara lättare att dra slutsatser när det gäller medicinsk forskning. Men om ni använder vårdenkäter för att höra hur nöjda patienterna är eller för att fråga dem om regelbunden vård de får är kanske en statistiskt signifikant provgruppsstorlek mindre viktig. Ni kan ändå få värdefull information av enskilda patienter om deras behov och erfarenheter.

Ibland kanske du vill skicka en enkät till vänner, medarbetare, familjen eller någon annan grupp människor. I så fall beror det på vad du vill få ut av enkäten. Om du vill använda resultatet som bevis är det viktigt med en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Om inte, och du bara använder SurveyMonkey för skojs skull, gör det inget att du bara skickar enkäten till ett fåtal personer.

Gissa inte hur många personer som behöver besvara enkäten och fastna inte i sannolikhetsurval eller spridningsmodeller för sannolikhet – använd vår funktion för beräkning av provgruppsstorlek. Bekanta dig med begrepp som snedvridning, provgruppsstorlek och statistiskt signifikant provgruppsstorlek och ta reda på hur du får fler svar. Snart har du allt du behöver för att få bättre data i enkäten.

Om funktionen för beräkning av provgruppsstorlek talar om att du behöver fler svarande hjälper vi gärna till. Berätta om populationen, så hittar vi rätt personer för enkäten. Med SurveyMonkey Audience som har miljontals kvalificerade svarande, är det enkelt att få enkätsvar från människor runt om i världen på ett ögonblick.

Enkätmallar för kundnöjdhet

Spara tid och få bra idéer med en av våra kostnadsfria enkätmallar för kundnöjdhet. Få den feedback du behöver redan idag.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Läs hur Box förstärker sitt team med kunddata

Upptäck hur Box använder SurveyMonkey för att få en heltäckande bild av kundresan och till att samla in feedback på ett och samma ställe.

Lyft ert varumärke med berättelser och omdömen från kunder

Samla in berättelser och omdömen från kunder och omvandla dem till fallstudier, rekommendationer och recensioner som lyfter försäljningen och marknadsföringen.

Utnyttja SurveyMonkey Audience, vår globala enkätpanel med verkliga människor som är villiga att dela med sig av sina synpunkter.