Skapa en bättre och mer produktiv arbetsplats med hjälp av enkäter för medarbetarengagemang

Se bortom personaltillfredsställelse och mät det som betyder mest.

Skapa en enkät idag

Vad är medarbetarengagemang?

Medarbetarengagemang beskriver i vilken utsträckning de anställda känner sig värdesatta och involverade i sitt dagliga arbete.

Det debatteras mycket bland de som arbetar med och forskar om personalfrågor om vad medarbetarengagemang egentligen består av. Men kärnan handlar om huruvida de anställda känner sig engagerade i sin arbetsgivares målsättningar och framgångar.

Genom att utföra en enkät om medarbetarengagemang mäts inte bara hur nöjda de anställda är – den mäter hur motiverade de är att bidra till ditt företags mål och resultat. Att mäta medarbetarengagemang är alltså en viktig grundpelare: det är en betydelsefull indikator för hur ditt företag mår, och ett bra sätt att upptäcka områden som kan förbättras.

Prova SurveyMonkeys enkätmall för medarbetarengagemang

Varför mäta engagemang?

När de anställda är engagerade i sina arbetsuppgifter känner de mer mening och motivation. Det leder i slutänden till högre produktivitet – i vissa fall så mycket som 22 %.

Det är därför medarbetarengagemang är så viktigt för din organisations framgångar. En engagerad personalstyrka leder till en mer produktiv – och mer lönsam – organisation. Vi pratar inte om små ökningar här heller. Enligt en Gallupundersökning presterar företag med mycket engagerade personalstyrkor 147 % bättre vad gäller resultat per aktie än sina konkurrenter.

Resultat som dessa visar att företag inte bara borde mäta medarbetarengagemang – de har inte råd att låta bli.

Medarbetarengagemang och personaltillfredsställelse

Vad är skillnaden mellan medarbetarengagemang och personaltillfredsställelse? Visserligen överlappar de båda begreppen varandra, men medarbetarengagemang omfattar många fler dimensioner än personaltillfredsställelse. Med andra ord är en engagerad medarbetare troligtvis tillfredsställd, men inte alla tillfredsställda medarbetare är engagerade.

Det pågår en ganska livlig debatt i den akademiska världen om exakt vilka dimensioner som medarbetarengagemang egentligen består av. Men baserat på samlade slutsatser från flera aktuella studier om ämnet kan vi se att en bra enkät om medarbetarengagemang mäter flera faktorer, inklusive:

Ledningens beteende: Effektiv ledning kan hjälpa eller stjälpa medarbetarnas engagemang. Det handlar inte bara om att den högre ledningen behandlar de anställda väl eller att de handlar etiskt (även om det förstås också är viktigt!). Det är avgörande att ha effektivt ledarskap på varje nivå inom organisationen. Det innebär chefer som uttrycker företagets värden, kommunicerar väl och följer upp med lämpliga åtgärder. En bra enkät för medarbetarengagemang mäter dessa vanor, från lägre chefer ända upp till högsta ledningen: Du kan använda vår mall för ledningens prestationer.

Jobbets natur: De flesta vill egentligen inte ha ett lätt jobb. De vill bli utmanade och stimulerade i sitt dagliga arbete. Utmanande arbete kan vara otroligt motiverade för de anställda – så länge de tydligt kan se hur deras insatser påverkar företagets prestanda. Använd en enkät för medarbetarengagemang för att fråga dina anställda hur utmanande (och motiverande) deras arbete är – och om de ser en tydlig koppling mellan sina prestationer och företagets.

Karriärutveckling: Ambitiösa anställda är något positivt. De kan vara ditt teams mest självgående och produktiva medlemmar – så länge det står klart hur du kan hjälpa dem framåt i karriären. Om det inte gör det riskerar du att förlora dem. Tydlighet runt karriärmål är viktigt, men du måste också erbjuda hjälp. Får dina anställda stöd i form av möjligheter till utbildning och mentorskap? Genom att utföra en enkät om medarbetarengagemang kan du ta reda på om dina anställda ser en tydlig väg framåt, och om de får det stöd de behöver för att ta sig närmare sina mål.

Stolthet över företaget: När de anställda känner sig stolta över sin arbetsplats syns det. De tror på organisationens målsättningar och vill se företaget lyckas. Den attityden överförs till deras arbetsprestationer: när människor känner sig stolta över sitt företag utför de sina arbetsuppgifter med stolthet. Att värna om denna stolthet handlar inte bara om att få de anställda att må bra. Det gör också att de kommer till jobbet fokuserade, motiverade att samarbeta med sina arbetskamrater, och redo att ta sig an problem.

Kollegor: Det behöver knappast nämnas att vi tillbringar mycket tid tillsammans med våra arbetskamrater. I företag av alla storlekar är det viktigt att tänka på arbetsrelationerna mellan de anställda: hur de interagerar, hur de ser på varandras förmågor och vilka styrkor och svagheter de ser i personalstyrkan. Hur de anställda ser sina kollegor kan ha en stor inverkan på deras arbetsmoral och tilltro till företagets målsättningar. Personalenkäter med frågor riktade mot dessa områden bör vara en stor del av eventuella strategier för medarbetarengagemang som ditt företag använder sig av.

Använd enkäter för att utveckla strategier för engagemang

Det räcker inte att bara mäta medarbetarengagemang för att skapa en engagerad personalstyrka. Man måste också läsa resultaten, identifiera områden som kan förbättras och implementera strategier för medarbetarengagemang för att åtgärda dem. Det är där det verkliga arbetet börjar.

Steg 1: Bestäm vad det är du vill studera

Kanske är du intresserad av att mäta och förbättra ett par av faktorerna som utgör medarbetarengagemang. Du kan till exempel bara vilja ta en närmare titt på hur ledningens prestationer påverkar medarbetarengagemanget inom ditt företag. Du kan då använda enkätmallen för ledningsprestationer, eller plocka ut den del av enkätmallen för medarbetarengagemang som handlar om ledningens prestationer.

Men om du verkligen vill använda enkäter för att utveckla strategier för medarbetarengagemang är det här nog inte riktigt rätt tillvägagångssätt. När man fokuserar på ett specifikt ämne från början kan man lätt missa andra områden som skulle kunna förbättras. Tänk om möjligheter till karriärutveckling, och inte ledningens prestationer, är en större faktor för medarbetarengagemanget i din personalstyrka?

Om du försöker utveckla en övergripande strategi för medarbetarengagemang är det bäst att skaffa sig en bred överblick först, och sedan fokusera på specifika delar.

Ta pulsen på varje faktor som påverkar medarbetarengagemanget i ditt företag: Vår enkätmall för medarbetarengagemang är särskilt framtagen för att ge en omfattande bild av ämnet. Testa den

Steg 2: Identifiera områden som kan åtgärdas

När du har genomfört enkäten och hittat områden som behöver förbättras är det dags att börja prioritera. Din första reaktion kommer antagligen att vara att försöka åtgärda varje område som inte har fått perfekt betyg. Försök bortse från den reaktionen. Det kommer bara att skapa påfrestningar för både chefer och resurser, vilket kommer att leda till halvdana resultat.Försök istället identifiera några få av de viktigaste drivkrafterna bakom medarbetarengagemanget och fokusera endast på dem. Det kan vara svårt att prioritera bara några få saker. För att göra det lättare kan du ställa två frågor:

  1. “Var kan jag lägga mina resurser så att de får störst inverkan på medarbetarengagemanget?” Leta efter de områden där enkätresultaten ligger längst ifrån de betyg du skulle vilja att de hade.
  2. “Vilka ¨åtgärder kommer att utnyttja mina resurser mest effektivt?” Fundera på vilka områden som kommer att vara enklast att åtgärda – kanske genom att använda resurser eller expertis som redan finns på plats.

Steg 3: Gör en plan

Vilka åtgärder du än väljer är det viktigt att du kommunicerar planen till de anställda och ser till att de förstår hur och när den kommer att genomföras. Öppenhet är avgörande för den här processen. Vi förespråkar att hålla målen specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Steg 4: Upprätthåll planen

Hur tar man reda på om planen har positiva effekter? Genom att skicka ut en enkät för medarbetarengagemang såklart! Nyckeln till att kontinuerligt förbättra företagets medarbetarengagemang är att mäta det konsekvent, och mäta det ofta.

Du kanske också skulle gilla:

Kundnöjdhetsundersökningar

Vill du ta reda på vad dina kunder säger om ditt företag? Enkäter för kundtillfredsställelse kan hjälpa dig att ta reda på vad människor tycker om ditt företag, få feedback på kundservice och mycket annat.

Gå till sida

Enkäter för händelser

Det är hårt arbete att arrangera ett evenemang. Vem kommer? Vad har de på schemat? Evenemangsenkäter kan ge en tydligare bild. När allt är över kan du få feedback efter evenemanget så att nästa gång kan bli ännu bättre.

Gå till sida

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här hittar du några tips på hur du kan se till att de svarande fyller i din enkät.

1. Var snabb

Om enkäten är kort och koncis är det större chans att fler svarande slutför den.

2. Erbjud belöningar

Små belöningar som en rabatt eller en lott kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen.

3. Köp en specifik målgrupp

Med SurveyMonkey Audience kan du köpa tillgång till en målgrupp som uppfyller specifika demografiska kriterier för din enkät. Det är ett bra sätt att få riktade svar från en specifik grupp.

Det här är skälen till att miljontals människor använder SurveyMonkey

Obegränsat antal enkäter

Skicka så många enkäter och frågetävlingar du vill – även med gratisplaner.

Snabba svar

Skapa och skicka enkelt professionella enkäter. Få tillförlitliga resultat snabbt.

Expertgodkännande

Få tillgång till färdiga frågor och mallar godkända av våra enkätexperter.

Resultat i realtid

Se resultaten på valfri enhet var du än är. Upptäck trender i takt med att svaren kommer in.

Nya idéer

Enkäter ger dig inte bara svar. Få feedback och nya perspektiv.

Åtgärdbar information

Utvinn och dela insikter från inkomna data med ditt team.