Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Fem nyckelvärden för att mäta märkeslojalitet

Så här använder ledande varumärken enkäter för att mäta och spåra varumärkeslojalitet

Varumärkeslojalitet är den viktigaste nyckeln till ett framgångsrikt varumärke.

Om företaget inte har ett lojalt kundunderlag som köper produkter då och då måste ni konkurrera med andra varumärken när det gäller faktorer som pris och bekvämlighet.

Och när kunderna väljer ert varumärke baserat på tillgängligheten eller det låga priset har varumärket blivit en enkel vara. Ni tvingas sänka priserna och fundera på nästa gimmick, och ni riskerar hela tiden att förlora kunder till någon med ett bättre erbjudande.

För att undvika den här situationen måste företaget bygga och vårda varumärkeslojalitet. Och när du ingår i ett marknadsförings- eller varumärkesteam är det viktigt att förstå varför kunderna är lojala (eller varför de inte är det) så att ni kan fatta smartare beslut om företagets varumärkesstrategi.

Varumärkeslojalitet är bara en del av företagets totala varumärkesvärde, vilket är varumärkets totala tyngd baserat på kundernas positiva eller negativa kunskap, uppfattning och erfarenhet av varumärket.

Definition av varumärkeslojalitet: När kunderna har möjlighet och goda skäl att välja ett annat varumärke och ändå väljer ditt – ja, då handlar det om varumärkeslojalitet.

Även om det finns andra faktorer som bidrar till varumärkesvärdet, som varumärkesmedvetenhet och varumärkesattribut, så är varumärkeslojalitet otroligt viktigt, eftersom det är ett mått på hur troligt det är att kunderna återkommer och handlar igen.

Det bästa sättet att mäta varumärkeslojalitet är med hjälp av enkäter. När du samlar in synpunkter från kunder i dina målgrupper (särskilt de som har handlat hos er tidigare) kan du utvärdera hur bra varumärket är på att skapa lojalitet och behålla kunder.

Enkäter är ett praktiskt verktyg för att utvärdera lojalitet baserat på fem huvudmått: kundaffinitet, förtroende, anseende, pålitlighet och identifiering.

Om du har bra mått på de här delarna av varumärket blir det enklare att identifiera konkurrensutsatta områden, utvärdera lojaliteten hos det befintliga kundunderlaget på olika marknader och förstå styrkor och svagheter hos olika produkter. Läs vidare om frågor och exempel på enkäter om varumärkeslojalitet, eller kom igång med vår enkätmall för NPS och varumärkeslojalitet.

Inledningsvis kan frågor om den övergripande kundnöjdheten hjälpa dig att förstå hur företagets produkter och tjänster generellt sett motsvarar eller (ännu bättre) överträffar kundernas förväntningar.

Du kan ställa frågor som:

 1. Hur bekvämt är det att anlita vårt företag?
 2. Jämfört med våra konkurrenter, är vår produktkvalitet bättre, sämre eller ungefär samma?
 3. Hur väl besvarar våra kundtjänstrepresentanter dina frågor?
 4. Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till andra?

När kunderna fastnar för varumärket och kommer tillbaka och handlar gång på gång – det är då varumärkeslojalitet skapas. Du behöver förstå vilka faktorer deras val grundar sig på.

Alla varumärken måste förtjäna och behålla kundernas förtroende för att de ska förbli lojala, men förtroendet är särskilt viktigt om företaget hanterar känslig information (till exempel banker, webbutiker eller vårdbolag).

Om företaget hanterar känslig information utvärderar du hur stort förtroende kunderna har för ert varumärke. Ställ frågor som:

 1. Litar du på vårt varumärke?
 2. Varför litar du på oss?
 3. Vad ska vi göra för att du ska ha fortsatt förtroende för oss?

Använd svaren på frågor om förtroende för att utveckla de produkter ni erbjuder och utforma ert budskap i enlighet med detta.

Varumärkesanseende eller goodwill är kundens respekt för och dragning till ett visst varumärke. Det ska inte förväxlas med varumärkesmedvetenhet, som anger hur väl konsumenter känner till ett varumärke. Ett varumärke kan vara mycket välkänt, vilket är bra, men samtidigt inte ha något gott anseende, vilket är dåligt. Varumärkets anseende handlar om välvilligheten gentemot varumärket.

Du kan använda ett antal frågor för att skilja på varumärkesmedvetenhet och varumärkesanseende:

 1. Har du hört talas om vårt varumärke tidigare? (medvetenhet)
 2. Hur väl känner du till vårt varumärke? (medvetenhet)
 3. Hur positivt ser du på vårt varumärke? (anseende)
 4. Föredrar du vårt varumärke framför våra konkurrenters? (anseende)

Kundens uppfattade varumärkeskvalitet är deras åsikt om förmågan hos en viss produkt, en viss tjänst eller ett visst varumärke att uppfylla deras önskemål:

 1. Hur pålitligt tycker du vårt varumärke är?
 2. Hur skulle du betygsätta kvaliteten på vår produkt?

Ett närliggande begrepp är uppfattat värde, vilket är kundens åsikt om produktens värde för just henne/honom.

En person kan till exempel se Tesla Motors som ett varumärke som producerar innovativa och snygga elfordon, och de uppfattar därför kvaliteten som ganska hög. Om samma person däremot tycker att priset är lite för högt kan det uppfattade värdet vara lågt för den personen.

Du kan mäta det uppfattade värdet med följande enkätfrågor om varumärkeslojalitet:

 1. Hur värdefullt är [varumärke eller produkt] för dig?
 2. Hur troligt är det att du byter till ett annat märke om det andra märket säljs på ett ställe som är mer lättillgängligt för dig?
 3. Hur troligt är det att du byter till ett annat märke om det andra märket är billigare?

Det är viktigt att veta hur lojala kunderna är mot ditt varumärke, men lika viktigt är att utföra en djupare analys för att förstå vad lojaliteten grundar sig på. Läs mer om hur du hanterar och stärker ditt varumärke på vår sida med information om varumärkesidentitet och få tillgång till expertcertifierade mallar för varumärkesenkäter.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.