Mall för enkät om varumärkesmedvetenhet

10

frågor

13 100+

användningstillfällen

3 minuter

att slutföra

Ta reda på om ert varumärke är populärt hos konsumenterna eller inte. Vår expertcertifierade enkätmall om varumärkesmedvetenhet innehåller frågor för både spontan och hjälpt varumärkesmedvetenhet, utformade för att eliminera partiskhet och ge en sann bild av varumärkets popularitet. Använd den här enkätmallen för att få veta om kunderna tänker på ert varumärke och för att få en bild av vilken räckvidd det har.

Ta reda på om konsumenterna tänker på ert varumärke av sig själva med hjälp av frågor för varumärkeserinran och låt dem besvara specifika frågor om ert varumärke. Kan de namnge ert varumärke när de presenteras med en allmän produkt- eller tjänstkategori? Känner konsumenterna igen ert varumärke i en lista med andra välkända varumärken? Var har konsumenterna sett reklam för ert varumärke? När ni vet hur medvetna konsumenterna är om ert varumärke kan ni också räkna ut hur ni bäst utformar era reklamkampanjer. Ni kan till och med anpassa den här mallen och ta med demografifrågor för att identifiera vilka populationssegment som vet mest om er.

Om ni vill skapa en enkät med mallen för varumärkesmedvetenhet registrerar ni er helt enkelt eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan ni välja mall när ni börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för hur varumärken uppfattas

Lär er förstå organisationens anseende genom att använda vår enkät för hur varumärken uppfattas. 

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet