Mall för enkäter om information om ideella organisationer

7

frågor

Fler än 3 700

användningstillfällen

2 min

att slutföra

Enkäter kan vara till god hjälp när du vill veta mer om hur en ideell organisation drivs. Vår mall för enkäter om organisationsinformation är expertcertifierad för att hjälpa dig att undersöka och få insyn i ideella organisationer. Du kan få besked om hur de samlar in pengar samt information om personal och volontärer.

Med en enkät som bygger på den här mallen för organisationsinformation får du ökad kunskap om vad som händer bakom kulisserna hos ideella organisationer. Hur många heltidsanställda har de? Hur länge stannar volontärer i snitt? Har organisationen ansökt om myndighetsbidrag? Använd insamlade data för att göra djupare undersökningar eller erbjuda råd till organisationen. Lägg till egna frågor i mallen för att ta reda på ännu mer.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för workshop

Vår workshopenkät är framtagen av experter och låter deltagarna ge djupgående feedback om vad de uppskattade och inte med er workshop.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet