Teknikenkäter

Använd enkäter för teknisk feedback

Tekniktrenderna kommer och går, ena dagen vill alla ha det senaste och nästa dag är ingen intresserad längre. Ett sätt att hålla koll på både den interna och den externa teknikanvändningen är att ta pulsen på användarna ofta, för att snabbt få rätt information. Lyckligtvis är den tekniskt kunniga målgruppen lätt att nå via en uppsjö olika datorenheter, som du kan använda för att leverera en mängd olika undersökningar och enkäter.

Om du vill nå dina användare kan du behöva rikta in dig på mobila enheter. Som tur är blir det lätt och smidigt med SurveyMonkeys enkäter som är optimerade för mobila enheter som iPhone, iPad, Kindle, Nook-läsare och Android-enheter. De svarande kan också öppna och besvara enkäter med hjälp av en webbläsare eftersom alla våra enkäter fungerar i de mest populära webbläsarna.

Ett teknikföretag står inför samma utmaningar som alla andra företag, men har en accelererad utvecklingscykel för produkter och tjänster. Snabb prototypframtagning, krävande utgivningsscheman för programvaror och kapplöpningen för att komma först till marknaden kräver att du kan skapa kanaler för snabb och kontinuerlig feedback från kunderna så att du kan vara säker på att du levererar vad marknaden efterfrågar.

 • Feedback på mässor och evenemang. Vill du ha feedback på din produkt från de som var med under demonstrationen? Med hjälp av en enkät kan du samla in deltagarnas åsikter på plats. Enkäter och undersökningar i mobila enheter underlättar interaktionen med dina målgrupper i realtid. Ladda ned en enkät på läsplattor och placera dem nära demonstrationsområdet för att ta del av kundernas åsikter när de passerar. Använd kiosk- eller fleranvändarläget så att enkäten automatiskt återgår till början då en person har slutfört den, och blir redo för nästa person.
 • Klassrum och lärare. Klassrum runt om i världen är en av de platser där du kan se hur snabbt vi tar till oss och börjar använda ny teknik. En typisk utbildningsenkät kan ge feedback om föräldraengagemang, men berättar inte hela historien om de verktyg och den teknik som kan bidra till att öka föräldraengagemanget. Du kan t.ex. fråga föräldrarna om det digitala systemet för bedömningar är lätt att använda eller om de upplever att den information som skickas ut via e-post är tillräcklig. Du kan också få veta om det finns en specifik programvara eller mobilapp som föräldrar eller lärare skulle vilja se i klassrummet.
 • Utveckling av programvara och funktioner. Vilken typ av programvara använder din målgrupp på kontoret och i hemmet? Skapa och skicka ut marknadsundersökningsenkäter för användning på webben till befintliga och potentiella kunder för att undersöka vilka typer av appar och plattformar som de skulle vilja att du utvecklar. Skulle det vara meningsfullt att anpassa din app till en annan plattform eller till användning på andra enheter? Skicka ut en enkät för att få information som hjälper dig att prioritera och bestämma när nya produkter och funktioner ska introduceras. Ta pulsen på marknaden för att bestämma när det är läge. Och ta hjälp av SurveyMonkey Audience för att få tillgång till miljontals svaranden som liknar din målgrupp.
 • Buggar. Programbuggar dyker upp då och då. Men om du använder en popup-enkät för att få direkt feedback från din kund får du möjlighet att rätta till buggen och få kontakt med kunden för att vårda relationen och öka lojaliteten. Du kan också använda en buggspårningsenkät för att sammanställa buggar som har upptäckts av dina anställda.
 • IT-investeringar. Vilken typ av IT-budget förväntar sig dina kunder för innevarande verksamhetsår? Vilka är deras viktigaste prioriteringar när de planerar kortsiktiga och långsiktiga investeringar? Den här informationen kan du använda för att avgöra var du ska fokusera dina egna IT-investeringar för forskning och utveckling av nya produkter.
 • Efterlevnad och styrning. Skapa standardiserade enkäter som du kan använda för att bedöma om ditt företag följer viktiga bestämmelser som amerikanska Section 508 om webbplatsers tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och Sarbanes-Oxleys riktlinjer för ekonomisk rapportering. Du kan också använda enkäter bekvämt levererade via nätet för att säkerställa att ditt ekosystem av partners, leverantörer och tillverkare också följer gällande regler.

Öppna en kanal till dina kunder med hjälp av en eller flera av våra enkätmallar. Eller skapa egna enkäter med hjälp av vår frågebank med frågor som har certifierats av metodikexperter.

 • Appar. Är din programvara optimerad för iPhone och Android-telefoner? Behöver den vara det? Skicka en enkät till dina kunder för att få reda på om de är intresserade av en sådan app och gör detta till en del av din normala produktplaneringsprocess.
 • Allmän internetanvändning. Är dina kunder, klienter eller andra målgrupper ute på internet? Hur ofta? Vilka enheter använder de för att ansluta och var? I vilket syfte använder de vanligtvis internet – privat eller i jobbet? Om de skulle använda webben för bara ett enda ändamål, vad skulle det vara? Använd de här uppgifterna för att bedöma lönsamheten för en mobilmolnapp.
 • Marknadsundersökningar. Utvärdera potentialen för din målgrupp och ställ frågor till nuvarande och potentiella kunder om deras åsikter om nya produkter och tjänster. Utför undersökningar på plats – i butik, på mässor eller i dina lokaler – genom att tillhandahålla enkäter på mobila enheter.
 • Kundtillfredsställelse. Vad tycker dina kunder om dina produkter och tjänster och hur upplever de dina kundtjänsts- eller supportrepresentanter? Använd våra Business to Business-, kundtjänsts- eller kundtillfredsställelseenkäter för att bedöma hur nöjda kunderna är och identifiera områden där dessa viktiga relationer kan förbättras.
 • Webbplatsfeedback. Vilken kvalitet upplever dina kunder att din webbplats håller när de besöker den? Är den långsam på grund av tekniken? Kan de hitta den information som de behöver för att köpa eller använda din produkt? Lägg in en popup-enkät på webbplatsen för att samla in värdefull information om hur du kan förbättra den.
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.