63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SENAST UPPDATERAD: 1 JULI 2021

Boende i Kalifornien: Gå till vårt tillägg till sekretessmeddelande för Kalifornien för mer information om våra sekretessrutiner.

Detta sekretessmeddelande gäller endast enkäter som utförs av och formulär som skapats av Momentive (eller av tredje part å våra vägnar) och som innehåller en länk till detta sekretessmeddelande. Det gäller inte för data som samlas in av tredje part som inte samlas in å Momentives vägnar eller enligt våra anvisningar.

 • Om du befinner dig i USA ansvarar Momentive Inc. för dina svar.
 • Om du befinner dig utanför USA ansvarar Momentive Europe UC för att lagra dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Momentive samlar in personuppgifter från dig om du väljer att delta i en enkät eller skicka in ett formulär.

Momentive samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Dina svar på enkätfrågor och formulärfält
 • Din IP-adress
 • Datum och tid när du genomförde enkäten eller skickade in formuläret
 • Kontaktuppgifter som du anger, till exempel din e-postadress
 • Cookies, till exempel övervakningscookies.

Vi samlar in information om hur du interagerar med våra webbplatser, enkäter och formulär med hjälp av cookies. Om du har kommit till en av våra undersökningsenkäter via vår slutsida (den sida du kommer till i slutet av en enkät) har du kanske också interagerat med en cookie-banner (beroende på var du befinner dig). Du kan välja att ta bort eller inaktivera cookies i webbläsaren. Tänk på att detta kan påverka enkätupplevelsen negativt.

Dina enkätsvar kan användas av Momentive i forskningssyfte och/eller för kommersiella ändamål. Momentive kan använda den insamlade informationen för att administrera enkäten och för att förbättra framtida enkäter, till exempel genom att titta på trender för hur grupper på specifika platser svarar på vissa frågor. Momentive kan också använda dina personuppgifter för andra ändamål om du har gett ditt samtycke till detta, till exempel för att kontakta dig rörande deltagande i framtida enkäter.

Du behöver inte genomföra en enkät eller skicka in ett formulär. Men om du genomför en enkät eller skickar in ett formulär samtycker du till att Momentive samlar in och använder din information för de legitima intressen och ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Vi kan till exempel använda dina personuppgifter för att administrera enkäten eller formuläret och för att förbättra framtida enkäter och formulär. Vi analyserar också samlade trender, enkät- och formulärresultat både för våra egna syften och av kommersiella skäl.

Vi kan anlita betrodda tredjepartsagenter för att hjälpa oss att genomföra undersökningar. I dessa fall har vi specifika villkor rörande dataskydd och konfidentialitet för dessa agenter för att se till att de skyddar dina personliga data i lika hög grad som Momentive gör. Vi kan också dela dina enkät- och formulärsvar med tredje parter, till exempel medieföretag, finansiella tjänster eller marknadsundersökningsföretag. Förutom när du uttryckligen ger oss tillåtelse att dela din identifierbara information med tredje parter – till exempel när du samtycker till att vi delar dina kontaktuppgifter med en av dessa tredje parter eller när du anger identifierbar information i ett enkätsvar (t.ex. anger ditt namn eller din e-postadress när du svarar på en enkät) – delar vi inte information som identifierar dig, till exempel ditt namn eller din e-postadress. Även när du uttryckligen ger oss tillåtelse att dela din identifierbara information med tredje parter får dessa parter enligt kontrakt med Momentive inte dela dina uppgifter med andra tredje parter.

Momentive kan lämna ut de personuppgifter du tillhandahåller till sina närstående företag.

Momentive kan lämna ut dina personuppgifter i följande situationer:

 • För att följa lagen eller agera på rättsliga processer eller laglig begäran, bland annat från brottsbekämpande myndigheter och statliga myndigheter.
 • För att skydda Momentives rättigheter eller egendom, eller våra kunders rättigheter och egendom, bland annat för att bekämpa bedrägeri eller skydda Momentives intressen, eller för att genomdriva villkoren som styr din användning av tjänsterna.
 • Som del av en företagstransaktion, till exempel en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.
 • När Momentive i god tro anser att åtkomst eller utlämnande är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten hos Momentives medarbetare, Momentives kunder eller allmänheten.

Momentive kan publicera vår analys av enkät- och formulärsvar och resultaten av våra undersökningar. Sådana publikationer kommer inte att innehålla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan lagras och/eller bearbetas i USA eller i något annat land där Momentive eller dess närstående företag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer har kontor eller anläggningar.

Vi ingår standardmässiga avtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen med våra internationella koncernföretag för att säkerställa säker överföring av dina personuppgifter. Vårt moderbolag, Momentive Inc., deltar i och är certifierat i EU-US Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework (du kan se vår certifiering genom att besöka USA:s Department of Commerce Privacy Shield-lista).

Vi lagrar endast uppgifter om dig under den period som behövs för att få värdefulla insikter från dessa uppgifter och för att genomföra de typer av verksamheter som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Som regel lagrar vi inte dina personuppgifter i mer än två år från det senaste datum du svarade på en enkät eller skickade in ett formulär – såvida vi inte har ett lagligt skäl som kräver att vi lagrar dem längre.

| Momentive hjälper dig gärna att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Tänk på att undersökningsenkäter vanligtvis samlar in begränsade personuppgifter. Om det inte finns tillräckliga data för att identifiera ditt unika svar kanske vi inte kan slutföra begäran.

Du kan när som helst kontakta oss för att

 • få reda på vilken typ av uppgifter Momentive har om dig samt vad vi gör med de uppgifterna
 • få en kopia av de personuppgifter som Momentive har om dig
 • be Momentive uppdatera eller göra rättelser av inkorrekta personuppgifter
 • erhålla en kopia av uppgifterna du har gett oss i ett format som gör det enkelt för dig att överlämna uppgifterna till en annan organisation
 • ta tillbaka ditt samtycke till att Momentive använder dina personuppgifter, och be att dina uppgifter raderas (observera att om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte vår användning av dina personuppgifter innan du meddelade oss om att du inte längre samtycker)
 • hindra Momentive från att använda dina personuppgifter om du tror att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller att vår användning av dina uppgifter är olaglig.

Om du är konsument i Kalifornien, gå till vårt tillägg till sekretessmeddelande för Kalifornien för mer information om vår användning av dina personuppgifter.

Om du har allmänna frågor om Momentives sekretessmeddelande eller vill lämna feedback kan du kontakta oss via vanlig post eller här.

I USA:

Momentive Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, California 94403
USA

Utanför USA:

Attn: Data Protection Officer
Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Road, Ballsbridge,
Dublin 4, Irland

Om du är baserad i Europa och är missnöjd med ett svar du får av oss eller om du vill invända mot det sätt vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till dataskyddskommissionären (Office of the Data Protection Commissioner) på Irland. De kan kontaktas via e-post på info@dataprotection.ie.

Momentive kan ibland uppdatera detta sekretessmeddelande baserat på feedback från kunder och ändringar i verksamheten eller i syfte att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. När Momentive gör en sådan uppdatering, kommer Momentive att revidera datumet under ”Senaste uppdatering” överst i detta sekretessmeddelande. Om det görs betydande ändringar i detta sekretessmeddelande beträffande hur Momentive kommer att hantera dina personuppgifter, kommer Momentive att underrätta dig antingen genom att på ett tydligt sätt lägga upp ett meddelande om detta innan ändringen träder i kraft eller genom att skicka meddelande om ändringen direkt till dig när det är möjligt.