Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

SurveyMonkey har betyget 4,5 av 5 baserat på över 18 000 recensioner på G2.com

Få en bild av skolans studiemiljö

Den här mallen för enkäter om skolmiljö innehåller frågor där föräldrarna får dela med sig av sina synpunkter på många av de faktorer som har en inverkan på skolklimatet.

Vår mall för enkäter om skolmiljö har utvecklats av Harvard Graduate School of Education för att hjälpa dig att mäta den allmänna stämningen i skolan. Oavsett om du vill få en tydligare bild av hur skolan värdesätter mångfald eller vill veta hur motiverande lektionerna är, så kan du använda den här enkäten och ta reda på var insatserna behövs.

Du kan vara berättigad till en utbildningsrabatt!

Skolklimatet speglar hur personer på skolan upplever miljön, från elever och föräldrar till lärare och annan skolpersonal. Det omfattar mellanmänskliga relationer, värden, mål, elevengagemang, undervisningsmetoder och andra faktorer som påverkar skolklimatets kvalitet.

Skolklimatet kan spela en avgörande roll för studenternas upplevelse. Som det amerikanska utbildningsdepartementet konstaterar visar forskning att när skolor och kommuner prioriterar förbättringar av skolklimatet är eleverna mer benägna att engagera sig, utveckla positiva relationer med varandra och de vuxna, uppvisa positiva beteenden och nå bättre studieresultat. Sammantaget utmynnar det i en större chans att studenterna lyckas i klassrummet såväl som i arbetslivet.

Ett positivt skolklimat ger barnen rätt miljö, resurser och relationer för att de ska trivas, och data om skolklimatet visar exakt hur trygga, hjälpta och accepterade de känner sig.

Utöver att ge skolpersonal och lärare möjlighet att läsa av stämningen på skolan är data om skolklimatet också viktigt för att identifiera referenspunkter och utveckla en plan för löpande förbättringar av skolklimatet som passar skolans behov. Om skolorna ska kunna förbättra skolklimatet måste de också kunna mäta det.

En skola eller kommun kan till exempel fatta viktiga beslut om att förbättra samhörigheten och inkluderingen, som är nyckelkomponenter i skolklimatet, utifrån mönster som identifieras i data om skolklimatet. Längre fram kan nya data bidra till att avgöra hur effektiva insatserna varit, hur stora förbättringarna blivit och vad personalen ska lägga extra resurser på.

Genom att använda data om skolklimatet för att spåra och mäta skolmiljön, känslan av samhörighet och personliga relationer, kan rektorer få en mer nyanserad bild av hur alla på skolan upplever den. Oavsett om det gäller förskolan, grundskolan eller gymnasiet så lär sig eleverna bäst i en uppmuntrande och stöttande miljö. Den här typen av data om skolklimatet kastar ljus över barns beteende, elevers kunskapsluckor och, särskilt när det gäller gymnasieelever, frånvaro och examensfrekvens.

Även skolpersonalen kan ha nytta av den här informationen samlas in. Den ger ett nytt perspektiv på hur nöjda lärarna är och kanske till och med erbjuder nya möjligheter att få personalens feedback om skolklimatet för att på så sätt minska den totala personalomsättningen.

Slutligen kan data om skolklimatet också hjälpa rektorer att inleda samtal och samarbete med alla på skolan. Med hjälp av objektiva data kan de engagera elever, föräldrar, lärare och annan personal och få med dem i arbetet med att förbättra skolmiljön. Genom att koppla samman interna och externa intressenter och genom att vara transparenta med enkätsvaren kan ni får större gehör för era planer på att förändra skolans policyer, program eller värden.

Oavsett vilken årskurs eleverna går i kan de inte lära sig på ett effektivt sätt om de känner sig otrygga och som om ingen bryr sig om dem. Faktum är att en trygg och säker studiemiljö är avgörande för ett positivt skolklimat, och vice versa. När det handlar om skolan kan säkerhet omfatta många saker, bland annat fysisk säkerhet, känslomässig trygghet, mobbning eller nätmobbning, skolans hälso- och säkerhetspolicyer samt krisberedskap. I arbetet med att förbättra skolklimatet kan skolor använda sig av enkäter för att utvärdera och förbättra alla dessa områden.

Enligt American Psychological Association (APA) visar forskning att mobbning kan minskas avsevärt med hjälp av skolomfattande insatser som utformats för att förändra gruppnormer och förbättra skolklimatet. Bland annat rekommenderar APA individuella stödinsatser för elever med högre risk och intensiv, kontinuerlig utbildning för elever, lärare, skolpersonal och externa intressenter. En elevenkät, i synnerhet en mobbningsenkät, är ett bra sätt att omsätta de här tipsen i praktiken. Med direkt feedback från elever och föräldrar kan rektorer identifiera hur och när de ska ta itu med mobbning och till och med identifiera varningstecken och förhindra att mobbningen ens äger rum.

Att mäta elevernas engagemang är ett annat sätt att skapa en trygg studiemiljö och få användbara synpunkter från de svarande. Detta kan vara särskilt effektivt om enkäten kopplas till just de frågor eller behov som skolan har. Många pedagoger och rektorer har använt enkäter för att hjälpa eleverna att sköta studierna på distans under coronapandemin. Andra har insett att mångfald, rättvisa och inkludering är viktigare än någonsin och riktar enkäter till både elever och föräldrar för att förstå skolans demografi. Med hjälp av de enkätdata som samlas in kan de vidta lämpligare och mer effektiva åtgärder för att försäkra sig om att eleverna känner sig trygga, engagerade och respekterade.

Med hjälp av mallen för enkäter om skolmiljö kan skolor be föräldrar att dela med sig av sina synpunkter på frågor som har en inverkan på skolklimatet. Här är några exempel på den typ av data om skolklimatet som du kan förvänta dig:

  • Hur väl tycker föräldrarna att administratörerna lyckas med att skapa en miljö som gör det enklare för barnen att lära sig?
  • Hur rättvis är skolan i sin bedömning av eleverna?
  • Hur stor respekt har lärarna för sina elever?

Du kan också skapa en enkät till föräldrarna för att utvärdera skolans övergripande förmåga att främja lärande och uppfylla elevernas behov. Anpassa den här mallen för enkäten om skolmiljö och lägg till frågor så att den passar just din skola.

Var det inte den här enkäten du var ute efter? Utforska alla våra utbildningsenkäter.

Vi har många kraftfulla funktioner för att hjälpa dig att skicka ut enkäter snabbt – här är våra mest populära funktioner för nya användare.

Färdiga teman, tillgängliga färgpaletter, anpassade teckensnitt, varumärkning med mera.

Samla in enkätsvar via e-post, webbplats, sms, sociala medier, QR-koder, offline med mera.

Automatiska resultatöversikter, filter, anpassade instrumentpaneler, korstabeller, textanalys med mera.

Läs om våra kunder, titta igenom webbseminarier och läs guider om hur du samlar in feedback inom din bransch.

Få tips om hur du skapar bättre enkäter, läs de senaste produktnyheterna eller kolla in vår forskning.

Se självstudier om hur funktioner fungerar, ta reda på mer om fakturering och kontakta kundtjänst.