Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Dessa villkor gäller för SurveyMonkey Audience-svar som köps på SurveyMonkeys webbplatser. Villkoren för SurveyMonkey Audience-svar eller Marknadsundersökningstjänster som erbjuds via SurveyMonkeys Enterprise-försäljningsteam finns i tjänstevillkoren för Enterprise Audience här.

Versioner:

SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023

Dessa användarvillkor för SurveyMonkey Audience Self-Serve (“Audience-villkor”) är “Ytterligare villkor” som kompletterar SurveyMonkeys användarvillkor (“Användarvillkoren”). Tillsammans styr de ditt köp, godkännande eller användning av SurveyMonkeys lösningar och tjänster som innefattar SurveyMonkey Audience-svar (“SurveyMonkey Audience” eller “Audience”) och marknadsundersökningskrediter (“Marknadsundersökningskrediter” eller “Krediter”) och SurveyMonkeys marknadsförings-, produkt- och varumärkesinsikter (kallas tillsammans ”Marknadsföringstjänster”). Marknadsföringstjänster är en “Tjänst” enligt Användarvillkoren. Termer som inte är definierade i dessa Audience-villkor har de betydelser som beskrivs i Användarvillkoren.

  • Audience-enkät” eller ”enkät” innebär en enkät som du har skapat via SurveyMonkey som du distribuerar i enlighet med dessa Audience-villkor.
  • Slutfört enkätsvar” avser där SurveyMonkey bjuder in en Potentiell paneldeltagare (vanligtvis via e-post) att fylla i enkäten och den Potentiella paneldeltagaren klickar på länken till enkäten, besvarar eventuella Screeningfrågor, besvarar alla enkätfrågorna som hen måste besvara och når slutet av enkäten. För att undvika missförstånd ska sägas att ett Slutfört enkätsvar endast innefattar svar från Kvalificerade paneldeltagare. Om en Potentiell paneldeltagare diskvalificeras från att gå vidare i en undersökning på grund av sitt svar på en Screeningfråga, räknas sådana diskvalificerade svar inte som Slutförda enkätsvar.
  • Paneldeltagare” innebär en person i en panel med enkätdeltagare.
  • Köp” avser ett köp av en SurveyMonkey-lösning som innefattar Audience-svar.
  • Proportionell återbetalning” innebär en återbetalning av avgifter som har betalats för ett Audience-köp, proportionellt beräknat på basis av antalet slutförda enkätsvar som du redan har fått (om tillämpligt).
  • Obligatoriska kriterier” innebär de egenskaper som du har valt från en lista med egenskaper som tillhandahålls av SurveyMonkey.
  • Köpspecifikationer” är dina obligatoriska kriterier och antalet slutförda enkätsvar som du önskar.
  • Kvalificerade paneldeltagare” är potentiella paneldeltagare som klarar alla screeningfrågor för att besvara din enkät.
  • Deltagandefrekvensavser andelen målsvarande du förväntar dig klarar screeningfrågorna för att besvara din enkät. Om du har en screeningfråga i enkäten måste du tillhandahålla en uppskattad deltagandefrekvens före köpet.
  • Potentiella medlemmarär en uppsättning medlemmar som uppfyller de obligatoriska kriterierna.

Om du vill använda våra enkätverktyg för att skicka en enkät till paneldeltagare som uppfyller de profilerade inriktningskriterierna kan du skicka dessa profilerade inriktningskriterier till oss tillsammans med dina köpspecifikationer.

När du ger oss dina köpspecifikationer ger vi dig priser och ett uppskattat datum för leverans av dina slutförda enkätsvar.

Du kan sedan bekräfta dina köpspecifikationer och vid behov skicka in din betalningsinformation för att göra din köpförfrågan. När du skickar in en köpförfrågan godkänner du dessa Audience-villkor.

Vi bekräftar mottagande av din köpförfrågan genom att skicka en faktura eller ett annat dokument för orderbekräftelse.

När vi får din köpförfrågan utvärderar vi den och informerar dig om huruvida vi kan uppfylla den. Vi utvärderar köpförfrågningar baserat på en rad olika faktorer. Ett skäl till att vi kanske inte kan acceptera din köpförfrågan är om vi anser att vi inte har tillräckligt många tillgängliga paneldeltagare som uppfyller dina profilerade inriktningskriterier för att kunna leverera det önskade antalet slutförda enkätsvar.

Godkännande av din köpförfrågan är inte en garanti för att vi kan tillhandahålla antalet önskade slutförda enkätsvar inom den angivna tidsramen. Alla angivna tidsramar är endast uppskattningar. Vi accepterar endast din köpförfrågan om vi anser att vi kan uppfylla de profilerade inriktningskriterierna, men de inneboende osäkerhetsfaktorerna i förfarandet med att tillhandahålla paneldeltagare, korrektheten av uppskattningarna av deltagandefrekvens och den varierande svarsfrekvensen innebär att vi varken kan eller kommer att garantera detta. Om vi inte kan uppfylla dina köpspecifikationer läser du avsnitt 5.2.

Om vi accepterar din köpförfrågan måste du betala innan vi skickar din enkät till några paneldeltagare. Om du betalar med kreditkort debiteras då det kreditkort som vi har registrerat. Om du betalar med krediter används då dessa, i enlighet med villkoren nedan, för att betala de avgifter som uppkommer av ditt köp.

Din enkät måste uppfylla alla restriktioner som är publicerade på vår SurveyMonkey Audience-webbplats vid den tidpunkt då du skickar en förfrågan att göra ett köp och även uppfylla följande kriterier:

(a) Enkätens innehåll och struktur

1. Tidslängd

Det får inte ta mer än i genomsnitt 15 minuter för Paneldeltagare att slutföra din enkät. Denna tid uppskattas enligt SurveyMonkeys gottfinnande.

2. Ingen insamling av personuppgifter.

Din enkät får inte samla in personuppgifter från dina paneldeltagare. Detta innefattar alla unika identifierare inklusive namn, e-postadresser, telefonnummer, postadresser, användarnamn, IP-adresser, MAC-adresser, eller någon annan information som skulle kunna utgöra personuppgifter enligt lag.

3. Ingen insamling av känslig information.

Din enkät får inte samla in kreditkortsinformation, lösenord, personnummer eller liknande typer av känslig identifierande information från dina paneldeltagare.

4. Förbjudet innehåll.

Såvida vi inte har gett dig skriftlig tillåtelse får din enkät inte: (a) handla om alkohol eller tobak (om den är riktad till paneldeltagare under den lagliga konsumtionsåldern) eller droger, (b) handla om eller innehålla pornografi eller (c) överträda vår policy om godtagbara användningsområden (inklusive krav på lägsta ålder för användaren).

5. Inga marknadsförings- eller rekryteringsaktviteter.

SurveyMonkey Audience är avsedd att hjälpa våra kunder att utföra undersökningar. Den är inte avsedd att huvudsakligen användas för att direkt marknadsföra en produkt, en tjänst eller ett koncept till deltagarna i undersökningen. Din enkät får inte uppmana paneldeltagarna att genomföra uppgifter utanför enkäten, till exempel besöka en annan webbplats, köpa eller prenumerera på en produkt eller tjänst, söka ett jobb eller stänga webbläsaren.

(b) Enkätens kvalitet

1. Klagomål från enkätdeltagare.

Om vi får negativ feedback om din enkät från potentiella paneldeltagare kommer vi att granska denna feedback. Din enkät kan spärras eller avslutas om denna feedback visar att enkäten inte uppfyller kraven i dessa Audience-villkor eller vår policy om godtagbara användningsområden.

2. Låg svarsfrekvens.

En pågående Audience-enkät kan stängas av eller avbrytas om vi bedömer att den får en betydligt lägre svarsfrekvens än en genomsnittlig Audience-enkät efter att den har skickats. Vi beräknar svarsfrekvenser baserat på det totala antalet paneldeltagare som kunde slutföra en enkät (oavsett kvalificering) delat med det totala antalet paneldeltagare som påbörjade enkäten.

Onormalt låg svarsfrekvens tyder ofta på att det är ett problem med utformningen av en enkät och vi kanske kan ge dig tips på hur du kan uppdatera enkäten för att förbättra svarsfrekvensen.

Även om vi kan avvisa din köpförfrågan eftersom enkäten inte uppfyller kraven i detta avsnitt, innebär godkännande av din köpförfrågan inte att enkäten uppfyller eller kommer att uppfylla alla dessa krav. Vi förbehåller oss dessutom rätten att vägra att godkänna en enkät på grund av att vi, helt enligt eget gottfinnande, anser att innehållet är olämpligt. Om detta sker, och om problemen med enkäten inte löses eller inte kan lösas, kan ditt köp avbrytas av oss i enlighet med Avsnitt 4.1.

Om vi blir medvetna om att din enkät inte skäligen uppfyller kraven i avsnitt 4.1. informerar vi dig skriftligen och ger dig möjlighet att ändra enkäten för att säkerställa efterlevnad. Om din enkät redan pågår när vi fastställer att den inte uppfyller kraven i avsnitt 4.1. spärrar vi enkäten för ytterligare paneldeltagare och ger dig möjlighet att ändra och skicka ut enkäten igen. Om din enkät inte uppfyller kraven inom trettio (30) dagar från det datum då vi informerade dig om bristande överensstämmelse har vi inga vidare förpliktelser i samband med ditt köp.

Utan hinder av någon involvering av SurveyMonkey i förberedelserna av ditt enkätinnehåll samtycker du till att du, och inte SurveyMonkey, är ansvarig för det slutliga godkännandet av allt innehåll i dina Audience-enkäter. SurveyMonkey är inte ansvarigt för några fel eller utelämnanden i dina enkäter.

Eftersom enkäterna genomförs via vår enkätplattform måste du ha ett SurveyMonkey-konto för att kunna använda SurveyMonkey Audience. Om du inte har tillgång till ett sådant konto måste du skaffa ett konto innan du gör ett köp.

4.1 Uppsägning av ditt köp.

När en betalning har gjorts för ett köp är det inte återbetalbart, förutom i begränsade omständigheter. Vi kan säga upp ditt köp när som helst utan anledning, och du har då rätt till återbetalning enligt beskrivningen nedan.

4.2 Återbetalningar och oförmåga att uppfylla köpspecifikationerna.

Vi kan, på din begäran, utfärda en proportionellt baserad återbetalning av avgifter som du har betalt för ditt köp av SurveyMonkey Audience om (1) du har uppfyllt kraven i dessa Audience-villkor och alla Audience-policyer och vi inte kan samla in ditt önskade antal slutförda enkätsvar inom rimlig tid (från det datum enkäten skickades till potentiella panelmedlemmar); eller (2) vi säger upp ditt köp utan grund. Den proportionellt baserade återbetalningen ska ske i samma form som metoden du köpte SurveyMonkey Audience med. Utan hinder av föregående ska ingen återbetalning vara tillgänglig om du ändrar enkäten på något sätt som inte har godkänts av oss efter att den (i) har granskats av oss eller (ii) skickats till potentiella panelmedlemmar (inklusive ändring av frågorna eller konfigurationen av de insamlare som används av SurveyMonkey Audience). Dessutom kommer vi inte att utfärda någon återbetalning i fall där vi inte kan samla in det önskade antalet slutförda svar på grund av faktorer som ligger inom din kontroll, inklusive men inte begränsat till: (a) korrekt mätning av förväntad deltagandefrekvens; (b) användning av korrekta profilerade målgruppskriterier för att uppnå önskad demografisk inriktning, och (c) efterlevnad av våra Riktlinjer för utformning av SurveyMonkey Audience.

Ditt köp och din användning av Audience lyder under:

(a) sekretessmeddelandet för SurveyMonkey Contribute, där du är en ”panelköpare”, om källan för potentiella paneldeltagaren (enligt definitionen i avsnitt 7.1) som används för din Audience-enkät är SurveyMonkey Contribute;

(a) sekretessmeddelandet för SurveyMonkey Rewards, där du är en ”enkätskapare”, om källan för potentiella paneldeltagaren som används för din Audience-enkät är SurveyMonkey Rewards;

(c) SurveyMonkey Sekretessmeddelandet för paneler från andra företag, där du är en ”innehållsskapare”, om källan för potentiella paneldeltagare som används för din Audience-enkät är leverantör av paneler från andra företag; och

(d) vårt huvudsakliga Sekretessmeddelande, som också gäller SurveyMonkey Audience.

Observera att dina Audience-enkäter (inklusive användning i samband med våra Marknadsundersökningslösningar) hanteras på annat sätt än enkäter som inte ingår i SurveyMonkey Audience och som du skapar på vår webbplats. Följaktligen godkänner du att SurveyMonkey kan använda dina Audience-enkätsvar och andra enkätdata för att ge andra Audience-köpare ytterligare Profilerade inriktningskriterier så att de kan inrikta sig på mer specifika grupper av Paneldeltagare. SurveyMonkey kan också använda tekniker som maskininlärning på dina Audience-enkätsvar för att bedöma deras kvalitet och se till att de följer de relevanta tjänstevillkoren för Potentiella paneldeltagare så att vi har tillgång till konsekventa och tillförlitliga Potentiella paneldeltagare. Förutom dessa ändamål och användning av Referenspunkter inom våra marknadsundersökningslösningar, använder SurveyMonkey inte dina Audience-data för sina egna ändamål, och SurveyMonkey delar inte heller faktiska enkätsvar med några andra SurveyMonkey Audience-köpare.

Genom att köpa, acceptera eller använda Krediter betalar du i förväg för Audience-svar och våra marknadsundersökningslösningar som du kan beställa från tid till annan. Krediter kan endast användas för dessa ändamål och exkluderar alla andra produkter och tjänster som tillhandahålls av SurveyMonkey. Du måste använda dina Krediter inom ett (1) år efter köpet. Köpbeloppet återbetalas inte om Krediterna inte används inom denna period. Krediter kan inte överföras utom när det gäller överföring av Krediter mellan medlemmar i samma SurveyMonkey Teams-plan vars krediter är i samma valuta. Ditt team är ensamt ansvarigt för hantering och administrering av dina Krediter och all användning av dem. Krediter utgör inget betalningsanspråk gentemot SurveyMonkey och Krediter utgör inte lagrat värde, pengar, penningvärde eller rätten att få tillgång till pengar eller värdet av pengar.

SurveyMonkey inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter gällande förfallodatum som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument och en sådan lag gäller för denna transaktion, begränsar ingenting i dessa användarvillkor någon av dessa konsumenträttigheter.

Du kan kontrollera ditt tillgängliga saldo för Krediter i avsnittet Mitt konto på ditt SurveyMonkey-konto. SurveyMonkey förbehåller sig rätten att korrigera ditt Kreditsaldo om vi tror att ett fakturerings- eller bokföringsfel har inträffat.

Paneldeltagare kan inhämtas av SurveyMonkey från en rad olika enkätpaneler. Såvida inte annat har överenskommits skriftligen av SurveyMonkey väljs enkätpanelen eller enkätpanelerna efter SurveyMonkeys gottfinnande (”Källa för Paneldeltagare”). SurveyMonkeys val är avsedda att så nära som möjligt uppfylla SurveyMonkeys förståelse av dina Profilerade inriktningskriterier. Om SurveyMonkey inhämtar Paneldeltagare från tredjepartsleverantörer är SurveyMonkey ansvarigt gentemot dig för alla krav enligt dessa Audience-villkor.

SurveyMonkey försäkrar inte (a) att du, även om din Köpförfrågan godkänns, kan samla in önskat antal Slutförda enkätsvar inom angiven tidsram; eller (b) att Paneldeltagarna verkligen uppfyller de profilerade inriktningskriterier som de har uppgett till SurveyMonkey.

I DEN UTSTRÄCKNING SÅ ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, LÄMNAR SURVEYMONKEY INGA ANDRA GARANTIER RÖRANDE AUDIENCE, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTENS ÄNDAMÅLSENLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, PUNKTLIGHET ELLER KVALITET, ELLER ATT EN SÅDAN TJÄNST ELLER NÅGON INFORMATION SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV SÅDAN TJÄNST ÄR KORREKT.

Dessa Audience-villkor och alla policyer och andra dokument som omnämns i dessa Audience-villkor utgör hela avtalet mellan dig och SurveyMonkey, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, samt alla tidigare och samtidiga överenskommelser och avtal i samband med detta ämne, både verbala och skriftliga. Inga ändringar eller undantag till dessa Audience-villkor är giltiga såvida de inte är skriftliga och undertecknade både av dig och SurveyMonkey.

Om du bor i USA eller har din huvudsakliga verksamhet där tillhandahålls Marknadsföringstjänsten av SurveyMonkey Inc. I annat fall tillhandahålls Marknadsföringstjänsten av SurveyMonkey Europe UC.