Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

10 brand metrics to track your performance

Improve your brand by tracking the right brand metrics over time. 

Branding and rebranding can be tricky. There are several factors to consider, and when your brand is ready, you need to be sure it performs to your—and your customers’—expectations. But how do you quantify your brand’s performance? What metrics best express how your brand is fulfilling its goals? The right metrics will give you a deeper understanding of how your brand is faring compared to your competitors and meeting customer needs. With that in mind, let’s take a closer look at brand metrics, along with our list of the 10 metrics you need to monitor to track your brand performance.

Data is an important driver for numerous aspects of marketing. Brand metrics are quantifiable measures of brand performance and health. And you must keep monitoring these metrics to stay on top of trends, watch for indicators that you need to make changes, and learn how your competitors are faring. 

Tracking these metrics allows you to measure the impact of your marketing strategies and campaigns. It can also provide feedback on your brand health and the effectiveness of your overall brand strategy. Simply launching your brand without tracking metrics puts you at a distinct disadvantage.

When you measure and track brand metrics, you have a quantifiable calculation of how your brand performs for your customers and against your competitors. Keeping tabs on brand metrics ensures that you can see when you are succeeding and catch any slight downward trends that may need to be acted on immediately—before they affect your brand health.

Brand metrics are also useful when you need “hard numbers” to bring to leadership. You can justify your spending on campaigns and demonstrate the value of your marketing team with a clear presentation of quantifiable data.

What should you look for in terms of brand metrics? The best metrics meet the requirements of the SMART framework. They should be strategic, market-driven, actionable, repeatable, and account for all of the touchpoints throughout the customer journey. 

Let’s take a closer look at the SMART requirements:

Strategic

The metrics you choose should be aligned with your organization’s strategic objectives and goals. Without this alignment, the metric is meaningless.

Market-driven

The metric must be measured through the lens of the market. Internal company metrics should not be measured for brand performance data. You’re looking for external metrics that measure brand performance for customers and against competitors. 

Actionable

Metrics must offer guidance for action. If no action is associated with the metric, it isn’t a valuable measure for your brand. In other words, if you measure a metric and you have no way to impact the metric if it changes, it’s not a good metric for brand performance. 

Repeatable

A metric is only valuable if it is consistent and repeatable. This helps create benchmarks and measure trends.

Touchpoints

Metrics should include all aspects and touchpoints of the customer experience. You want to understand how your customers are affected at every interaction with your brand.

If a brand metric meets all of the SMART criteria, it’s a beneficial metric for you to track.

There are three categories of brand metrics: performance, perception, and behavior. Understanding the categories will give you an insight into the metrics that fall under each one. With that knowledge, you can choose a balanced group of metrics for measuring your brand performance.

How is your brand performing relative to your business goals? Performance metrics evaluate how customers feel and think about your brand and how your brand is performing financially. 

Brand performance metrics are affected by your brand’s ability to retain existing customers and acquire new ones. They evaluate how your customers act on their perceptions of your brand. Do they return to purchase again? Become a loyal customer? Or are they subject to churn?

Financial metrics provide hard data on how your products and services are producing company revenue. How your customers feel about your brand directly impacts the financial metrics.

Measurements of performance include:

  • Revenue
  • Profit margin
  • Market share
  • Customer lifetime value
  • Brand equity

How do customers view your brand? Are they aware of you? Are you relevant to them? Understanding how your brand is perceived by your target market is another important metric.

According to recent research from Nielson, the need to drive brand awareness has never been more important. The perception of your brand directly affects how people feel about your brand—and, therefore, how they think and act. Stronger perceptions influence purchasing behaviors. This adds value to your business.

Currently, brand perception is strongly influenced by social media. Your customers are looking for product reviews, brand interaction, feedback, and other social interactions to make purchasing decisions. Your social presence impacts your brand performance, awareness, and consideration.

Your brand perceptions and associations eventually add up to your brand equity, the additional value your business achieves through having a recognizable name.

Measurements of perception include:

  • Brand awareness
  • Brand associations
  • Brand preference
  • Brand perception
  • Purchase intent

While behavior metrics can be used internally, you’ll remember that our SMART guidelines tell us that we must consider only market-driven metrics. These include