Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SENASTE UPPDATERING: 15 februari 2024

På den här sidan beskrivs våra erbjudanden för internationella datacenter, där kunderna kan välja lagringsplats för specifika typer av data.

Kunder hos Apply och SurveyMonkey kan välja att lagra vissa typer av data i vårt datacenter i Kanada, och kunder hos SurveyMonkey och GetFeedback kan välja att lagra vissa typer av data i vårt datacenter i Europeiska unionen, enligt vad som anges nedan och i ditt SurveyMonkey-avtal.

Kunder som använder det internationella datacentret bör vara medvetna om att data kan komma att hämtas utanför datacentrets geografiska plats för att implementera, underhålla, reparera, felsöka eller uppgradera tjänsterna. De verktyg vi använder för att upptäcka missbruk av våra tjänster genom spam eller nätfiske finns t.ex. i USA. Vi tillhandahåller även kundsupport och faktureringssupport från personal på våra kontor i USA, Kanada, Europa och Australien, och vår personal kan få tillgång till ditt konto för att hjälpa dig om du kontaktar våra supportteam (och inte har valt bort kundsupport) samt för att kommunicera med Huvudadministratören för ett konto beträffande allmän kontoadministration (till exempel meddelanden relaterade till avbrott, överskridelseavgifter eller operativa förändringar). Om du väljer att ansluta appar från tredje part till ditt konto kan dessa tredje parter dessutom överföra personuppgifter utanför SurveyMonkeys angivna datalagringsregion för att kunna tillhandahålla sina tjänster till dig. Innan du ansluter appar från tredje part ansvarar du för att säkerställa att appens datapraxis uppfyller dina krav på datastatus.

Gör så här för att kontrollera i vilket datacenter ditt konto är lagrat:
1. Logga in på ditt konto och gå till sidan ”Mitt konto”, eller
2. Kontrollera webbadressen när du loggar in på ditt konto. Exempelvis kommer SurveyMonkey-kunder som använder det europeiska datacentret att se en kontodomän som börjar med https://eu.surveymonkey.com eller
3. Kontakta kundrelationsansvarig.

Apply-kunder som har öppnat konto hos oss före 2017, SurveyMonkey-kunder som har öppnat konto hos oss före 2019 och Getfeedback Direct-kunder som har öppnat konto hos oss före 2023 kan inte lagra frågor och svar på sina undersökningar i Kanada eller EU, och vi kan inte migrera deras redan befintliga frågor och svar på undersökningar till datacentren i Kanada eller EU.

För kunder som använder det europeiska datacentret lagras kontoinformation som inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer och IP-adress), faktureringsuppgifter och metadata om kontot i molnlagringen i vårt europeiska datacenter. För SurveyMonkey-användare kommer endast enkätfrågor och -svar från enkätdeltagare att lagras i våra molnlagringslösningar i det europeiska datacentret.

Andra uppgifter om dina konton (inklusive personuppgifter om kontoinnehavare), t.ex. användar-ID, kontaktuppgifter för fakturering, användarnamn och icke-personliga uppgifter om kontot (t.ex. antal platser, paket-ID, information om kontofunktioner och aktiviteter på kontot, status för enkätens genomförande, frågetyp och frågor) lagras också i USA för att vi ska kunna ta fram rapporter, genomföra analyser, kontakta dig och underlätta hanteringen av kundkonton. Mer information om hur personuppgifter behandlas i USA och Europa finns i vårt Sekretessmeddelande.

Dessutom kan avidentifierade svarsuppgifter överföras till USA i syfte att underlätta produktutveckling och -förbättring samt för buggfixning och övervakning av tjänster. 

Som standard använder alla Apply-kunder vårt kanadensiska datacenter, med undantag för Apply-kunder baserade i USA som öppnar konton efter den 15 juni 2023, vilka som standard kommer att lagras i vårt amerikanska datacenter. Om du är en ny Apply-kund och vill välja att lagra dina uppgifter på en annan plats ska du tala med din Kontoansvarige.

För SurveyMonkey- och Apply-kunder som använder vårt kanadensiska datacenter lagras dina frågor och svar för enkäter/ansökningar i våra molnlagringslösningar på det kanadensiska datacentret. All annan kontoinformation, t.ex. inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer och IP-adress), faktureringsuppgifter och metadata för kontot kommer även fortsättningsvis att lagras i USA.

Dessutom kan avidentifierade svarsuppgifter överföras till USA i syfte att underlätta produktutveckling och -förbättring samt för buggfixning och övervakning av tjänster.

Vi utnyttjar Amazon Web Services-plattformen och dess många tillgänglighetszoner inom de olika regionerna. Det innebär att vi replikerar kunddata i flera tillgänglighetszoner, men behåller dina data inom de AWS-regioner där våra datacenter finns. På så sätt kan vi upprätthålla kontinuiteten i verksamheten och följa vår stränga katastrofberedskapsplan.