Är du nyfiken på hur man beräknar provgruppsstorlek? Använd vår beräkning av gruppstorlek för smidiga resultat och till att ta reda på mer om hur SurveyMonkey kan hjälpa dig att nå önskad målgrupp.

Hur många personer behöver besvara din enkät? Även om du är statistiker kan det vara svårt att fastställa en provgruppsstorlek för enkäten.

Vill du veta hur du räknar ut det? Det är enkelt med vår funktion för beräkning av provgruppsstorlek. Här hittar du allt du behöver veta för att få rätt antal svar på enkäten.

Det totala antal personer vars åsikter eller beteende provgruppen kommer att representera.
Sannolikheten för att provgruppen korrekt speglar den totala populationens åsikter/beteenden. Branschstandarden är 95 %.
Det intervall (mätt i procent) med vilket svaren från din population kan avvika från provgruppens.

0

Provgruppsstorlek är det antal slutförda svar enkäten får. Det kallas så för att det bara representerar en del av den grupp med personer (eller målgrupp) vars åsikter eller beteende du är intresserad av. Ett slumpmässigt urval är en typ av provgrupp, där de svarande väljs ut helt slumpartat från hela populationen.

Med den här definitionen i åtanke tittar vi lite närmare på följande:

  • Olika sätt att tolka resultatet av provgruppen på
  • Formeln för hur man beräknar provgruppsstorlek
  • Skälen till att en lämplig provgruppsstorlek för enkäter är viktig
  • Hur vikten av provgruppsstorlek varierar beroende på enkättyp

Här beskrivs tre viktiga termer som du behöver förstå för att beräkna provgruppsstorleken och sätta den i dess rätta sammanhang:

Populationsstorlek: Det totala antalet personer i den grupp ni vill undersöka. Om du ska fråga en slumpmässig provgrupp i USA så är populationsstorleken cirka 317 miljoner. Om du undersöker det egna företaget så är populationsstorleken det totala antalet anställda.

Cirkel med blå prickar inkapslat i grått, mot en bakgrund som är tudelat blå och grå

Skicka enkäten till en stor eller liten grupp människor med vår Audience-panel online.

Felmarginal: Ett procenttal som talar om i vilken utsträckning ni kan förvänta er att enkätresultatet speglar åsikterna hos den övergripande populationen. Ju mindre felmarginal, desto närmare ett exakt svar med angiven konfidensnivå är ni.

Konfidensnivå för provgrupp: Ett procenttal som visar hur säker du kan vara på att populationen skulle välja ett svar i ett visst intervall. En konfidensnivå på 95 % anger till exempel att du kan vara 95 % säker på att resultatet är mellan x och y.

Om du vill räkna ut felmarginalen kan du prova vår funktion för beräkning av felmarginal.

Undrar du hur du ska beräkna provgruppsstorleken? Om du vill göra det för hand kan du använda den här formeln:

Formel för provgruppsstorlek

N = populationsstorlek • e = felmarginal (procenttal i decimalformat) • z = z-poäng

Z-poängen är antalet standardavvikelser som en viss andel är från medelvärdet. Använd tabellen nedan för att hitta rätt z-poäng:

Önskad konfidensnivåz-poäng
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58
  • Om du vill ha en mindre felmarginal behöver du en större provgruppsstorlek om populationen är densamma.
  • Ju högre konfidensnivå du vill ha för provgruppen, desto större måste provgruppsstorleken vara.

I allmänhet gäller att ju större provgruppsstorlek, desto mer statistiskt signifikant är den, vilket betyder att det är mindre risk för att resultatet är en tillfällighet.

Vill du beräkna statistisk signifikans? Kolla in vår beräkningsfunktion för A/B-tester.

Men du kanske undrar om en statistiskt signifikant provgruppsstorlek är viktig eller inte. Sanningen är att det beror på. Du kan få värdefulla svar i en enkät utan att ha en provgruppsstorlek som representerar den allmänna populationen. Kundfeedback är en sådan enkät, oavsett om du har en statistiskt signifikant provgruppsstorlek eller inte. Det är alltid nyttigt att höra vad kunderna har att säga för att kunna förbättra verksamheten.

Å andra sidan måste man i politiska enkäter vara mycket noga att ha rätt provgruppsstorlek, så att den korrekt speglar hela populationen. Nedan beskrivs några specifika användningsexempel som kan hjälpa dig att avgöra om en statistiskt signifikant provgruppsstorlek är viktig eller inte.

Värdet har ökatVärdet har minskat
PopulationsstorlekNoggrannhet minskarNoggrannhet ökar
ProvgruppsstorlekNoggrannhet ökarNoggrannhet minskar
KonfidensnivåNoggrannhet ökarNoggrannhet minskar
FelmarginalNoggrannhet minskarNoggrannhet ökar

Jobbar du med en enkät om medarbetartillfredsställelse? Alla personalenkäter ger viktig feedback om vad de anställda tycker om arbetsmiljön på företaget. Med en statistiskt signifikant provgruppsstorlek får ni en mer heltäckande bild av personalen överlag. Men även om provgruppsstorleken inte är statistiskt signifikant är det ändå viktigt att genomföra enkäten. Personalenkäter ger er viktig information om hur ni bör förbättra arbetsplatsen.

Som redan nämnts behöver enkäter om kundnöjdhet inte ha en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Det är förstås viktigt att svaren är korrekta och speglar kundernas åsikter, men ni bör ändå granska alla svar i en enkät om kundnöjdhet noga. Alla synpunkter, positiva såväl som negativa, är viktiga.

Om ni genomför en marknadsundersökning som ger er mer information om kunderna och er målmarknad, kan det göra stor skillnad om ni har en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Då hittar ni enklare insikter om den övergripande målmarknaden och får också den mest korrekta informationen.

När det gäller utbildningsenkäter rekommenderar vi att ni använder en statistiskt signifikant provgruppsstorlek som representerar populationen. Om ni funderar på att genomföra förändringar som bygger på feedback från studenterna, om exempelvis institutionen eller lärarna, får ni med en statistiskt signifikant provgruppsstorlek svar som hjälper er att förbättra verksamheten. Om ni vill få synpunkter från eleverna bara för att få höra vad de tycker i allmänhet (och inte för att förändra verksamheten) så är det kanske inte nödvändigt att ha en statistiskt signifikant provgruppsstorlek.

För vårdenkäter är det enklare att få veta vilka hälsofrågor som är viktigast för patienterna om ni har en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Det kan också vara lättare att dra slutsatser när det gäller medicinsk forskning. Men om ni använder vårdenkäter för att höra hur nöjda patienterna är eller för att fråga dem om regelbunden vård de får är kanske en statistiskt signifikant provgruppsstorlek mindre viktig. Ni kan ändå få värdefull information av enskilda patienter om deras behov och erfarenheter.

Ibland kanske du vill skicka en enkät till vänner, medarbetare, familjen eller någon annan grupp människor. I så fall beror det på vad du vill få ut av enkäten. Om du vill använda resultatet som bevis är det viktigt med en statistiskt signifikant provgruppsstorlek. Om inte, och du bara använder SurveyMonkey för skojs skull, gör det inget att du bara skickar enkäten till ett fåtal personer.

Gissa inte hur många personer som behöver besvara enkäten och fastna inte i sannolikhetsurval eller spridningsmodeller för sannolikhet – använd vår funktion för beräkning av provgruppsstorlek. Bekanta dig med begrepp som snedvridning, provgruppsstorlek och statistiskt signifikant provgruppsstorlek och ta reda på hur du får fler svar. Snart har du allt du behöver för att få bättre data i enkäten.

Om funktionen för beräkning av provgruppsstorlek talar om att du behöver fler svarande hjälper vi gärna till. Berätta om populationen, så hittar vi rätt personer för enkäten. Med SurveyMonkey Audience som har miljontals kvalificerade svarande, är det enkelt att få enkätsvar från människor runt om i världen på ett ögonblick.

SurveyMonkey ger dig en rad verktyg för att skapa och optimera enkäter för relevanta och användbara svar.