Hitta svaren för din organisation

Oavsett om de är stora eller små förlitar sig organisationer på att SurveyMonkey ger dem alla uppgifter som krävs.

Hearst Magazines

Feedbacken från personalen ökar värdet på vår tekniska utbildning.

TAM

Ökar personaltillfredsställelsen med regelbundna enkäter

Volkswagen, SalesForce, Kumon och Johns Hopkins Medicine är bara några exempel på de organisationer som förlitar sig på SurveyMonkey Enterprise.

TaskRabbit

“SurveyMonkey är ett av våra grundläggande verktyg för att utveckla och förfina vår marknadsföringsstrategi. Enterprise-plattformen säkerställer att alla medlemmar i vårt team får en direktlinje till vår kundbas så alla våra marknadsföringsbeslut grundar sig på fakta och forskning.”

Jamie Viggiano, marknadsföringschef, TaskRabbit

Enkäter får genomslag i hela organisationen

Samla in teamfeedback

 • Mät arbetstillfredsställelsen.
 • Genomför personalutvärderingar
 • Få feedback på utbildning.

Bygg upp varumärket

 • Mät varumärkeskännedomen.
 • Testa annonskoncept.
 • Undersök ett nytt segment.

Gör enkäter om dina produkter

 • Identifiera kundernas behov.
 • Utvärdera designer.
 • Testa prissättning och positionering.

Få veta kundernas åsikter

 • Mät kundtillfredsställelse
 • Följ kundlojaliteten.
 • Använd Net Promoter Scores®

Kom igång med Enterprise

Vill du veta mer?

Kontakta försäljningsteamet →