Mall för enkäter om relationshantering

7

frågor

1 minut

att slutföra

150+

sätt att få svar med SurveyMonkey

Om du arbetar på personalavdelningen får du sannolikt hantera personalproblem och konflikter ibland. Ta reda på var problemen uppstår och få personalens synpunkter med vår enkät om relationshantering. Vi har satt samman en lista med frågor som syftar till att förstå hur väl personalen samarbetar, så att ni i förebyggande syfte kan ta fram program och åtgärder som förbättrar stämningen på arbetsplatsen.

Oenighet bland personalen kan försämra produktiviteten och även medföra att folk faktiskt lämnar företaget. Med den här enkäten får du reda på var problemområdena finns, så att ni kan arbeta på att förbättra förtroendet och arbetsmiljön. Upplever de anställda att de behandlar varandra på ett respektfullt sätt? Litar de på ledningen? Hur väl fungerar kommunikationen mellan de högsta cheferna och de anställda? Med den här webbenkäten kan personalen på ett skyddat sätt berätta vad de tycker, och du kan till och med anpassa enkäten om det är något du vill veta mer om.

Om du vill skapa en enkät med mallen för relationshantering registrerar du dig helt enkelt eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mallen när du börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet