Omvandla enkätresultat till åtgärder

Med analysverktyget i SurveyMonkey kan du samla in, dela och agera på enkätdata och skapa tillväxt i din organisation.

analysera video

Är du osäker på vad du ska göra med enkätresultaten som kommer in? Våra planer innehåller kraftfulla verktyg som hjälper dig att automatiskt sammanfatta resultat, gräva dig djupare i dina data och presentera resultaten i snyggt format.

Våra analysfunktioner hjälper dig att få mer ingående kunskaper:

Sammanfattning av resultat

Automatiska tabeller och sammanfattningar ger snabbt kunskaper baserat på de samlade resultaten.

Läs mer

Filtrera resultat

Filtrera svarande efter svar, insamlare, tid och andra variabler.

Läs mer

Korstabellrapporter*

Jämför flera frågor och svar i en rapport, som enkelt kan delas.

Läs mer

Kombinerade filter*

Du kan förfina resultaten efter hur de svarande har besvarat flera frågor.

Läs mer

Attitydanalyser*

Analysera automatiskt svaren på öppna frågor som positiva, neutrala eller negativa.

Läs mer

SurveyMonkey Benchmarks

Jämför dina svar med en global målgrupp och se hur du står dig jämfört med dem.

Läs mer

Analysera dina data direkt i SurveyMonkey och skapa rapporter som hjälper dig att visualisera resultaten – färdiga att delas med intressenter.

  1. Utforska automatiska diagram och grafer för att hjälpa dig att förstå dina data.
  2. Anpassa enkätdiagramtyper och tabeller med färger och etiketter.
  3. Generera ordmoln med ofta använda ord i svar på öppna frågor.
  4. Designa en anpassningsbar instrumentpanel för att presentera dina enkätresultat visuellt.
  5. Dela resultat i format som CSV, XLS, PDF eller PPT.

NET PROMOTER SCORE®

Se hur du kan mäta dina samlade NPS Promoter® Score i SurveyMonkey Analyze för att ta reda på var dina kritiker och ambassadörer finns.

*Tillgängligt i vissa betalplaner