Mallar för hälso- och näringsenkäter

Om du är personlig tränare, näringsfysiolog, livscoach eller har något annat yrke inom medicin som handlar om att hjälpa människor till lyckligare och hälsosammare liv, behöver du veta vad kunderna gör när de inte är hos dig så att du kan hjälpa dem att göra positiva förändringar. Faktum är att en tredjedel av den hälso- och sjukvårdspersonal som använder SurveyMonkeys hälso- och sjukvårdsenkäter säger att de håller koll på kundernas hälsovanor.

Enkäter om hälsa, näring och livsstil är ett utmärkt verktyg för att ta reda på vad kunderna behöver mest hjälp med. Vilka mål strävar de efter att uppnå och vilka utmaningar kämpar de med? Du kanske behöver veta mer om deras kost- och motionsvanor och om de röker eller inte. Tillsammans kan du och dina kunder, med hjälp av informationen från våra expertcertifierade frågeformulär om hälsovård, hjälpas åt att uppnå målen.

Du kan också använda webbundersökningar om hälsovård för att få feedback från kunderna om tjänster och stöd – information som kan hjälpa dig att ge kunderna det de behöver för att lyckas. Och du kan använda enkäter för patientövervakning och uppföljning för att få fram relevant medicinsk information om patienter, samtidigt som intag av patienter och administration av deras uppgifter blir enklare.

Använd enkäter i början av kundrelationen och därefter kontinuerligt för att se vilka framsteg de gör mot målen. Under och efter relationen ber du om feedback från dem för att ta reda på hur det går och för att se hur du kan förbättra tjänsterna.

Använd enkäter för att bygga upp kundernas positiva självbild även när du samlar in bakgrundsinformation. Ta reda på mer om deras mål och inställning. Undersök även vilka försök de har gjort tidigare och varför de lyckades eller inte, enligt dem. Vilka andra program eller metoder har de testat för att sluta röka, till exempel, och hur länge höll de upp? Fråga om tidigare utmaningar de har stått inför och överkommit. Be dem också beskriva vad de tror att de hade kunnat göra för att lyckas.

Sätt upp en baslinje innan du påbörjar ett program för träning, näring eller beteendeförändring med dina nya kunder. Använd enkäter för att ta reda på mer om deras längd och vikt, kosthållning och träning, hälsa och näring samt rökvanor. Se om kunderna försöker förändra sina vanor under en period med mycket stress på jobbet eller hemma, och använd detta för att hjälpa dem att förbereda bra strategier för att hantera det.

Når du målen när det gäller att hjälpa kunderna? Be kunderna om feedback om du inte får det resultat du förväntar dig. Oroar de sig över hur hälsovårdsreformer kan komma att påverka dem? Är de nöjda med dina tjänster och hur du arbetar med dem? Använd enkäter för att få både strukturerad och ostrukturerad feedback som kan hjälpa dig att bli bättre på det du gör och hjälpa dina kunder att lyckas. Vi har tagit fram CAHPS- och HCAHPS-enkäter för just detta, så att läkare och sjukhus kan få feedback, men de passar alla som arbetar med hälsa.

Hur hörde kunderna talas om dig? Varför valde de dig, din klinik, ditt gym eller din kurs istället för andra i närområdet? Använd enkäter och ta reda på vilka strategier som är mest effektiva när det gäller program och utbildning för kunderna. Be även om åsikter och rekommendationer från dem. Dela enkäterna i sociala medier för att hitta nya sätt som du kan använda för att engagera kunderna.

Använd en av våra exempelenkäter som den är eller anpassa den. Du kan också skapa en egen enkät. Kom igång med våra bästa tips för att ta fram bra enkätfrågor eller använd vår frågebank med certifierade frågor.

Använd den här enkäten för att samla in data om längd och vikt att utgå från och fortsätt sedan med jämna mellanrum.

Fråga kunderna om de har sjukförsäkring och vad den täcker. Det kan hända att dina tjänster omfattas av den.

Är kunderna stressade på grund av något omvälvande i deras liv? Använd den här enkäten för att identifiera befintliga eller möjliga stressfaktorer som kan påverka kunderna och deras kostvanor, motionsvanor och beteende.

Sponsrar ditt gym eller din organisation ett uthållighetsevenemang som mål för ett speciellt träningsprogram? Skicka en enkät till kunderna efter evenemanget för att ta reda på vad de tyckte om det och om de skulle delta i den här typen av aktivitet igen i framtiden.

Anpassa den här mallen för att få deltagarnas synpunkter på en viss träningskurs eller ett utbildningsprogram. Ta reda på om deltagarna tyckte att informationen var värdefull och vad de tyckte om instruktören och den allmänna utformningen.

SurveyMonkey har stöd för enkäter som samlar in skyddad hälsoinformation. Om ni är en enhet som omfattas av detta och som regleras av Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) och vill samla in skyddad hälsoinformation i enkäter läser du vår sida om HIPAA-efterlevnad och SurveyMonkey där du hittar mer information.