SurveyMonkey Genius®, som drivs av AI och maskininlärning, hjälper dig att skapa bättre enkäter, samla in svar av högre kvalitet och få insikter snabbare.

Varför är vår AI-teknologi så kraftfull? Därför att vi i snart 25 år har samlat in data om enkätstrukturer, innehåll i frågor och de svarandes beteenden. Det innebär bättre och mer användbara rekommendationer – baserat på branschledande expertis.

frågor har besvarats med SurveyMonkey

dagliga enkät-
svar

dagliga förslag från AI

Behöver du skicka ut en enkät men vet inte vad du ska börja med? Inga problem! SurveyMonkey Genius hjälper dig att skapa en enkät av hög kvalitet från grunden på bara 30 sekunder.


Så här går det till:

  • Använd ett av våra exempel på frågor eller skriv en egen beskrivning av målen med enkäten
  • SurveyMonkey Genius använder GPT för att automatisera skapandet av enkäter åt dig
  • För att slutföra enkäten kan du helt enkelt justera instruktionen eller redigera den skapade enkäten direkt
answer-genius-sv-SE

Börja skriva en enkätfråga så rekommenderar SurveyMonkey Genius den frågetyp som är bäst att använda så att du kan fylla i en uppsättning balanserade svarsalternativ automatiskt. Det har visat sig eliminera partiskhet och samla in korrekta data.

Förutsägelse av frågetyp är bara tillgängligt på utvalda språk. Svarshjälp är bara tillgängligt för enkäter på engelska.

Skärmbild av SurveyMonkey Genius som visar beräknad slutförandefrekvens på 95 % och två minuters svarstid för en enkät

SurveyMonkey Genius går igenom och sätter betyg på ditt utkast, använder maskininlärning för att hitta eventuella problem med enkätstrukturen eller frågeformaten, och ger också sätt att förbättra den svarandes upplevelse och öka slutförandefrekvensen.

Fråga till användaren: Vad gillar du och vad gillar du inte med den här produkten? och chattbubblor runt den

Slipp lägga timmar på att gå igenom öppna svar för att hitta mönster. SurveyMonkey Genius använder naturlig språkbearbetning och kategoriserar enkätsvar som positiva, neutrala eller negativa. Sedan kan du filtrera resultaten efter attityd för ännu djupare analys.

Attitydanalys är endast tillgängligt på svar på engelska samt i SUPER-planer och högre.

Skärmbild av SurveyMonkey Genius som tar bort fyra svar av låg kvalitet från en enkät

Undvik att fatta beslut grundade på felaktig information. SurveyMonkey Genius söker igenom dina enkätresultat efter för snabba svar, svar som är ensidiga, svordomar eller nonsens och låter dig filtrera bort allt som inte uppfyller kvalitetskraven.

Filter för svarskvalitet är bara tillgängligt på engelska samt i SUPER-planer och högre.

Alexis K., kund med betaversion

Salesforce-logotyp
Samsung-logotyp
Meta-logotyp
Harvards logotyp
Uber-logotyp

Håll dig uppdaterad med SurveyMonkeys egna undersökningar om hur artificiell intelligens förändrar din bransch eller roll.

  • Vilka riktlinjer har SurveyMonkey för AI?
  • Hur kommer jag igång med SurveyMonkey Genius AI-funktioner?
  • Kommer SurveyMonkey Genius AI att bli smartare med tiden?
  • Hur säkerställer SurveyMonkey att mina data förblir privata och skyddade?