63%の人が、製品/サービスを利用する際にその会社のプライバシーとセキュリティの実績を考慮しています。

リーガルサイドバー統計

SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023

På den här sidan beskrivs våra erbjudanden för internationella datacenter, där kunderna kan välja lagringsplats för specifika typer av data.

Kunder hos Apply och SurveyMonkey kan välja att lagra vissa typer av data i vårt datacenter i Kanada, och kunder hos SurveyMonkey och GetFeedback Direct kan välja att lagra vissa typer av data i vårt datacenter i Europeiska unionen, enligt vad som anges nedan och i ditt SurveyMonkey-avtal.

Kunder som använder det internationella datacentret bör vara medvetna om att data kan komma att hämtas utanför datacentrets geografiska plats för att implementera, underhålla, reparera, felsöka eller uppgradera tjänsterna. De verktyg vi använder för att upptäcka missbruk av våra tjänster genom spam eller nätfiske finns t.ex. i USA. Vi tillhandahåller även kundsupport och faktureringssupport från personal på våra kontor i USA, Kanada, Europa och Australien, och vår personal kan få tillgång till ditt konto för att hjälpa dig om du kontaktar våra supportteam (och inte har valt bort kundsupport). Om du väljer att ansluta appar från tredje part till ditt konto kan dessa tredje parter dessutom överföra personuppgifter utanför SurveyMonkeys angivna datalagringsregion för att kunna tillhandahålla sina tjänster till dig. Innan du ansluter appar från tredje part ansvarar du för att säkerställa att appens datapraxis uppfyller dina krav på datastatus.

Gör så här för att kontrollera i vilket datacenter ditt konto är lagrat:
1. Logga in på ditt konto och gå till sidan "Mitt konto", eller
2. Kontrollera webbadressen när du loggar in på ditt konto. Exempelvis kommer SurveyMonkey-kunder som använder det europeiska datacentret att se en kontodomän som börjar med https://eu.surveymonkey.com eller
3. Kontakta kundtjänsten.

Apply-kunder som har öppnat konto hos oss före 2017, SurveyMonkey-kunder som har öppnat konto hos oss före 2019 och Getfeedback Direct-kunder som har öppnat konto hos oss före 2023 kan inte lagra frågor och svar på sina undersökningar i Kanada eller EU, och vi kan inte migrera deras redan befintliga frågor och svar på undersökningar till datacentren i Kanada eller EU.

För kunder som använder det europeiska datacentret lagras kontoinformation som inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer och IP-adress), faktureringsuppgifter och metadata om kontot i molnlagringen i vårt europeiska datacenter. För SurveyMonkey-användare kommer enkätfrågor och -svar från enkätdeltagare att lagras i våra molnlagringslösningar i det europeiska datacentret. Andra uppgifter om dina konton, t.ex. användar-ID, kontaktuppgifter för fakturering, användarnamn och icke-personliga uppgifter om kontot (t.ex. antal platser, paket-ID, information om kontofunktioner och aktiviteter på kontot, t.ex. enkätstatus) kommer också att lagras i USA för att vi ska kunna ta fram rapporter och underlätta kundkontohantering.

Som standard använder alla Apply-kunder vårt kanadensiska datacenter, med undantag för Apply-kunder baserade i USA som öppnar konton efter den 15 juni 2023, vilka som standard kommer att lagras i vårt amerikanska datacenter. Om du är en ny Apply-kund och vill välja att lagra dina uppgifter på en annan plats ska du tala med din Kontoansvarige.

För SurveyMonkey- och Apply-kunder som använder vårt kanadensiska datacenter lagras dina frågor och svar för enkäter/ansökningar i våra molnlagringslösningar på det kanadensiska datacentret. All annan kontoinformation, t.ex. inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer och IP-adress), faktureringsuppgifter och metadata för kontot kommer även fortsättningsvis att lagras i USA.

Vi utnyttjar Amazon Web Services-plattformen och dess många tillgänglighetszoner inom de olika regionerna. Det innebär att vi replikerar kunddata i  flera tillgänglighetszoner - men behåller dina data inom de AWS-regioner där våra datacenter finns. På så sätt kan vi upprätthålla kontinuiteten i verksamheten och följa vår stränga katastrofberedskapsplan.