Enkätmall för utvärderingar av utbildning

8

frågor

4 400+

användningstillfällen

2 min

att slutföra

Osäker på värdet hos dina utbildningsprogram? Enkätmallen för utvärdering av utbildningar kan hjälpa dig att ta fram exakt de delar av utbildningen som är mest effektiva och var det finns saker att förbättra. Den är väldigt enkel att använda, och enkäten gör det lätt att förstå var utbildningen eventuellt fallerar, var den är överflödig och om personalen tycker att den är bra eller inte. Det gör att du kan fatta välgrundade beslut om hur du kan ändra utbildningarna framöver.

De anställda är som mest nöjda och framgångsrika när de känner att de har stöd. De vill veta att ledningen lyssnar på dem och att de lägger arbetstiden på uppgifter av värde. Se till att de utbildningsprogram du erbjuder verkligen hjälper dem att utvecklas och att programmen är värda den tid och de resurser företaget lägger på dem.

Bläddra bland fler enkätmallar

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Bläddra bland fler mallar

  Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet