Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023

Boende i USA: Gå till vårt regionspecifika sekretessmeddelande för mer information om de av våra sekretessrutiner som gäller dig.

Detta sekretessmeddelande gäller endast enkäter som utförs av och formulär som skapats av SurveyMonkey (eller av tredje part å våra vägnar) och som innehåller en länk till detta sekretessmeddelande. Sådana enkäter och formulär är avsedda för och får endast fyllas i av vuxna över 18 år i USA. Detta sekretessmeddelande gäller inte för data som samlas in av tredje part som inte samlas in å SurveyMonkeys vägnar eller enligt våra anvisningar.

 • Om du befinner dig i USA ansvarar SurveyMonkey Inc. för dina svar.
 • Om du befinner dig utanför USA ansvarar SurveyMonkey Europe UC för att lagra dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

SurveyMonkey samlar in personuppgifter från dig om du väljer att delta i en enkät eller skicka in ett formulär.

SurveyMonkey samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Dina svar på enkätfrågor och formulärfält.
 • Kontaktuppgifter som du anger, till exempel ditt namn och din e-postadress.
 • Enhets- och webbläsardata: Vi samlar in information från enheten och programmet du använder för att komma åt våra tjänster. Enhetsdata betyder främst din IP-adress, version av operativsystemet, enhetstyp, enhets-ID/MAC-adress, system- och prestandainformation samt webbläsartyp. Om du använder en mobilenhet samlar vi även in enhetens UUID (universella, unika identitetsbeteckning).
 • Användningsinformation: Vi samlar in användningsinformation om huruvida du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Det inbegriper vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför dessa åtgärder, vilken språkpreferens du har, vad du köper osv.
 • Loggdata: Liksom många av dagens webbplatser sparar våra webbservrar loggfiler som spelar in data varje gång en enhet kommer åt de servrarna. Loggfilerna innehåller data beträffande typen av åtkomst, inklusive användarnas IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), versioner av operativsystemet, typen av enhet samt tidsstämplar.
 • Information om hänvisande sidor: Om du kommer till en SurveyMonkey-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.  
 • Information från sidtaggar: Vi använder första och tredje parts cookie- och spårningstjänster som använder cookies och sidtaggar (kallas även för webb-beacon) för att samla in data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik.  Det finns mer information om cookies nedan i vårt cookiemeddelande. Du kan välja att ta bort eller inaktivera cookies i din webbläsare. Observera att om du gör detta kan det påverka enkätupplevelsen.

Dina enkät- och formulärsvar används av SurveyMonkey i undersökningssyfte och för kommersiella ändamål. SurveyMonkey kan använda den insamlade informationen för att administrera enkäten eller formuläret och för att förbättra framtida enkäter och formulär, till exempel genom att titta på trender för hur grupper på specifika platser svarar på vissa frågor. SurveyMonkey kan också använda dina personuppgifter för andra ändamål om du har gett ditt samtycke till detta, till exempel för att kontakta dig rörande deltagande i framtida undersökningar.

Du behöver inte genomföra en enkät eller skicka in ett formulär. Men om du genomför en enkät eller skickar in ett formulär samtycker du till att SurveyMonkey samlar in och använder din information för de legitima intressen och ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Vi kan till exempel använda dina personuppgifter för att administrera enkäten eller formuläret och för att förbättra framtida enkäter och formulär. Vi analyserar också samlade trender, enkät- och formulärresultat både för våra egna syften och av kommersiella skäl.

Vi kan anlita betrodda tredjepartsagenter för att hjälpa oss att genomföra undersökningar. I dessa fall har vi specifika villkor rörande dataskydd och konfidentialitet för dessa agenter för att se till att de skyddar dina personliga data i lika hög grad som SurveyMonkey gör. Vi kan också dela dina enkät- och formulärsvar med tredje parter, till exempel medieföretag, finansiella tjänster eller marknadsundersökningsföretag. Förutom när du uttryckligen ger oss tillåtelse att dela din identifierbara information med tredje parter – till exempel när du samtycker till att vi delar dina kontaktuppgifter med en av dessa tredje parter eller när du anger identifierbar information i ett enkätsvar (t.ex. anger ditt namn eller din e-postadress när du svarar på en enkät) – delar vi inte information som identifierar dig, till exempel ditt namn eller din e-postadress. Även när du uttryckligen ger oss tillåtelse att dela din identifierbara information med tredje parter får dessa parter enligt kontrakt med SurveyMonkey inte dela dina uppgifter med andra tredje parter.

SurveyMonkey kan lämna ut de personuppgifter du tillhandahåller till sina närstående företag.

SurveyMonkey kan lämna ut dina personuppgifter i följande situationer:

 • För att följa lagen eller agera på rättsliga processer eller laglig begäran, bland annat från brottsbekämpande myndigheter och statliga myndigheter.
 • För att skydda SurveyMonkeys rättigheter eller egendom, eller våra kunders rättigheter och egendom, bland annat för att bekämpa bedrägeri eller skydda SurveyMonkeys intressen, eller för att genomdriva villkoren som styr din användning av tjänsterna.
 • Som del av en företagstransaktion, till exempel en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.
 • När SurveyMonkey i god tro anser att åtkomst eller utlämnande är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten hos SurveyMonkeys medarbetare, SurveyMonkeys kunder eller allmänheten.

SurveyMonkey kan publicera vår analys av enkät- och formulärsvar och resultaten av våra undersökningar. Sådana publikationer kommer inte att innehålla dina personuppgifter. Om data har avidentifierats åtar vi oss att förhindra att de åter kan identifieras i framtiden.

Din information och data kan komma att hanteras och överföras eller utlämnas i USA och i länder där våra dotterbolag är baserade och där våra tjänstleverantörer är baserade eller har servrar. En lista över dessa platser finns i vårt EU-meddelande om dataöverföring. Vi ser till att mottagaren av dina personuppgifter erbjuder en tillräcklig skyddsnivå, till exempel genom att ingå lämpliga back-to-back-avtal med standardavtalsklausuler eller andra överföringsmekanismer såsom godkänts av Europeiska kommissionen eller relevant dataskyddsmyndighet.

Vi lagrar endast uppgifter om dig under den period som behövs för att få värdefulla insikter från dessa uppgifter och för att genomföra de typer av verksamheter som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Som regel lagrar vi inte dina personuppgifter i mer än två år från det senaste datum du svarade på en enkät eller skickade in ett formulär – såvida vi inte har ett lagligt skäl som kräver att vi lagrar dem längre.

SurveyMonkey hjälper dig gärna att utöva dina rättigheter under gällande dataskyddsbestämmelser. Tänk på att undersökningsenkäter vanligtvis samlar in begränsade personuppgifter. Om det inte finns tillräckliga data för att identifiera ditt unika svar kanske vi inte kan slutföra begäran.

Du kan när som helst kontakta oss för att

 • få reda på vilken typ av uppgifter SurveyMonkey har om dig samt vad vi gör med de uppgifterna
 • få en kopia av de personuppgifter som SurveyMonkey har om dig
 • be SurveyMonkey uppdatera eller göra rättelser av inkorrekta personuppgifter
 • erhålla en kopia av uppgifterna du har gett oss i ett format som gör det enkelt för dig att överlämna uppgifterna till en annan organisation
 • ta tillbaka ditt samtycke till att SurveyMonkey använder dina personuppgifter, och be att dina uppgifter raderas (observera att om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte vår användning av dina personuppgifter innan du meddelade oss om att du inte längre samtycker)
 • hindra SurveyMonkey från att använda dina personuppgifter om du tror att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller att vår användning av dina uppgifter är olaglig.

Om du är bosatt i USA, gå till vårt regionspecifika sekretessmeddelande för mer information om vår användning av dina personuppgifter.

Om du har allmänna frågor om SurveyMonkeys sekretessmeddelande eller vill lämna feedback kan du kontakta oss via vanlig post eller här.

I USA:

SurveyMonkey Inc.
910 Park Pl, Suite 300
San Mateo, California 94403
USA

Utanför USA:

Attn: Data Protection Officer
SurveyMonkey Europe UC
Ella House, Suite 40.4
40 Merrion Square East
Dublin 2
D02 NP96
Irland

Om du är baserad i Europa och är missnöjd med ett svar du får av oss eller om du vill invända mot det sätt vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till dataskyddskommissionären (Office of the Data Protection Commissioner) på Irland. De kan kontaktas via e-post på info@dataprotection.ie.

SurveyMonkey kan ibland uppdatera detta sekretessmeddelande baserat på feedback från kunder och ändringar i verksamheten eller i syfte att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. När SurveyMonkey gör en sådan uppdatering, kommer SurveyMonkey att revidera datumet under ”Senaste uppdatering” överst i detta sekretessmeddelande. Om det görs betydande ändringar i detta sekretessmeddelande beträffande hur SurveyMonkey kommer att hantera dina personuppgifter, kommer SurveyMonkey att underrätta dig antingen genom att på ett tydligt sätt lägga upp ett meddelande om detta innan ändringen träder i kraft eller genom att skicka meddelande om ändringen direkt till dig när det är möjligt.