Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Center för hälsovårdsenkäter

Få den feedback ni behöver för att erbjuda enastående vård

Vården blir ofta bäst när patienter och vårdgivare har en nära kommunikation. Men patienter och vårdgivare är inte alltid överens. Vi genomförde en studie som visade att 89 % av patienterna vill ha information om vårdgivarnas utbildning, vilket endast 56 % av vårdorganisationerna ger. Ett annat exempel är att 8 av 10 i vårdpersonalen tycker att de flesta möten börjar i tid, jämfört med bara 52 % av patienterna.

Webbenkäter underlättar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare, eftersom de ger feedback från såväl patienter som anställda. Många sjukhus, kliniker och andra vårdgivare har insett det här behovet:

  • Mer än hälften använder enkäter för att mäta personalnöjdhet
  • En tredjedel använder enkäter för att mäta patienternas vanor när det gäller hälsa och säkerhet
  • Nästan 40 % använder enkäter för att undersöka hur bra patientsäkerheten fungerar

SurveyMonkey kan hjälpa till att samla in och analysera mer information snabbare. Ni kan skapa anpassade hälsoenkäter eller använda expertmallar. Distribuera enkäterna via mejl, webbplatser, mobila enheter eller till och med datorer i väntrum. Använd sedan vår effektiva plattform för att analysera resultaten och exportera professionella tabeller.

Vi gör det enkelt för er och vi hjälper till att skydda patientsekretessen med säkra funktioner som uppfyller kraven i HIPAA.

I USA är vårdgivare som samlar in skyddade hälsouppgifter skyldiga att skydda patienternas integritet. Om er organisation ska följa HIPAA – och vill samla in vårdinformation online – kan vi hjälpa till. Vi erbjuder företagsavtal, utökade säkerhetsfunktioner och mycket mer. Ta reda på mer om HIPAA-efterlevnad hos SurveyMonkey.

Enkäter är ett bra sätt att samla in information som inte kommer fram i laboratorietester eller under personliga möten. Patienterna kan känna sig obekväma med att ge feedback under ett personligt samtal, men i en enkät kan de göra det mer skyddat. Dessutom kan er organisation uppfylla nationella krav på standarder för ackreditering och regelefterlevnad genom att uppnå rätt grad av patientnöjdhet och säkerhet.

Be patienterna att berätta om sina besök och om deras intryck av läkare, personal och lokaler. Ni kan också förbereda er på patienternas önskemål genom att skicka ut korta enkäter där ni frågar om deras behov inför varje besök.

Det är lättare att ge bra vård när alla personer i organisationen är engagerade. Se till att läkare, sjuksköterskor och personal har den utbildning och de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete. Ni kan också samla in feedback om interna procedurer och identifiera potentiella problem med ansvarstagande. Här är några exempel på användningsområden:

Du hittar färdiga enkätmallar för den här sortens enkäter nedan.

Skicka ut enkäter till både kvinnliga och manliga patienter för att se vilka hälsoproblem som är störst i närområdet, inom olika åldersgrupper eller för de olika könen. Använd deras feedback för att identifiera personalbehov, utforma nya tjänster eller främja en hälsosam livsstil genom att skapa utbildningar om hälsa eller lokala informationsprogram.

Hur hörde patienterna talas om företaget? Varför valde de er tandläkarmottagning istället för någon annan i närområdet? Om de inte har gått till tandläkaren regelbundet, vad beror det på? Utöver att samla in information om patienternas vård och önskemål kan ni använda enkäterna för att fastställa strategier för hur ni utbildar patienterna, planerar regelbundna kontroller, följer och övervakar patienthälsan, får remisser och utvecklar verksamheten.

Den årliga ögonkontrollen är kanske enda gången en ögonläkare eller optiker träffar sin patient, men det finns andra sätt att hålla kontakten på.

Ställ frågor till patienterna för att förstå deras behov. Har ett recept ändrats? Är kontaktlinserna fortfarande bekväma? Märker de skillnad vid mörkerkörning? Skicka en webbaserad enkät inför varje patientbesök eller låt patienterna fylla i enkäten när de kommer till mottagningen.

När du vill samla in statistik om en viss målgrupp eller population är SurveyMonkey Audience ett bra alternativ. Du kan skicka enkäten till läkare inom ett visst specialistområde eller jämföra vanorna i en patientgrupp med andra i befolkningen. Audience är helt integrerad i våra verktyg för webbenkäter och du når ut till miljontals människor som är redo att svara på just din enkät.

Djur förtjänar också bra vård. Enkäter är ett bra sätt att förbättra verksamheten och få en större kunskap om branschen, vare sig du vill veta vad djurägarna tycker om era lokaler eller säkerställa att medarbetarna är engagerade och fokuserade.

Oavsett om du vill förbättra patientnöjdheten eller skapa en tryggare sjukhusmiljö med gladare medarbetare är det en bra idé att mäta hur verksamheten presterar över tid. Genom att utveckla referenspunkter för resultat får du ökad förståelse för hur olika insatser förbättrar den hälsovård eller de tjänster ni erbjuder. Om du till exempel bara vet att 7 av 10 sjuksköterskor är nöjda med sina jobb kan det vara svårt att tyda om verksamheten går bra eller inte. Om du däremot ser att siffran nästa gång stigit till 7,5 vet du att ni är på väg åt rätt håll.

Alla som jobbar inom vården, oavsett roll, vet att det är mycket som ska samordnas för att patienterna ska få den vård de behöver. Våra effektiva enkätverktyg hjälper er att få de svar ni behöver för att sätta in rätt insatser på rätt plats. Skaffa feedback med våra expertmallar, plocka ut enstaka frågor från vår frågebank med metodikcertifierade frågor eller skapa egna enkäter. Hos oss är det enkelt.

Här är några exempel på enkätmallar för hälso- och sjukvård:

Skicka enkäter till patienterna efter besök på mottagningen eller sjukhuset för att få synpunkter på den vård de fått, på kontakten med personalen eller på om de har tillgång till vård när de behöver.

Få feedback om patienternas sjukhusvistelse och alla aspekter av deras upplevelse, inklusive själva vården de fått samt deras fysiska och psykiska välbefinnande och stöd.

Använd enkäten för att undersöka om patienterna har sjukförsäkring och vilka alternativ de har sökt information om i de fall de saknar sjukförsäkring. Med hjälp av den informationen kan ni föreslå lämpliga alternativ för sjukförsäkringar eller liknande tjänster.

Be patienterna att lämna information om sina sjukvårdsutgifter i enkäten. Ni kan använda informationen för att hitta potentiella risker (till exempel om patienter inte har råd med receptbelagd medicin eller andra typer av behandlingar) och föreslå andra alternativ.

Hör patienterna till en etnisk grupp med gemensamma hälsoproblem? Vilka socio-ekonomiska faktorer kan påverka patienternas hälsotillstånd? Använd demografiska frågeformulär och hälsoenkäter för att förstå de ni behandlar i förhållande till en större grupp eller miljö.

Använd CAHPS®-enkäter (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) för att bedöma och jämföra er klinik eller vård med andra i branschen, både regionalt och nationellt i USA.

Personal på sjukhus, inom vårdadministration, på sjukhem eller apotek kan genom att besvara enkäter visa om en organisation följer nationella patientsäkerhetsstandarder. Våra mallar för enkäter om patientsäkerhet är utvecklade av experter från amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ®) och är utformade för att hjälpa er att identifiera områden som kan förbättras, ställa upp mål och jämföra resultat med regionala och nationella hälsovårdsorganisationer.

Du kan också välja ur resten av vårt bibliotek med mallar för hälsovårdsenkäter:

Ledare inom hälso- och sjukvård

Hälsovårdsledare kan använda detta verktygskit för att få en bättre förståelse av patient- och medarbetarupplevelser.

Formulärmall för patientregistrering

Effektivisera processen för patientregistrering med vår anpassningsbara, HIPAA-godkända formulärmall.

Formulärmall för registrering av nya kunder

Registrera nya kunder effektivt med vår anpassningsbara formulärmall. Kom igång idag!

Formulärmall för inskrivning av patienter

Skriv in patienter effektivt med vår anpassningsbara formulärmall för patientinskrivning. Samla enkelt in medicinsk information med hjälp av SurveyMonkeys intuitiva formulärverktyg.