25

frågor

Över 6 000

användningstillfällen

5 minuter

att slutföra

När en medarbetare lämnar företaget är det viktigt att ta reda på varför. Våra slutintervjuenkäter är utformade för att hjälpa arbetsgivare att skapa en mer attraktiv och givande företagskultur, så att medarbetarna stannar längre och känner sig mer engagerade. Avsätt lite tid för att ge medarbetare som slutar våra expertcertifierade slutintervjuenkäter och ta reda på vad ni gör bra och vad ni behöver förbättra. Vår mall innehåller frågor om allt från hur ledningen sköter sig till hur nöjda medarbetarna är med arbetsplatsen som helhet.

Be medarbetarna fylla i slutintervjuenkäten och ta reda på varför de lämnar er, om de tycker att deras kompetens kom till sin rätt hos er och om de tycker chefen gör ett bra jobb när det gäller att hantera olika personalproblem. Oavsett om du arbetar med personalfrågor eller har en chefsbefattning är den här slutintervjuenkäten ett effektivt verktyg för att sätta fingret på varför medarbetare slutar. Använd den feedback ni får för att förändra och förbättra arbetsplatsen. Anpassa formuläret om det finns särskilda områden ni vill undersöka.

Om du vill skapa en enkät med mallen för slutintervju registrerar du dig eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mallen när du börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet