Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

SENAST UPPDATERAD: 1 november 2023

Dessa Användarvillkor för Enkätplattform (”Villkor”) gäller din användning av SurveyMonkeys verktyg för webbenkäter och mobila enkäter för att skapa, distribuera, analysera och administrera enkäter med en EXTRA-plan (team) eller SUPER-plan (team) i ett SurveyMonkey-konto (”Teamenkättjänsten”).

Varje användarkonto som ingår i Teamenkättjänsten kallas en ”plats” eller en ”användare” och tillsammans utgör de ett ”Team”. Ett Team kan vara ett team, en grupp eller en annan underavdelning inom organisationen eller vara hela organisationen. Varje prenumeration på en Teamenkättjänst representerar ett Team och ni kan ha flera Team genom att köpa flera prenumerationer på en Teamenkättjänst.Om ni har flera Team kan ni också överföra en användare från ett Team till ett annat.

Teamenkättjänsten är avsedd att ge dig som huvudsaklig administratör möjlighet att på egen hand administrera Teamet. Det är du som ansvarar för att hantera och administrera Teamet, inte SurveyMonkey (ditt ansvar omfattar även att besvara förfrågningar om att skapa, ta bort och överlåta konton och att hantera användarinställningar för registrering och avregistrering för meddelanden). Vi har inget ansvar för eventuella problem som uppstår på grund av att ett Team läggs till, tas bort eller hanteras på något annat sätt när detta sker i enlighet med dina anvisningar. 

Teamenkättjänsten kan innehålla funktioner som gör det möjligt för dina slutanvändare att bjuda in andra användare att använda eller komma åt Teamenkättjänsten, inklusive gästanvändare. Gästanvändare är slutanvändare som inte har konton under Teamenkättjänsten och som i detta avsnitt anses vara dina slutanvändare. Du försäkrar dig om att användarna uppfyller villkoren enligt vilka Teamenkättjänsten är tillgänglig för er, inklusive eventuella policyer om godtagbara användningsområden. Du får inte tilldela några platser till minderåriga. ”Minderåriga” är personer under 16 år (eller under en högre ålder om det tillåts i vissa länder och territorier). Om användaren bryter mot dessa Villkor eller använder Teamenkättjänsten på ett sätt som SurveyMonkey skäligen tror kommer att göra SurveyMonkey skadeståndsansvarigt eller störa andras användning av Teamenkättjänsten, kan SurveyMonkey stänga av det aktuella slutanvändarkontot, avbryta eller säga upp slutanvändarens åtkomst eller begära att du gör det.

Om Teamenkättjänsten avslutas konverteras alla slutanvändarkonton (även den primära administratörens konto) i teamet till individuella konton, som inte längre har tillgång till de funktioner som teamkontot hade och som regleras av Användarvillkoren (”Nedgradering”).

Du bekräftar att en Nedgradering kan leda till att du förlorar kontrollen över hela Teamet vid avslutandet. SurveyMonkey anser att teamkonton som har konverterats till individuella konton kontrolleras av den slutanvändare som är registrerad på kontot vid tidpunkten för Nedgraderingen. Följaktligen måste du om du vill återta kontrollen över sådana konton kontakta de enskilda slutanvändarna.SurveyMonkey kommer normalt sett inte att överföra kontrollen över ett sådant konto utan den kontrollerande slutanvändarens godkännande.

Om du vill behålla kontrollen över Teamkontona efter en Nedgradering är du ensam ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma detta innan Nedgraderingen, som att: (a) överlåta Teamkonton till lämpliga personer; (b) ändra åtkomstuppgifter för Teamkonton; och (c) exportera data i Teamkonton och ta bort alla data som du inte vill att slutanvändarna ska ha tillgång till efter Nedgraderingen. Om det är möjligt kommer vi att meddela dig i förväg innan en Nedgradering sker, så att du kan utföra de ovannämnda åtgärderna.

Om du köper Teamenkättjänsten på nytt efter en Nedgradering måste du på nytt bjuda in konton som har konverterats till individuella konton till följd av Nedgraderingen, om du vill att de ska ingå i Teamet. Det finns emellertid ingen garanti att varje sådan användare kommer att acceptera inbjudan.

If the number of end users exceeds the units purchased, the additional units will be charged at the per unit pricing for those additional units as specified on the underlying subscription pricing, prorated for the portion of that subscription term remaining at the time the subscription units are added. Any such additional subscription units will renew or terminate on the same date as the underlying subscription. Subscription units relating to a Team Survey Service cannot be decreased during a subscription term for that Team Survey Service.

Din användning av teamenkättjänsten måste följa alla gällande policyer, enligt vad som anges i vårt juridiska center, inklusive policyn om godtagbara användningsområden.

Om vi stänger en enkät som du håller på att genomföra p.g.a. en överträdelse av våra villkor får du inte öppna enkäten på nytt utan att först rätta till det som bryter mot villkoren eller inhämta vårt skriftliga tillstånd. Annars kan vi stänga av kontot eller upphöra att tillhandahålla teamenkättjänsten till dig.