Enkäter om mänskliga och personalresurser

Fatta bättre beslut till förmån för hela din organisation

Illustration av enkäter om personalresurser

Personer som arbetar med personalresurser vill rekrytera och behålla de bästa talangerna. Det är knappast någon överraskning. Arbetsplatsenkäter kan, beroende på ditt område inom personalresurser, hjälpa dig att förstå inverkan av aktuella program och policyer och samtidigt ge dig möjlighet att identifiera förbättringsområden. Personalens attityder och åsikter är starkt kopplade till personalresursområden som anställningsförmåner, globala personalresurser och bemanning. I det stora perspektivet kan personalresurser hjälpa dig att koppla dina anställdas roller, arbetsuppgifter och prestationer till företagets målsättningar. Enkätresultat kan tillhandahålla data för de mätvärden som du vill övervaka och ge dig de resultat som du behöver för att visa dina framsteg.

Vad får du när du utför enkäter bland de anställda?

Du får bättre beslutsunderlag och en gladare arbetsplats. Det innebär bättre prestationer överlag och ökade intäkter. Alla personalenkäter brukar avslöja områden som kan förbättras och som kan leda till en produktivare arbetsstyrka. Med SurveyMonkeys arbetsplats-, personal- och utbildningsmallar kommer du igång snabbt. Du kan använda våra enkäter som de är eller anpassa dem för att skapa en övergripande varumärkeskänsla. Infoga företagets logotyp, välj egna teman och färger och utforma en enkät som matchar din organisations utseende och känsla.

Alla enkätmallsfrågor om mötes- och evenemangsplanering är exempelfrågor som kan anpassas efter dina behov.

Nedan listas några allmänna områden som många företagsägare, personalchefer, chefer, utbildnings- och utvecklingsansvariga samt humankapitalsspecialister fokuserar på.

 • Personalens tillfredsställelse. Hemligheten bakom en nöjdare och mer produktiv personal. Använd webbenkäter för att identifiera vilka faktorer som gör de anställda lyckliga eller olyckliga, och agera efter feedbacken för att öka tillfredsställelsen. Stressade anställda kan ge en ohälsosam arbetsmiljö, vilket kan medföra minskad produktivitet för företaget.
 • 360 graders feedback och personalutvärdering. Utvärdera personalen baserat på feedback från chefer, kolleger och underordnade. Den här typen av feedback är inriktad på personalens bedömningar ur flera perspektiv.
 • Utbildning och utveckling. Vilka kurser, vilken vidareutbildning eller annat behöver dina anställda för att uppnå sina mål? Vad tycker de anställda om företagets utbildnings- och utvecklingsprogram. Känner personalen att det här är en arbetsplats som stöder deras karriärmål och ambitioner?
 • Personalförmåner och ersättning. Anser de anställda att de får tillräckligt med ersättning? Motsvarar förmånerna personalens behov? Finns det några extraförmåner och fördelar som de gärna skulle få? Känner de anställda att deras insatser erkänns och uppskattas?
 • Självutvärdering. Hur skulle de anställda betygsätta sina arbetsprestationer och sin tillfredsställelse? Har de uppnått de mål som sattes upp i början av kvartalet eller året? Var målen som sattes upp för dem rimliga och möjliga att nå?
 • Personalenkäter. Kommunicera regelbundet med de anställda. Vad tycker de saknas för att ni ska få en idealisk arbetsmiljö? Skulle de vilja kunna arbeta hemifrån? Samla in åsikter om företagspolicyn och mät hela organisationens moral.
 • Arbetstillfredsställelse. Anser de anställda att deras arbete och ansvarsområden är givande? Känner de sig utmanade och tycker de fortfarande att det är roligt att komma till kontoret varje dag? Finns det någon annan arbetsroll som skulle vara mer tillfredsställande eller som skulle ge större inlärningspotential?
 • Personalens tillfredsställelse med företaget. Hur graderar de anställda företaget och arbetsmiljön? Är de stressade på grund av deadlines? Är personalen nöjd med företagets inriktning? Känner sig de anställda delaktiga i arbetet och företaget? Finns det balans mellan arbete och privatliv?
 • Pesonalens tillfredsställelse med personalpolitiken. Vad tycker de anställda i olika personalfrågor? Är de positiva när det gäller säkerheten på arbetsplatsen och företagets etiska ställning? Trivs de anställda med sina kolleger? Hur reagerade de på de nya direktiven från personalavdelningen? Det bästa sättet att undvika ett problem med PR eller sociala medier är att känna till hur de anställda upplever situationen innan de offentliggör ett eventuellt missnöje.
 • Ledningens effektivitet. Hur ser de anställdas åsikter om ledningen ut på avdelningarna? Förmedlar arbetsledare och chefer företagets förväntningar till de som rapporter till dem? Är företagets mål och visioner tydliga för alla anställda i olika team, på olika avdelningar och på olika platser?
 • Slutintervju.Har arbetstagare som lämnar företaget åsikter som kan hjälpa till att förbättra nyanställningsupplevelsen och den allmänna tillfredsställelsen bland de anställda inför framtiden?
 • Enkäter om personalmöten. Vad tycker dina anställda om personalmötena varje kvartal? Eller om er Happy Hour på torsdagar? Vill personalen delta i fler evenemang? Hur skulle det vara med en liten tur till ett kasino eller ett spa? Skicka ut en enkät och gör nästa evenemang eller möte ännu bättre.

Fem sätt att använda personalenkäter för att nå dina mål

  1. För att förbättra personalens tillfredsställelse
  2. För att höja personalens produktivitet
  3. För att ta itu med frågor om anställningsförmåner och tillfredsställelse
  4. För att effektivisera utbildningstillfällen, möten och inskolningar
  5. För att hålla kvar högpresterande personal

Personalenkäter i praktiken

Följande exempel visar på potentialen för personalresursenkäter:

Skapa riktlinjer

Ett företag som säljer konsumentvaror kan använda personalresursenkäter för att undersöka personalavdelningens prestationer när det gäller informationsbearbetning och tillgänglighet. Enkätresultaten kan därefter användas som riktlinjer för prestationsbedömningar och för att identifiera förbättringsområden.

Enkätresultat på flera språk

Med SurveyMonkeys hoppa över-logik kan en tillverkares personalresursgrupp skapa och skicka ut en personalenkät och få svar på alla språk som företaget arbetar på. De kan använda SurveyMonkey för att samla in personalens åsikter om personalavdelningen och dess arbete.

SurveyMonkey erbjuder mallar för personalenkäter

Utnyttja tiden maximalt med SurveyMonkeys enkät om personalresurser och mallar för personalenkäter. Du kan skapa din webbenkät på bara några minuter med våra varierande ämnen som personaltillfredsställelse, 360 graders utvärdering, rekrytering och mycket annat. SurveyMonkey ger dig även tillgång till de enkätverktyg som du behöver för att lätt kunna skicka ut och analysera din personalenkät – enkätverktyg som du behöver för att fatta smartare beslut. Dessutom tar vi enkätsäkerheten på stort allvar, så du kan lita på att din information är säker hos oss.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.