Produkter och tjänster från Momentive och dess dotterbolag är tillgängliga för de kunder som godkänner dess användarvillkor. Detta dokument anger vilka villkor som gäller för de produkter och tjänster som du har köpt, i enlighet med ditt användaravtal med Momentive (användarvillkor för självbetjäningskunder eller huvudavtal för tjänster och orderdokument för företagskunder). Om du är företagskund och din produkt eller tjänst inte finns med i listan nedan kontrollerar du ditt orderdokument.